31. týden v mezidobí

30 Říj

Neděle 31. října 31. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň Za rodiče Jedounkovy a celou zemřelo rodinu
9:30 Vranovice
Za farníky
11:00 Přibice
Za Jana Valáška
14:00
Pouzdřany – dušičková pobožnost na hřbitově
15:00 Přibice  – dušičková pobožnost na hřbitově
15:30 Vranovice
  – dušičková pobožnost na hřbitově
16:00 Ivaň – dušičková pobožnost – průvod od kapličky na hřbitov


Pondělí 1. listopadu slavnost Všech svatých
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce
17:00 Ivaň
Na úmysl dárce
18:00 Vranovice Na úmysl dárce


Úterý 2. listopadu vzpomínka na Všechny věrné zemřelé
17:00 Přibice
Za všechny zemřelé
18:00 Vranovice
Na úmysl papeže


Středa 3. listopadu
14:30 Vranovice pohřeb paní Věry Macháčkové
17:00 Ivaň
Za Karla Rybeckého a manželku


Čtvrtek 4. listopadu


Pátek 5. listopadu
17:00 Přibice
Za sestru Tobii Koubkovu, rodiče a duše v očistci
18:00 Vranovice
Za Boženu Weiblovu a duše v očistci


Sobota 6. listopadu
8:00 Ivaň
Za zemřelé rodiče Pavloňovy
11:00 Ivaň křest Sofie Štipčákové
14:00 Vranovice pohřeb pana Tomáše Vidoně
17:00 Pouzdřany
Za Marii a Karla Müllerovy, rodiče Müllerovy a Haukovy


Neděle 7. listopadu 32. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Václava a Blaženu Zajícovy
9:30 Vranovice
Za děti, které poprvé přistupují ke stolu Páně (první svaté přijímání)
11:00 Přibice
Za Marii Kadlecovu a za Rudolfa Valáška k 50. výročí jejich úmrtí


Zala příprava na biřmování. Setkání se konají v pátek v 19 hodin na faře.

Z důvodů pandemie i letos Řím rozšířil dny pro získání odpustků pro duše zemřelých na celý měsíc listopad. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1.) daný den přijmout eucharistii, (2.) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé, (3.) a pomodlit se na úmysl Svatého otce a (4.) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď. Celkem lze takto získat maximálně 8 odpustků pro zemřelé.  podrobnosti na cirkev.cz

V zákristii jsou k dispozici kalendáře na rok 2022.

ohlášky – 30. týden v mezidobí

23 Říj

bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 24. října 30. neděle v mezidobí  misijní neděle
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za rodinu Píchovu a Stejskalovu
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Dofkovu a duše v očistci


Pondělí 25. října
18:00 Vranovice
Za …………

Úterý 26. října
18:00 Přibice
Za Janu Valkovu a živou a zemřelou rodinu

Středa 27. října
18:00 Ivaň
Za …………

Čtvrtek 28. října
8:00 Pouzdřany
Za ………..

Pátek 29. října
17:00 Přibice
Za Růženu Veselou a dceru Růženu
18:00 Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu Šuhajovu a Mazuchovu

Sobota 30. října
8:00 Ivaň
Za ………..
18:00 Pouzdřany
Za všechny zemřelé z celé rodiny


Neděle 31. října 31. neděle v mezidobí (konec letního času)
8:00 Ivaň Za rodiče Jedounkovy a celou zemřelo rodinu
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za Jana Valáška


Pro mladé křesťany začala příprava na biřmování. Setkání se koná v pátek v 19 hodin na faře ve Vranovicích.

V neděli 24října je Světový den misií a sbírky budou určeny na podporu misií ve světě. Motto poselství papeže Františka k tomuto dni zní: „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20)

ohlášky 29. týden v mezidobí

17 Říj

bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 17. října 29. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Miloše Bindera
9:30 Vranovice
Na poděkování za 75 let života
11:00 Přibice
Za farníky


Pondělí 18. října
18:00 Vranovice
Za …………


Úterý 19. října
18:00 Přibice
Za Antonína a Růženu Kadlecovy a za uzdravení


Středa 20. října
18:00 Ivaň
Za …………


Čtvrtek 21. října
8:00 Pouzdřany
Za ………..


Pátek 22. října
17:00 Přibice
Za Marii Procházkovu, manžela, syna, vnučku a duše v očistci
18:00 Vranovice
Za Josefa Procházky a rodiče


Sobota 23. října
8:00 Ivaň
Za ………..
18:00 Pouzdřany
Za rodiče Dulínkovy, čtyři syny a rodiče Poláčkovy a dceru


Neděle 24. října 30. neděle v mezidobí – misijní neděle
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice
Za rodinu Píchovu a Stejskalovu
11:00 Přibice
Za živou a zemřelou rodinu Dofkovu a duše v očistci


Pro mladé křesťany od 14 let začne příprava na biřmování. První setkání je plánováno na pátek 22. října v 19 hodin.

V neděli 24října bude Světový den misií a sbírky budou určeny na podporu misií ve světě. Motto poselství papeže Františka k tomuto dni zní: „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20)  Další informace a materiály k misijní neděli na missio.cz

ohlášky 28. týden v mezidobí

9 Říj

 bohoslužby podle aktuálních omezení


Neděle 10. října – 28. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Vojtěcha a Anežku Hrozkovy a syna
9:30 Vranovice
Za farníky
11:00 Přibice
Za Jaroslava Prokeše a celou rodinu


Pondělí 11. října bohoslužba ve Vranovicích nebude

Úterý 12. října
18:00 Přibice
Za Václava Procházky, dvoje rodiče a duše v očistci

Středa 13. října
18:00 Ivaň
Za Jana Gruny

Čtvrtek 14. října
8:00 Pouzdřany
Za ………..

Pátek 15. října
17:00 Přibice
Za ………..
18:00 Vranovice
Za Josefa Procházky a rodiče


Sobota 16. října
bohoslužba v Ivani nebude
18:00 Pouzdřany
Za syna a zemřelé z rodiny
19:00 Pouzdřany koncert duchovní hudby


Neděle 17. října 29. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Miloše Bindera
9:30 Vranovice
Na poděkování za 75 let života
11:00 Přibice
Za farníky


Pro mladé křesťany od 14 let začne příprava na biřmování. První setkání je plánováno na pátek 22. října v 19 hodin. Prosím hlaste se.

V sobotu 16. října v 19:00 jste zváni na koncert duchovní hudby v Pouzdřanech, kde vystoupí ženské komorní sbory Les Sirènes (SK) a Auris Brunensis (CZ). Dobrovolné vstupné bude věnované na záchranu historických varhan. Program koncertu.

ohlášky – 27. týden v mezidobí

3 Říj

bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 3. října 27. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Kukletovu, Kolářovu a duše v očistci
Vranovice adorační den farnosti – celodenní adorace Nejsvětější svátosti oltářní
11:00 Přibice Za rodinu Janíčkovu a dvoje prarodiče
18:00 Vranovice – svátostné požehnání


Pondělí 4. října
18:00 Vranovice 
Za celou zemřelou rodinu a duše v očistci

Úterý 5. října
18:00 Přibice
Za Marii Sovkovu, rodinu Sovkovu a Janíčkovu

Středa 6. října
18:00 Ivaň
Za babičku a dědečka Procházkovy

Čtvrtek 7. října
9:00 Mikulov rekolekce kněží mikulovského děkanátu

Pátek 8. října
Přibice adorační den farnosti
– celodenní adorace Nejsvětější svátosti oltářní
17:00 Přibice
Za Vincence Lásku
18:00 Vranovice Na poděkování Pánu Bohu a za zemřelou rodinu

Sobota 9. října
8:00 Ivaň
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
18:00 Pouzdřany Za Josefa a Marii Topinkovy a syna


Neděle 10. října 28. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Vojtěcha a Anežku Hrozkovy a syna
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za Jaroslava Prokeše a celou rodinu


Pro mladé křesťany od 14 let se plánuje příprava na biřmování. Prosím hlaste se.

V sobotu 16. října v 19:00 vystoupí v kostele v Pouzdřanech ženské komorní sbory Les Sirènes (SK) a Auris Brunensis (CZ). Dobrovolné vstupné bude věnované na záchranu historických varhan.