8. týden v mezidobí

27 Úno

Neděle 27. února 8. neděle v liturgickém mezidobí sbírka pro Charitu Ukrajině
8:00 Ivaň Za rodiče Procházkovy a děti
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Františka a Marii Brychtovy, celou rodinu a duše v očistci


Pondělí 28. února mše svatá nebude


Úterý 1. března mše svatá nebude


Středa 2. března Popeleční středa
17:00 Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
18:00 Vranovice
Za dar zdraví


Čtvrtek 3. března
8:00 Pouzdřany
Za manžele Samohýlovy


Pátek 4. března
14:30 Přibice
pohřeb pana Jana Janíčka
17:00 Přibice
Za Josefa a Annu Kopřivovu (přesunuto z 1.3.)
18:00 Vranovice
Za Josefa Šťastného a Josefa a Josefku Mahovských


Sobota 5. března
8:00 Ivaň
Za rodiče Rousovy a syny

17:00 Pouzdřany
Za farníky


Neděle 6. března 1. postní neděle
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Mazuchovu, Šuhajovu a duše v očistci
11:00 Přibice Za Cecili Haraštovu, manžela, syna Josefa a dvoje rodiče


Popeleční středa je dnem přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení). Biskupové nás žádají, abychom tento půst nabídli Bohu za Ukrajinu na podporu našich modliteb za mír. Znamení popelce bude možné přijmout i na 1. postní neděli.

Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo Malý průvodce postní dobou. Je k dispozici i v podobě mobilní aplikace.

Charita opět pořádá postní almužnu.

Charita zřídila konto na pomoc Ukrajině. Zároveň na krizové lince 516 410 668 či 737 234 078 můžete nabídnout ubytování uprchlíkům či jinou pomoc.

Mládež od 18 let (od 14 let s dospělým garantem) se může přihlašovat na letní Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové. (9.-14. srpna 2022)

7. týden v mezidobí – ohlášky

21 Úno

7. týden v mezidobí

Neděle 20. února 7. neděle v liturgickém mezidobí sbírka haléř sv. Petra
8:00 Ivaň Za Svatavu Lízalovu a sourozence
9:30 Vranovice Za Miladu a Františka Klimešovy a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 21. února
mše svatá nebude


Úterý 22. února
17:00 Přibice
Za Stanislava Tomka a celou rodinu


Středa 23. února
17:00 Ivaň
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Čtvrtek 24. února
8:00
Pouzdřany Za Antonína a Marii Fišerovy


Pátek 25. února
17:00 Přibice
Za farníky
18:00 Vranovice Za Josefa Procházku, manžela a syna


Sobota 26. února
8:00 Ivaň
Za Aleše Holánka

17:00 Pouzdřany Za Bedřicha Peku, rodinu Suchánkovu, Pekovu a zemřelé z rodiny


Neděle 27. února 8. neděle v liturgickém mezidobí
sbírka na pomoc Ukrajině
8:00 Ivaň
Za rodiče Procházkovy a děti
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Na úmysl dárce


Mládež od 18 let (od 14 let s dospělým garantem) se může přihlašovat na letní Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové. (9.-14. srpna 2022)

  Čeští a moravští biskupové vyzývají k modlitbě a postu za mírové řešení napjaté situace na Ukrajině.  (celý text a modlitba na cirkev.cz)

  Dne 24. února ČBK rozhodla o nedělní sbírce na pomoc Ukrajině ve spolupráci s Charitou.  (celý text na cirkev.cz)

6. týden v mezidobí – ohlášky

12 Úno

Neděle 13. února 6. neděle v liturgickém mezidobí
při mši svaté se bude udělovat svátost pomazání nemocných

8:00 Ivaň
Za celou rodinu
9:30 Vranovice Za dvoje zemřelé rodiče
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 14. února
17:00 Vranovice
Za ……….


Úterý 15. února
17:00 Přibice
Za ……….


Středa 16. února
17:00 Ivaň
Za ……….


Čtvrtek 17. února
8:00 Pouzdřany
Za manžela Oldřicha Svobodu


Pátek 18. února
17:00 Přibice
Za ……….
18:00 Vranovice Za rodinu Procházkovu a Pavlu Cvrčkovu


Sobota 19. února
8:00 Ivaň Za Anežku Matěchovu a sourozence

17:00 Pouzdřany Za rodiny Čudanovy a Zmrzlíkovy


Neděle 20. února 7. neděle v liturgickém mezidobí
sbírka haléř sv. Petra
8:00 Ivaň Za Svatavu Lízalovu a sourozence
9:30 Vranovice Za Miladu a Františka Klimešovy a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za farníky


Příští neděli bude sbírka „Haléř sv. Petra“. Sbírka je určena na dobročinnost papeže. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

Mládež od 18 let (od 14 let s dospělým garantem) se může přihlašovat na letní Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové. (9.-14. srpna 2022https://celostatnisetkanimladeze.cz/

5. týden v mezidobí – ohlášky

5 Úno

 Neděle 6. února 5. neděle v liturgickém mezidobí
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Zdeňka Šamalíka a rodinu Šamalíkovu


Pondělí 7. února
17:00 Vranovice
Za zemřelého Jana Janíka, manželku a děti


Úterý 8. února
17:00 Přibice
Za Pavlínku a Michala Danišových


Středa 9. února
17:00 Ivaň
Za Arnošta Zapulu a živou zemřelou rodinu


Čtvrtek 10. února
8:00 Pouzdřany
Za studenty


Pátek 11. února Panna Maria Lurdská
17:00 Přibice
Za dar zdraví a ochranu Panny Marie
18:00 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Friesovu


Sobota 12. února
8:00 Ivaň
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

17:00 Pouzdřany Za rodiče Herodkovy, tři syny a dvě dcery


Neděle 13. února 6. neděle v liturgickém mezidobí
při mši svaté se bude udělovat svátost pomazání nemocných
8:00 Ivaň Za celou rodinu
9:30 Vranovice Za dvoje zemřelé rodiče
11:00 Přibice Za farníky


V pátek 11.února oslavíme světový den nemocných a památka Panny Marie Lurdské. V neděli 13. února bude společné udílení svátosti nemocných při mši svaté.

Svátost nemocných je určena pokročilým věkem (od 60 let), vážně nemocným a těm, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí svatého přijímání.

Mládež od 18 let (od 14 let s dospělým garantem) se může přihlašovat na letní Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové. (9.-14. srpna 2022https://celostatnisetkanimladeze.cz/