Vánoční týden – ohlášky

26 Pro

Neděle 25. prosince Slavnost Narození Páně
8:00 Ivaň Za rodinu Čuprovu
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Mazuchovu a Šuhajovu
11:00 Přibice Za Jana Dofka, rodiče, bratra a ostatní žijící rodinu
18:00 Pouzdřany Za rodiče Krčmářovy, syna a rodinu Beranovu


Pondělí 26. prosince
8:00 Ivaň Za Františka Lásku a živou a zemřelou rodinu
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za Annu Kopřivovu a sourozence


Úterý 27. prosince 17:00 Přibice Na úmysl dárce


Středa 28. prosince 17:00 Ivaň Za rodiče Jedounkovy a syna


Čtvrtek 29. prosince 8:00 Pouzdřany Za ……


Pátek 30. prosince 17:00 Přibice Za ……
18:00 Vranovice Za …… ­


Sobota 31. prosince
8:00 Ivaň Za Františka Pavloně a vnuka
17:00 Pouzdřany Za kněze a řeholníky


Neděle 1. ledna Slavnost Matky Boží Panny Marie
8:00 Ivaň Za Antonína Procházky a sourozence
9:30 Vranovice Za zemřelé rodiče Jatelovy a Bělušovy a živou rodinu
11:00 Přibice Za zemřelého děkana Jaroslava Svobodu


 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz se kupují trvanlivé potraviny a budou odvezeny na Ukrajinu.

 • Srdečně zveme na Vánoční koncert: Česká mše Vánoční od Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“ kterou ve čtvrtek 29. prosince v 16.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Ivani přednese sbor ReBelcanto

 • 8. ledna bude ve Vranovicích v 18 hodin tříkrálový večer chval.

 • Požehnané prožití Vánoc.

Vánoce 2022

24 Pro

Bohoslužby o Vánocích:


Sobota 24. prosince Štědrý den

Pouzdřany 19:00
 Ivaň  20:30 
 Přibice  21:00
 Vranovice 23:00


Neděle 25. prosince Slavnost Narození Páně

 Ivaň  8:00
 Vranovice  9:30
 Přibice  11:00 
 Pouzdřany  18:00


Pondělí 25. prosince

Ivaň  8:00
Vranovice  9:30
Přibice  11:00


Čtvrtek 29. prosince
 Ivaň v 16.00 hodin  Vánoční koncert: Česká mše Vánoční od Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“


Požehnané Vánoce.

4. adventní týden – ohlášky

18 Pro

Neděle 18. prosince 4. adventní neděle
8:00 Ivaň Za Marii a Josefa Koubkovy dva bratry
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za duše v očistci
Svátost smíření:
Vranovice 13:30-14:30
(P. Pacner a J. Sojka)
Iva
ň 15:00-15:30 (P. Pacner)
Přibice 15:00-16:00
(M. Kohoutek a J. Kubeš)
fara ve Vranovicích 18:00-19:00 (J. Sojka)


Pondělí 19. prosince 14:00 Vranovice pohřeb paní Marie Šťastné


Úterý 20. prosince 17:00 Přibice Za Jiřího Tomka a celou rodinu


Středa 21. prosince 17:00 Ivaň Za Helenu a Vincence Langovy a dva syny


Čtvrtek 22. prosince 14:00 Pouzdřany pohřeb pana Oldřicha Kozla


Pátek 23. prosince 17:00 Přibice Za ……
18:00 Vranovice Za …… ­


Sobota 24. prosince Štědrý den
19:00 Pouzdřany Za Oldřicha Svobody a bratry
20:30 Ivaň Za živou a zemřelou rodinu Láskovu a Hrabovskou (o. Pavel Šenkyřík)
21:00 Přibice Za farníky
23:00 Vranovice Za pokoj a mír ve světě


Neděle 25. prosince Slavnost Narození Páně
8:00 Ivaň Za rodinu Čuprovu
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Mazuchovu a Šuhajovu
11:00 Přibice Za Jana Dofka, rodiče, bratra a ostatní žijící rodinu
18:00 Pouzdřany Za rodiče Krčmářovy, syna a rodinu Beranovu


 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz se kupují trvanlivé potraviny a budou odvezeny na Ukrajinu.

 • K duchovnímu prožití adventu je připravena brožura Průvodce adventem 2022, která je k dispozici též elektronickou formou pro chytré telefony.
  Ve Vranovicích a Přibicích jsou na advent připraveny též úkoly u zadní nástěnky.

 • Tradiční roznos Betlémského světla vranovickými skauty a dětmi z farnosti se uskuteční 23. prosince odpoledne. Pokud chcete přinést plamínek z Betléma i Vy, zapište prosím na seznam v kostele nebo pomocí online formuláře.

 • Srdečně zveme na Vánoční koncert: Česká mše Vánoční od Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“  kterou ve čtvrtek 29. prosince v 16.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje přednese sbor ReBelcanto

 • Požehnané prožití Vánoc.

3. adventní týden – ohlášky

11 Pro

Neděle 11. prosince 3. adventní neděle
8:00 Ivaň Za Václava Toncra
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Maškovu a Hladíkovu
11:00 Přibice Za Karla Suchánka, rodiče, švagra, zetě a duše v očistci


Pondělí 12. prosince
17:00 Vranovice Za ……


Úterý 13. prosince
17:00 Přibice Za ……


Středa 14. prosince
17:00 Ivaň Za Marii a Josefa Bauchovy a syna


Čtvrtek 15. prosince
8:00 Pouzdřany Za farníky


Pátek 16. prosince
17:00 Přibice Za ……
18:00 Vranovice Na poděkování za 40 let života s prosbou o milost Boží­


Sobota 17. prosince
8:00 Ivaň Za Vincence a Helenu Langovy a dva syny
17:00 Pouzdřany Za syna Jana a živou a zemřelou rodinu


Neděle 18. prosince 4. adventní neděle
8:00 Ivaň Za Marii a Josefa Koubkovy dva bratry
9:30 Vranovice Za zemřelého Miloše Staňky
11:00 Přibice Za farníky

Svátost smíření:
Vranovice 13:30-14:30
Iva
ň 15:00-15:30
Přibice 15:00-16:00


 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz budou nakoupeny trvanlivé potraviny a drogistické potřeby a odvezeny na Ukrajinu.

 • Vánoční bohoslužby na štědrý večer budou v časech:
  Pouzdřany 19:00
  Ivaň 20:30
  Přibice 21:00
  Vranovice 23:00
  V neděli 25. prosince a v pondělí 26. prosince budou mše sv. podle nedělního pořádku.

 • K duchovnímu prožití adventu je připravena brožura Průvodce adventem 2022, která je k dispozici též elektronickou formou pro chytré telefony.
  Ve Vranovicích a Přibicích jsou na advent připraveny též úkoly u zadní nástěnky.

 • Tradiční roznos Betlémského světla vranovickými skauty a dětmi z farnosti se uskuteční 23. prosince odpoledne. Pokud chcete přinést plamínek z Betléma i Vy, zapište prosím na seznam v kostele nebo pomocí online formuláře na stránkách skautů.

2. adventní týden – ohlášky

3 Pro

Neděle 4. prosince 2. adventní neděle
8:00 Ivaň
Za Boženu a Václava Petránovy a dvoje rodiče
9:30 Vranovice Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 5. prosince
17:00 Vranovice
Za Marii Veselou


Úterý 6. prosince
17:00 Přibice
Za rodiče Lukšovy, syna, dva zetě a zemřelou rodinu
18:00 Pouzdřany Za farníky Slavnost svatého Mikuláše patrona Pouzdřan


Středa 7. prosince
17:00 Ivaň
Na dobrý úmysl


Čtvrtek 8. prosince Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
18:00 Vranovice 
Na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro nejbližší rodinu


Pátek 9. prosince
17:00 Přibice
Za ……
18:00 Vranovice Za …… ­


Sobota 10. prosince
8:00 Ivaň Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za další Boží ochranu
16:00 Ivaň adventní adorace v duchu Taize
17:00 Pouzdřany Za živé a zemřelé občany Pouzdřan


Neděle 11. prosince 3. adventní neděle
8:00 Ivaň
Za Václava Toncra
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Maškovu a Hladíkovu
11:00 Přibice Za Karla Suchánka, rodiče, švagra, zetě a duše v očistci


 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz budou nakoupeny trvanlivé potraviny a drogistické potřeby a odvezeny na Ukrajinu.

 • Dovoluji si pozvat nové dárce do fondu PULS.
  Prostřednictvím fondu PULS se můžete podílet především na zajištění mezd pro kněze
  naší diecéze. Mzdy jsou hrazeny z darů donátorů fondu PULS, z výsledku své hospodářské činnosti a do roku 2029 ještě částečně i z (klesajícího) příspěvku státu. Děkujeme nejen za Vaši hmotnou podporu, ale i za veškerou pomoc a spolupráci. Hodnota Vašich darů nespočívá v jejich výši, ale je především projevem spoluodpovědnosti za budoucnost diecéze.
  Svým darem podporujete službu kněží a život v naší diecézi. Fond PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého nového donátora (dárce), který se registruje do 31. 12. 2022. Heslo PULSu je: energií farnosti jste Vy. www.donator.cz

 • K duchovnímu prožití adventu je připravena brožura Průvodce adventem 2022, která je k dispozici též elektronickou formou pro chytré telefony.
  Ve Vranovicích a Přibicích jsou na advent připraveny též úkoly u zadní nástěnky.