12. týden v mezidobí 2023 – ohlášky

25 Čvn


Neděle 25. června 12. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Arnošta Zapulu
9:30 Vranovice Za Vlastu a Oldřicha Vybíralovy a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za krojovanou mládež – Hody slavnost narození Jana Křtitele

Pouzdřany – adorační den farnosti
adorace od 13:00 do 17:00 zakončená požehnáním


Pondělí 26. června
18:00 Vranovice Za zemřelé rodiče Františka a Anežku Martincovy a duše v oč.


Úterý 27. června
18:00 Přibice Za Adolfa Hafnera, rodiče a duše v očistci


Středa 28. června
18:00 Ivaň Za rodinu Valáškovu, Bučkovu a Gottwaldovu


Čtvrtek 29. června
8:00 Pouzdřany Za …


Pátek 30. června
17:00 Přibice Za …
18:00 Vranovice Za rodinu Pražákovu a duše v očistci


Sobota 1. července
8:00 Ivaň Za …

18:00 Pouzdřany Za živou rodinu Čudanovu a Zmrzlíkovu


Neděle 2. července 13. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za rodinu Rechovu a syna
9:30 Vranovice Za …
11:00 Přibice Za farníky


  • V sobotu 1. července bude ve farní odpoledne na faře ve Vranovicích. Od 14 hodin se bude grilovat a bude možnost se poznat s novým farářem, který nastoupí v srpnu. Jste všichni srdečně zváni.

  • Ve středu 5. července bude ke cti svatých Cyrila a Metoděje Národní pouť na Velehradě a také naše děkanská pouť v Přibicích u kaple Apoštoly v 11 hodin.

11. týden v mezidobí 2023 – ohlášky

21 Čvn

Neděle 18. června 11. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Anežku a Vojtěcha Hrozkovy a syna
9:30 Vranovice Za rodiče Bednářovy
11:00 Přibice Za Karla Suchánka, rodiče, švagra a zetě a duše v očistci
první svaté přijímání dětí v Přibicích


Pondělí 19. června
18:00 Vranovice Na úmysl dárce


Úterý 20. června
18:00 Přibice Za uja Jána Vidu


Středa 21. června
18:00 Ivaň Za Ludmilu Růžičkovu a manžela


Čtvrtek 22. června
8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce


Pátek 23. června
17:00 Přibice Za farníky
18:00 Vranovice Za Františka Brlíka, rodiče a sourozence


Sobota 24. června
8:00 Ivaň Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

18:00 Pouzdřany Za Alojze a Štefánii Hudecovy a jejich předky


Neděle 25. června 12. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Arnošta Zapulu
9:30 Vranovice Za Vlastu a Oldřicha Vybíralovy a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za krojovanou mládež – Hody slavnost narození Jana Křtitele
Pouzdřany – adorační den farnosti
adorace od 13:00 do 17:00 zakončená požehnáním


  • Ve dnech 23. až 25. června 2023 se koná další ročník festivalu Kefasfest v areálu bývalého kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích.

  • V sobotu 1. července bude ve farní odpoledne na faře ve Vranovicích. Od 14 hodin se bude grilovat a bude možnost se poznat s novým farářem, který nastoupí v srpnu. Jste všichni srdečně zváni.

  • Ve středu 5. července bude děkanská pouť v Přibicích u kaple Apoštoly v 11 hodin.

10. týden v mezidobí 2023 – ohlášky

11 Čvn

Neděle 11. června Slavnost Těla a Krve Páně
8:00 Ivaň Za Jana a Žofii Kvapilovy
9:30 Vranovice Za Jindřišku Krutinovu a zemřelou rodinu
11:00 Přibice Za rodiče Karpíškovy, syna Josefa, dceru Marii a Růženu, zetě a živou a zemřelou rodinu


Pondělí 12. června
18:00 Vranovice Za Antonína Furcha, manželku a duše v očistci


Úterý 13. června
18:00 Přibice Za Boženu Effenbergerovu, manžela a děti


Středa 14. června
18:00 Ivaň Za Vítězslava Pavloně a rodiče Pavloňovy


Čtvrtek 15. června
8:00 Pouzdřany Za….


Pátek 16. června Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
17:00 Přibice Za Reginu Klíčovu, manžela, syna, zetě a živou rodinu
18:00 Vranovice Za živou rodinu a za dar zdraví a ochranu


Sobota 17. června
v Ivani mše svatá nebude

18:00 Pouzdřany Za Jarmilu a Miroslava Macháčkovy, rodinu Butorovu a zemřelé z rodiny


Neděle 18. června 11. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Anežku a Vojtěcha Hrozkovy a syna
9:30 Vranovice Za rodiče Bednářovy
11:00 Přibice Za Karla Suchánka, rodiče, švagra a zetě a duše v očistci
první svaté přijímání dětí v Přibicích


  • V sobotu 17. června 2023 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9.00 hodin udělí brněnský biskup Pavel Konzbul kněžské a jáhenské svěcení.

  • Ve dnech 23. až 25. června 2023 se koná další ročník festivalu Kefasfest v areálu bývalého kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích.

9. týden v mezidobí 2023 – ohlášky

4 Čvn

Neděle 4. června Slavnost Nejsvětější Trojice
8:00 Ivaň Za Jana Macka a padlé ve válkách
9:30 Vranovice Za děti – první svaté přijímání
11:00 Přibice Za rodiče Fadrhonsovy a celou rodinu


Pondělí 5. června
18:00 Vranovice Za Josefa Sukupa a rodinu


Úterý 6. června
18:00 Přibice Na úmysl dárce


Středa 7. června
18:00 Ivaň Za rodiče Fickovy


Čtvrtek 8. června
8:00 Pouzdřany Za manžele Samohýlovy


Pátek 9. června
17:00 Přibice Za farníky
18:00 Vranovice Za rodinu Šamalíkovu


Sobota 10. června
8:00 Ivaň Za ……

18:00 Pouzdřany Za farníky


Neděle 11. června Slavnost Těla a Krve Páně
8:00 Ivaň Za Jana a Žofii Kvapilovy
9:30 Vranovice Za Jindřišku Krutinovu a zemřelou rodinu
11:00 Přibice Za rodiče Karpíškovy, syna Josefa, dceru Marii a Růženu, zetě a živou a zemřelou rodinu


  • V sobotu 17. června 2023 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9.00 hodin udělí brněnský biskup Pavel Konzbul kněžské a jáhenské svěcení.

  • Ve dnech 23. až 25. června 2023 se koná další ročník festivalu Kefasfest v areálu bývalého kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích.

  • Spolek Spokojený senior – KLAS z.s. a Biskupství brněnské zvou seniory ke společnému putování do Třebíče a Jaroměřic nad Rokytnou. Pouť se uskuteční ve středu 21. června. Více informací najdete webových stránkách.