23. neděle v mezidobí

8 Zář

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
8. září 2013
23. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Marii Kocianovou a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Za Františka a Marii Křížovy
11:00
Pouzdřany
Za Tomáše a Marii Šmigurovy a zemřelé z rodiny
Úterý
10. září 2013
18:30
Ivaň
Za Ladislava Kvapila
Středa
11. září 2013
18:30
Vranovice
Za syna Romana, za dar zdraví a šťastný průběh operace
Čtvrtek
12. září 2013
18:30
Vranovice
Za manžela a celou zemřelou rodinu
Pátek
13. září 2013
18:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu a Boží ochranu
Sobota
14. září 2013
Svátek Povýšení svatého Kříže
18:30
Ivaň
Za Ludmilu a Jindřicha Růžičkovy
Neděle
15. září 2013
24. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu a další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Švédovy, Gašparovy a vnuky Antonína a Radka
Ohlášky
  • Přihlášky do náboženství v sakristii a v Ivani ve škole.
  • Sbírka příští neděli je na účely biskupství brněnského.
  • Příští neděli ve všech farnostech budeme děkovat za úrodu. Prosím, připravte k posvěcení zeleninu a ovoce.
  • V týdnu od 23. září proběhne ve Vranovickém kostele nátěr lavic dobrovolníky. Díky tomu bude část lavic mimo provoz, aby barva řádně zaschla
  • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů