25. neděle v mezidobí

20 Zář

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
21. září
25. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za babičku a dědečka Procházkovy
9:30
Vranovice
Za rodiče Drahomíra a Josefa Dofkovy
13:00
Pouzdřany
Za Václava Langa a dvoje rodiče
Úterý
23. září
18:30
Ivaň
Za Ludmilu a Jindřicha Růžičkovy
Středa
24. září
18:30
Pouzdřany
Čtvrtek
25. září
18:30
Vranovice
Za manžela a celou zemřelou rodinu
Pátek
26. září
18:30
Vranovice
Za děti
Sobota
27. září
18:30
Ivaň
Na úmysl dárce
Neděle
28. září
26. neděle v mezidobí – sv. Václav
8:00
Ivaň
Za Václava Příchodu, manželku a syna
9:30
Vranovice
Za Václava Procházku, rodiče a bratra
11:00
Pouzdřany
Za Jiřího France a rodiče
15:00
Vranovice
Dům seniorů
Ohlášky
  • Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
  • Dnes je sbírka na církevní školství.
  • Upozorňuji, že dnes mše svatá v Pouzdřanech bude v 13:00 hodin.
  • Termíny vyučování náboženství jsou vyvěšeny na internetu a ve Vranovicích je plakát na nástěnce.