26. neděle v mezidobí

28 Zář

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
28. září
26. neděle v mezidobí Slavnost sv. Václava
8:00
Ivaň
Za Václava Příchodu, manželku a syna
9:30
Vranovice
Za Václava Procházku, rodiče a bratra
11:00
Pouzdřany
Za Jiřího France a rodiče
15:00
Vranovice
Dům seniorů
Úterý
30. září
sv. Jeroným
18:30
Ivaň
Za rodiče Rousovy, syny a snachu
Středa
1. října
sv. Terezie od Dítěte Ježíše
18:30
Vranovice
S prosbou za uzdravení
Čtvrtek
2. října
sv. andělé strážní
18:30
Pouzdřany
Pátek
3. října
sv. Maximilián
18:30
Vranovice
Za rodinu Klimešovu a Liškovu
Neděle
5. října
27. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Miloše Bindera
9:30
Vranovice
Za dvoje rodiče, bratra, švagra, manžela a syna Petra
11:00
Pouzdřany
Za Karla Dunaje, dvoje rodiče a Jana Pezlara
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
 • Jménem farníků všech farností chci poděkovat obcím za příspěvky na opravy kostelů a chod farností.
  1. Ivaň 50 000 Kč
   Vranovice 70 000 Kč
   Pouzdřany 250 000 Kč
 • Děkuji také všem ostatním dárcům.
 • Svatá zpověď a výstav Nejsvětější Svátosti
  1. Ivaň Úterý 18:00 – 18:30
   Pouzdřany Čtvrtek 18:00 – 18:30
   Vranovice Pátek 18:00 – 18:30
   Srdečně zvu ke svátosti smíření také školní děti.
 • Termíny vyučování náboženství jsou vyvěšeny na na webových stránkách zde a ve Vranovicích je plakát na nástěnce.