3. neděle velikonoční

10 Dub

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
10. dubna
3. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
9:30
Vranovice
Za Oldřicha Vybírala a živou a zemřelou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za Aloise Třízky, rodiče a Zdenka Kitnera
Úterý
12. dubna
18:00
Ivaň
Za Jana a Marii Kafkovy
Středa
13. dubna
18:00
Vranovice
Za rodiče, dceru Ivanu, bratra Josefa, sestru Marii a švagra
Čtvrtek
14. dubna
18:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
Pátek
15. dubna
18:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Sobota
16. dubna
12:00
Vranovice
Svatba Jan Kuráň, Kristýna Kučerová
18:00
Ivaň
Za rodiče Procházkovy a děti
Neděle
17. dubna
4. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Anastazii Kvapilovu
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Bohuslavu, Marii a Františka Kocmanovy a rodiče
Ohlášky
  • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů
  • Příští neděli 17.4. je mimořádná sbírka na potřeby kostela.