1. adventní týden

bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 28. listopadu 1. adventní neděle
8:00 Ivaň Za Petra Březinu, rodiče a duše o očistci (přesunuto z 20.11.)
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za zemřelé


Pondělí 29. listopadu
17:00 Vranovice Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží ochranu


Úterý 30. listopadu
17:00 Přibice
Za krstné dieťa, aby zvládlo vstup do dospelosti a jej nástrahy


Středa 1. prosince
17:00 Ivaň
Za rodiče Soudkovy a Petránovy


Čtvrtek 2. prosince
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce


Pátek 3. prosince
17:00 Přibice
Za těžce nemocnou osobu a její uzdravení
18:00 Vranovice
Za Marii Veselou a zemřelou rodinu


Sobota 4. prosince
8:00 Ivaň
Za Václava a Annu Toncrovy
13:00 Pouzdřany
pohřeb paní Františky Halámkové

17:00 Pouzdřany Za Jindřicha a Ludmilu Kozlovy, dva syny, Hanu Jeřábkovu a Jiřinu Kozlovu


Neděle 5. prosince 2. adventní neděle
8:00 Ivaň
Za manžele Brabcovy
9:30 Vranovice
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00 Přibice
Za farníky


Aplikace Průvodce adventem 2021 nabízí inspirativní pohledy pro adventní dny. V letošním roce můžete stáhnout i v plné verzi pro iOS. Můžete zdarma stáhnout na Google Play nebo App Store.

V pátek pokračuje příprava na svátost biřmování.   Příprava na biřmování odročena.

V zákristii jsou k dispozici kalendáře na rok 2022.

Papeže vyhlásil synodu církve (společnou cestu). K zapojení se do celého procesu je pozván celá Lid Boží a konkrétně v našich farnostech se mají uskutečnit setkání nad předem určenými tématy. Každý je zván. (podrobnosti: https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023)

Z důvodů pandemie i letos Řím rozšířil dny pro získání odpustků pro duše zemřelých na celý měsíc listopad. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1.) daný den přijmout eucharistii, (2.) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé, (3.) a pomodlit se na úmysl Svatého otce a (4.) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď. Celkem lze takto získat maximálně 8 odpustků pro zemřelé.

4. velikonoční týden

 bohoslužby podle aktuálních omezeníNeděle 25. dubna 4. neděle velikonoční  – neděle Dobrého pastýře
8:00 Ivaň
Za rodiče Marii a Jaroslava Pazderských 8:50 – 9:00 svaté přijímání
9:30 Vranovice Za farníky 10:20 – 10:30 svaté přijímání

11:00 Přibice Za důstojného pána Václava Procházky, rodiče
a duše v očistci
11:5012:00 svaté přijímání


Pondělí 26. dubna
18:00 Vranovice
Za Annu Procházkovu, manžela a syna


Úterý 27. dubna
18:00 Přibice
Za kněžská a řeholní povolání


Středa 28. dubna
18:00 Ivaň
Za bratra Milana


Čtvrtek 29. dubna
8:00
Pouzdřany Na úmysl dárce


Pátek 30. dubna
17:00 Přibice
Za farníky
18:00 Vranovice Za rodinu Janíkovu, rodiče, prarodiče a duše v očistci


Sobota 1. května
8:00 Ivaň
Za rodinu Smetanovu, Grunovu a Šídlovu
18:00 Pouzdřany Za Václava a Marii Kozlovy, syna Jiřího a Zdeňka a zemřelé z rodiny


Neděle 2. května 5. neděle velikonoční
8:00 Ivaň
Na úmysl dárce
9:30 Vranovice Za Jana Klimeše a rodinu Klimešovu a Liškovu
11:00 Přibice Za rodiče Václava a Marii VondrákovyNadále platí omezení na 10% kapacity kostela.

Jelikož není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu, nabízí se možnost přijmout eucharistii po bohoslužbě.

ohlášky 5. postní týden

ohlášky – bohoslužby podle aktuálních omezení


Ne
děle 21. března 5. postní neděle
8:00 Ivaň
Za rodiče Čermákovy a zetě 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice Za pana Jana Pražáka a dvoje rodiče 10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za farníky 11:5012:00
pobožnost křížové cesty : 14:00 Ivaň, 15:00 Vranovice a Pouzdřany 


Pondělí 22. března 17:00 Vranovice Za Oldřicha Kelbla a rodiče 17:25

Úterý 23. března 17:00 Přibice Za Růženu Koubkovu a rodinu 17:25

Středa 24. března 17:00 Ivaň Za rodiče Bobkovy, syna a zetě 17:25

Čtvrtek 25. března 8:00 Pouzdřany Za nemocnou babičku 8:25

Pátek 26. března
15:00 Vranovice pohřeb paní Jarmily Novákové
17:00 Přibice
Za Antonína Šibravy, dvoje rodiče a duše v očistci 17:25
18:00 Vranovice Za rodinu Netopilovu a zemřelé z rodiny 18:25

Sobota 27.března
8:00 Ivaň
Na dobrý úmysl 8:25
17:00 Pouzdřany Za Jenovéfu a Josefa Václavíkovy a dvoje rodiče 17:45


Neděle 28. března Květná neděle
8:00 Ivaň
Za farníky 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Helikarovu a Žákovu 10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za Jarmilu Procházkovu a manžela 11:5012:00

pobožnost křížové cesty : 14:00 Ivaň, 15:00 Vranovice a Pouzdřany

svátost smíření:  (kněz z Mikulova)
14:15- 14:45 Ivaň

14:15 – 15:30 Přibice
15:00 – 16:00 Vranovice


Nadále platí omezení na 10% kapacity kostela. Dle vládního portálu covid.gov.cz je povinnost se chránit respirátorem či chirurgickou rouškou.

Protože není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu, nabízí se možnost přijmout eucharistii po bohoslužbě. Časové intervaly pro svaté přijímání jsou uvedeny červeně vpravo vedle bohoslužeb.

◉  Svátost  smíření je možné přijmout ve všední den přede mší svatou. Odpoledne na květnou neděli budou k dispozici zpovědníci z Mikulova.

V pondělí 22. března 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. Česká biskupská konference se připojuje k občanské iniciativě „Minuta ticha“, a proto od 12.00 hodin budou znít kostelní zvony jako připomínka za oběti nemoci covid-19.

Biskupové nás vybízejí, abychom se při sčítání lidu přihlásili ke katolické církvi. Text výzvy na cirkev.cz