5. velikonoční týden 2023 – ohlášky


Neděle 7. května 5. neděle velikonoční
8:00 Ivaň Za Vítězslava Pavloně a prarodiče Procházkovy
9:30 Vranovice Za rodinu Novákovu
11:00 Přibice Za Adama Trumpeše a celou rodinu


Pondělí 8. května
18:00 Vranovice Za Marka Obdržálka


Úterý 9. května
18:00 Přibice Na úmysl dárce


Středa 10. května
18:00 Ivaň Za Zdeňka a Antonii Baslovy a živou rodinu Baslovu


Čtvrtek 11. května
8:00 Pouzdřany Za Boží pomoc a uzdravení


Pátek 12. května
17:00 Přibice Za farníky
18:00 Vranovice Za manžela, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci


Sobota 13. května
8:00 Ivaň – mše svatá nebude

18:00 Pouzdřany Za manžela Zdeňka, rodiče Vašulkovy, Kožuškovy a Matýškovy


Neděle 14. května 6. neděle velikonoční
8:00 Ivaň Za Josefa a Marii Bauchovy a syna
9:30 Vranovice Za Josefa Šťastného a za Boží ochranu a celou rodinu
11:00 Přibice Za farníky


  • Všechny mladé srdečně zveme na Diecézní setkání mládeže s o. biskupem Pavlem, které se koná v sobotu 13.května 2023 v Žarošicích. Prosím, přihlaste se na setkání dopředu přes přihlašovací formulář na webu www.mladez.biskupstvi.cz/dsm

  • V sobotu 27. května 2023 bude v klášteře v Rajhradě pouť donátorů PULS. Podrobnosti na https://donator.cz/puls

  • V sobotu 20. května odpoledne jsme zváni do Brna – Řečkovic na festival FULL of LIFE. Můžeme se těšit na hudební, zábavní i duchovní program, občerstvení i program pro děti.

5. postní týden 2023 – ohlášky

Neděle 26. března 5. postní neděle
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Koubkovu a Pezlarovu
pobožnost křížové cesty : 15:00 Vranovice a Pouzdřany, Ivaň po mši svaté, Přibice přede mší svatou


Z důvodu nemoci jsou bohoslužby do pátku zrušeny

Pondělí 27. března
18:00 Vranovice Za Josefu Furchovu, manžela a živou a zemřelou rodinu

Úterý 28. března
18:00 Přibice Za Růženu Valáškovu, manžela, tři syny a živou rodinu

Středa 29. března
18:00 Ivaň Za Boženu a Františka Bobkovy

Čtvrtek 30. března
8:00 Pouzdřany Za Terezii Langovu a zemřelé z rodiny

Pátek 31. března
17:00 Přibice Za Jana a Jaroslavu Růžovy a rodiče a duše v očistci
18:00 Vranovice Za vnučku a vnuka, za dar zdraví a ochranu­


Sobota 1.dubna
8:00 Ivaň Za Marii a Huberta Seidlovy, na poděkování s prosbou o Boží ochranu
18:00 Pouzdřany Za Jaroslava Kilingera a dvoje rodiče


Neděle 2. dubna Květná (pašijová) neděle
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za Vladimíra Bendy, rodiče a bratra a za živou rodinu
Svátost smíření: Vranovice 13:30-14:30 Ivaň 15:00-15:30
Přibice 15:00-16:00

  • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
    Z peněz se kupují trvanlivé potraviny a budou odvezeny na Ukrajinu.

  • Charita opět pořádá postní almužnu.

  • V souvislosti se změnou času na letní se posouvá začátek většiny večerních mší svatých na 18 hodinu.

  • V sobotu 15. dubna bude ve Vranovicích biřmovat biskup Pavel Konzbul.

Vánoce 2022

Bohoslužby o Vánocích:


Sobota 24. prosince Štědrý den

Pouzdřany 19:00
 Ivaň  20:30 
 Přibice  21:00
 Vranovice 23:00


Neděle 25. prosince Slavnost Narození Páně

 Ivaň  8:00
 Vranovice  9:30
 Přibice  11:00 
 Pouzdřany  18:00


Pondělí 25. prosince

Ivaň  8:00
Vranovice  9:30
Přibice  11:00


Čtvrtek 29. prosince
 Ivaň v 16.00 hodin  Vánoční koncert: Česká mše Vánoční od Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“


Požehnané Vánoce.

1. adventní týden

bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 28. listopadu 1. adventní neděle
8:00 Ivaň Za Petra Březinu, rodiče a duše o očistci (přesunuto z 20.11.)
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za zemřelé


Pondělí 29. listopadu
17:00 Vranovice Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží ochranu


Úterý 30. listopadu
17:00 Přibice
Za krstné dieťa, aby zvládlo vstup do dospelosti a jej nástrahy


Středa 1. prosince
17:00 Ivaň
Za rodiče Soudkovy a Petránovy


Čtvrtek 2. prosince
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce


Pátek 3. prosince
17:00 Přibice
Za těžce nemocnou osobu a její uzdravení
18:00 Vranovice
Za Marii Veselou a zemřelou rodinu


Sobota 4. prosince
8:00 Ivaň
Za Václava a Annu Toncrovy
13:00 Pouzdřany
pohřeb paní Františky Halámkové

17:00 Pouzdřany Za Jindřicha a Ludmilu Kozlovy, dva syny, Hanu Jeřábkovu a Jiřinu Kozlovu


Neděle 5. prosince 2. adventní neděle
8:00 Ivaň
Za manžele Brabcovy
9:30 Vranovice
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00 Přibice
Za farníky


Aplikace Průvodce adventem 2021 nabízí inspirativní pohledy pro adventní dny. V letošním roce můžete stáhnout i v plné verzi pro iOS. Můžete zdarma stáhnout na Google Play nebo App Store.

V pátek pokračuje příprava na svátost biřmování.   Příprava na biřmování odročena.

V zákristii jsou k dispozici kalendáře na rok 2022.

Papeže vyhlásil synodu církve (společnou cestu). K zapojení se do celého procesu je pozván celá Lid Boží a konkrétně v našich farnostech se mají uskutečnit setkání nad předem určenými tématy. Každý je zván. (podrobnosti: https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023)

Z důvodů pandemie i letos Řím rozšířil dny pro získání odpustků pro duše zemřelých na celý měsíc listopad. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1.) daný den přijmout eucharistii, (2.) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé, (3.) a pomodlit se na úmysl Svatého otce a (4.) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď. Celkem lze takto získat maximálně 8 odpustků pro zemřelé.