Svátek Svaté rodiny

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
30. prosinec 2012
Slavnost Svaté rodiny
8:00
Ivaň
Na úmysl dárce
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za živé a zemřelé občany
Pondělí
31. prosinec 2012
14:00
Pouzdřany
Za farníky
15:00
Ivaň
Za farníky
16:00
Vranovice
Za farníky
Úterý
1. leden 2013
Nový rok
8:00
Ivaň
Za farníky
9:30
Vranovice
Za Antonína a Drahomíru Jatelovy a rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Květu a Františka Konečných a rodiče Vozkovy
Středa
2. leden 2013
Mše sv. není
Čtvrtek
3. leden 2013
Mše sv. není
Pátek
4. leden 2013
Mše sv. není
Sobota
5. leden 2013
Mše sv. není
Neděle
6. leden 2013
Tři Králové
8:00
Ivaň
Za farníky
9:30
Vranovice
Za Růženu a Miloše Tylšerovy, rodiče a pátera Ladislava Vrbňáka
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Benešovu, Kilingerovu a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Poděkování za vánoční výzdobu a úklid kostelů patří všem, kteří se zapojili.
 • Příští neděli po mši sv. se uskuteční ministrantská schůzka.
 • V sobotu 5.1.2013 proběhne Tříkrálovská sbírka.
 • Upozorňuji na změny v konání bohoslužeb.
 • Při mších sv. na Silvestra a Nový rok se budou konat sbírky na celoroční provoz farnosti.
 • Přeji všem farníkům a občanům hodně zdraví a Božího požehnání v novém roce 2013.

4. neděle adventní

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
23. prosinec 2012
4. neděle adventní
8:00
Ivaň
Na úmysl dárce
9:30
Vranovice
Za dvoje rodiče, sestry a syna
11:00
Pouzdřany
Za syna, manžela a zemřelé z rodiny
Pondělí
24. prosinec 2012
Štědrý den / Adam a Eva
21:00
Pouzdřany
Za Annu a Matěje Trdlidovy a vnuka
22:00
Ivaň
Za farníky
24:00
Vranovice
Za Antonína Furcha a manželku
Úterý
25. prosinec 2012
Boží hod vánoční / 1. svátek vánoční
8:00
Ivaň
Za Žofii Čermákovu a dceru
9:30
Vranovice
Za syna, manžela, dvoje rodiče, bratra a švagra
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Krčmářovi, syna a rodinu Beranovu
Středa
26. prosinec 2012
Sv. Štěpán / 2. svátek vánoční
8:00
Ivaň
Za Františka Pavloně a vnuka
9:30
Vranovice
Za Františku Brlíkovu, manžela a děti
11:00
Pouzdřany
Za Jindřicha Kozla, syna, Hanu Jeřábkovu a Jiřinu Kozlovu
Čtvrtek
27. prosinec 2012
16:00
Ivaň
Za ivaňské vinaře
Pátek
28. prosinec 2012
Sv. Mláďátka betlémská
16:00
Vranovice
Za manžela a dvoje rodiče a celou živou rodinu Suchánkovu
Sobota
29. prosinec 2012
Ivaň
Mše sv. není
Neděle
30. prosinec 2012
Svátek Svaté rodiny
8:00
Ivaň
Na úmysl dárce
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Na úmysl dárce
Ohlášky
 • V pátek v 16:00 hodin se koná dětská mše sv. Při mši sv. bude žehnání dětí.
 • Po mši sv. se uskuteční ministrantská schůzka.
 • Dnes odpoledne (asi ve 14:00 hod.) se budou v kostele zdobit vánoční stromky.
 • Naše farnost se zapojila do projektu Křesťanské vánoce pořádaného brněnským biskupstvím – odkaz zde.
 • Přeji všem farníkům a občanům požehnané vánoční svátky.

3. neděle adventní

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
16. prosinec 2012
3. neděle adventní
8:00
Ivaň
Za Antonína Dudy
9:30
Vranovice
Za zemřelého Stanislava Maška a duše v očistci
11:00
Pouzdřany
Za Štěpánku a Antonína Šuparičovy a dvoje rodiče
Úterý
18. prosinec 2012
17:00
Ivaň
Za Helenu a Vincence Lancovy, syna a duše v očistci
Středa
19. prosinec 2012
17:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a za dar života
Čtvrtek
20. prosinec 2012
17:00
Vranovice
Za těžce nemocnou osobu
Pátek
21. prosinec 2012
18:00
Vranovice
Za dary Ducha svatého a dar zdraví
Sobota
22. prosinec 2012
17:00
Ivaň
Za Ludmilu a Jindřicha Růžičkovy
Neděle
23. prosinec 2012
4. neděle adventní
8:00
Ivaň
Na úmysl dárce
9:30
Vranovice
Za dvoje rodiče, sestry a syna
11:00
Pouzdřany
Za syna, manžela a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Dnes je třetí adventní neděle.
 • Příští neděli po mši sv. bude ministrantská schůzka.
 • Příští neděli na mši sv. donesou skauti betlémské světlo a bude možnost zapsání k donášce světla domů (donáška proběhne navečer 23.12.).
 • Příležitost ke svátosti smíření
  1. Vranovice – pátek 21.12.2012 od 16:30 do 18:00 hodin
   Ivaň – sobota 22.12.2012 do 16:00 do 17:00 hodin
   Pouzdřany – neděle 23.12.2012 , před a po bohoslužbě
 • Dnes byla sbírka na opravu fary.
 • Půlnoční mše sv. v pondělí 24.12.2012 se budou konat:
  1. Pouzdřany – 21:00 hodin
   Ivaň – 22:00 hodin
   Vranovice – 24:00 hodin

2. neděle adventní

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
9. prosinec 2012
2. neděle adventní
8:00
Ivaň
Za živou a zemřelou rodinu Valáškovu
9:30
Vranovice
Za Marii a Františka Křížovi
11:00
Pouzdřany
Za Eduarda Navrátila a zemřelé z rodiny
Úterý
11. prosinec 2012
18:00
Ivaň
Za Vincence a Helenu Langovi, syna a duše v očistci
Středa
12. prosinec 2012
Vranovice
Mše sv. není
Čtvrtek
13. prosinec 2012
17:00
Vranovice
Za poděkování s prosbou o Boží ochranu
Pátek
14. prosinec 2012
8:00
Vranovice
Na úmysl dárce
Sobota
15. prosinec 2012
17:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou za další Boží ochranu
Neděle
16. prosinec 2012
3. neděle adventní
8:00
Ivaň
Za Antonína Dudy
9:30
Vranovice
Za zemřelého Stanislava Maška a duše v očistci
11:00
Pouzdřany
Za Štěpánku a Antonína Šuparičovi a dvoje rodiče
Ohlášky
 • Dnes je druhá adventní neděle.
 • Dnes po mši sv. bude ministrantská schůzka.
 • V sobotu dopoledne (od 8:00) budou muži stavět betlém a chystat stromky do stojanů. Odpoledne pak ženy budou uklízet (od 14:00).
 • Upozorňuji na změny v konání bohoslužeb.
 • V sakristii jsou ještě kalendáře.
 • Příští neděli se uskuteční sbírka na opravu fary.

1. neděle adventní

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
2. prosinec 2012
1. neděle adventní
8:00
Ivaň
Za živou a zemřelou rodinu
9:30
Vranovice
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Marii, Adolfa a Karla Böhmovi
Úterý
4. prosinec 2012
17:00
Ivaň
Za rodiče Bauchovy, Flodrovy a celou rodinu
Středa
5. prosinec 2012
17:00
Vranovice
Za rodinu Staňkovu, Ryšavých, bratra Rudolfa
a celou zemřelou rodinu
Čtvrtek
6. prosinec 2012
17:00
Pouzdřany
Za Oldřicha Svobody a rodiče
Pátek
7. prosinec 2012
17:00
Vranovice
Za Jana Veselého, sestru a dvoje rodiče
Sobota
8. prosinec 2012
17:00
Ivaň
Za Marii a Josefa Bauchovi
Neděle
9. prosinec 2012
2. neděle adventní
8:00
Ivaň
Za živou a zemřelou rodinu Valáškovu
9:30
Vranovice
Za Marii a Františka Křížovi
11:00
Pouzdřany
Za Eduarda Navrátila a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Dnes je první adventní neděle.
 • V tomto týdnu se náboženství nekoná.
 • Příležitost ke svátosti smíření
  1. Pouzdřany – čtvrtek 6.12.2012 v 16:30 hod
   Vranovice – pátek 7.12.2012 v 16:30 hod
   Ivaň – sobota 8.12.2012 v 16:30 hod
 • Dnes se z důvodu konání rozsvěcení vánočního stromu nekoná ministrantská schůzka.
 • Pro děti je u křtitelnice připravena adventní hra Dům naší farnosti. Podrobnosti jsou uvedeny na nástěnce. Za každou návštěvu mše svaté a dobrý skutek si můžeš nalepit jedno okénko. Budeme rádi, když se k nám alespoň v duchu připojí dospělí. Pro inspiraci je vyvěšen i návrh dobrých skutků pro děti i dospělé.
 • Setkání farníků, kteří chtějí pomoci s výzdobou kostela na Vánoce se uskuteční v kostele v sobotu 8. prosince v 18:00.
 • Poznámka administrátora: Oproti ranním nedělním ohláškám došlo ke změně míst konání bohoslužeb ve čtvrtek a v sobotu!