3. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
27. leden 2013
3. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Josefa Klementa, sourozence a švagrovou
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Šimákovy a Kondlerovy
Úterý
29. leden 2013
15:00
Vranovice
Pohřební mše sv. za zemřelého Josefa Václavíka
Středa
30. leden 2013
17:00
Ivaň
Za Osvalda a Marii Seidlovy
Čtvrtek
31. leden 2013
17:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
Pátek
1. únor 2013
17:00
Vranovice
Za rodiče a celou zemřelou rodinu a duše v očistci
Sobota
2. únor 2013
Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
16:00
Pouzdřany
Za Antonína a Marii Fišerovy
17:00
Ivaň
Za Marii a Jana Kafkovy
Neděle
3. únor 2013
4. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Václava Petrána a syna
9:30
Vranovice
Za rodiče, bratra Drahomíra, jeho rodinu a děti
11:00
Pouzdřany
Za Miroslava a Miroslavu Šmardovy, Jana Herzána a Josefa Kaláška
Ohlášky
 • Příští neděli po mši sv. bude ministrantská schůzka.
 • Náboženství tento týden bude ještě na hasičce.
 • Svátost smíření se bude konat
  1. Ivaň – středa 30.1.2013 od 16:30 do 17:00 hodin
   Vranovice – pátek 1.2.2013 od 16:30 do 17:00 hodin
   Pouzdřany – sobota 2.2.2013 od 15:30 do 16:00 hodin
 • Příští neděli při mši sv. se budou žehnat svíce a také se bude konat svatoblažejské požehnání s modlitbou za uzdravení z krčních nemocí.
 • Upozorňuji na změny v termínech konání bohoslužeb.

2. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
20. leden 2013
2. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za farníky
9:30
Vranovice
Za farníky
11:00
Pouzdřany
Za Karla Dunaje, dvoje rodiče a Jana Pezlara
Úterý
22. leden 2013
Mše sv. není
Středa
23. leden 2013
17:00
Vranovice
Za kněze Ignáce Kadlece, Aloise a Josefa a rodinu Jedličkovu
Čtvrtek
24. leden 2013
14:00
Vranovice
za zemřelou Marii Trublovou
Mše sv. v 17:00 není
Pátek
25. leden 2013
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
17:00
Vranovice
Za rodiče a celou zemřelou rodinu a duše v očistci
Sobota
26. leden 2013
17:00
Ivaň
Za Annu Pazderskou a manžela
Neděle
27. leden 2013
3. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Josefa Klementa, sourozence a švagrovou
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Šimákovy a Kondlerovy
Ohlášky
 • Náboženství tento týden bude ještě na hasičce (ministrantská schůzka dnes po mši také).

Svátek Křtu Páně

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
13. leden 2013
Křest Páně
8:00
Ivaň
Za Miloše Bindera
9:30
Vranovice
Za živou a mrtvou rodinu a za duše v očistci
11:00
Pouzdřany
Za Hedviku a Stanislava Žižkovy, syna Stanislava a zemřelé z rodiny
Úterý
15. leden 2013
17:00
Ivaň
Za Františka Holánka a manželku
Středa
16. leden 2013
17:00
Vranovice
Na úmysl dárce
Čtvrtek
17. leden 2013
17:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
Pátek
18. leden 2013
17:00
Vranovice
Za Josefa a Josefu Mahovských, celou rodinu a duše v očistci
Sobota
19. leden 2013
17:00
Ivaň
Za Františka Pavloně, rodiče a rodiče Graclovy
Neděle
20. leden 2013
2. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za farníky
9:30
Vranovice
Za farníky
11:00
Pouzdřany
Za Karla Dunaje, dvoje rodiče a Jana Pezlara
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Náboženství se tento týden bude konat opět ještě na hasičce.

Slavnost Zjevení Páně

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
6. leden 2013
Zjevení Páně / Tři Králové
8:00
Ivaň
Za farníky
9:30
Vranovice
Za Růženu a Miloše Tylšerovy, rodiče a pátera Ladislava Vrbňáka
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Benešovu, Kilingerovu a zemřelé z rodiny
Úterý
8. leden 2013
17:00
Ivaň
Za Marii a Ladislava Solničkovy a celou rodinu
Středa
9. leden 2013
17:00
Vranovice
Čtvrtek
10. leden 2013
17:00
Vranovice
Pátek
11. leden 2013
8:00
Vranovice
Sobota
12. leden 2013
17:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
Neděle
13. leden 2013
Křest Páně
8:00
Ivaň
Za Miloše Bindera
9:30
Vranovice
Za živou a mrtvou rodinu a za duše v očistci
11:00
Pouzdřany
Za Hedviku a Stanislava Žižkovy, syna Stanislava a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Dnes v 16:00 hodin se bude v kostele konat Novoroční koncert. Všichni jste srdečně zváni.
 • Po mši sv. se uskuteční krátká ministrantská schůzka.
 • Pokladnička Tříkrálové sbírky je v sakristii. Kdo nebyl doma, tak může ještě přispět.
 • Upozorňuji, že mše sv. v pátek je v 8:00 hodin.
 • Na celý rok 2013 jsou ve Vranovicích volné úmysly mší sv.
 • Příští neděli se uskuteční sbírka na opravu fary.
 • Náboženství ve Vranovicích se následujících 14 dní bude konat na hasičce.