2. neděle postní

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
24. únor 2013
2. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Aleše Holánka
9:30
Vranovice
Za Josefa Procházku, rodiče a bratra
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Čudanovu a Zmrzlíkovu
Úterý
26. únor 2013
14:00
Vranovice
Pohřební mše za Stanislava Hrdinu
Středa
27. únor 2013
17:00
Ivaň
Za babičku a dědečka Procházkovy
Čtvrtek
28. únor 2013
8:00
Vranovice
Za syny a manžela
Pátek
1. březen 2013
17:00
Vranovice
Za manžela, za rodiče a celou zemřelou rodinu
Sobota
2. březen 2013
17:00
Ivaň
Za Oldřicha Valáška
Neděle
3. březen 2013
3. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Jana Valáška, manželku a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Za zemřelého Antonína Langa a duše v očistci
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Dulínkovy a čtyři syny
Ohlášky
 • Křížová cesta se bude konat v neděli ve 14 hodin.
 • Svátost smíření se bude konat:
  1. Vranovice, pátek 1. března 16:30-17:00
   Ivaň, sobota sobota 2. března 16:30-17:00
   Pouzdřany, neděle 3. března před a po mši sv.

1. neděle postní

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
17. únor 2013
1. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Svatavu Lízalovu a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Herodkovy, syna a vnuka Josefa
Středa
20. únor 2013
17:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
Čtvrtek
21. únor 2013
17:00
Vranovice
za Antonína Klimeše a rodinu
Pátek
22. únor 2013
8:00
Vranovice
volný úmysl bohoslužby
Sobota
23. únor 2013
17:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou za další Boží ochranu
Neděle
24. únor 2013
2. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Aleše Holánka
9:30
Vranovice
Za Josefa Procházku, rodiče a bratra
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Čudanovu a Zmrzlíkovu
Ohlášky
 • Křížová cesta se bude konat v neděli ve 14 hodin.
 • Náboženství se bude konat již na faře.
 • Příští neděli se uskuteční sbírka na opravu fary.
 • Ministrantská schůzka bude z důvodu jarních prázdnin přesunuta na příští neděli.

5. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
10. únor 2013
5. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za maminku a duše v očistci
9:30
Vranovice
Za syna Petra, manžela, dvoje rodiče, bratra a švagra
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Čilíkovu, Volfovu a Klimešovu
Úterý
12. únor 2013
Středa
13. únor 2013
Popeleční středa
16:00
Pouzdřany
Za rodiče Macháčkovy, dcery a syna
17:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou za další Boží ochranu
18:00
Vranovice
Za Petra Procházky, celou rodinu Procházkovu a Kazatelovu
Čtvrtek
14. únor 2013
17:00
Vranovice
Za rodiče, sestry a syna
Pátek
15. únor 2013
8:00
Vranovice
Za snachu Annu, za rodiče s prosbou o další pomoc
Sobota
16. únor 2013
17:00
Ivaň
Za Marii Mackovu a manžela a rodiče Čadovy
Neděle
17. únor 2013
1. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Svatavu Lízalovu a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Herodkovy, syna a vnuka Josefa
Ohlášky
 • Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.
 • Připomínám, že Popeleční středa je dnem přísného půstu. Při všech bohoslužbách se uděluje popelec a koná se sbírka Postní almužna.
 • Příští neděli se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra.
 • V době jarních prázdnin se náboženství nekoná.

4. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
3. únor 2013
4. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Václava Petrána a syna
9:30
Vranovice
Za rodiče, bratra Drahomíra, jeho rodinu a děti
11:00
Pouzdřany
Za Miroslava a Miroslavu Šmardovy, Jana Herzána a Josefa Kaláška
Úterý
5. únor 2013
Středa
6. únor 2013
Čtvrtek
7. únor 2013
9:00
Ivaň
Za farníky
17:00
Vranovice
Za sestru Gilbertu, rodiče a sourozence
Pátek
8. únor 2013
17:00
Ivaň
Za rodiče Jílkovy
Sobota
9. únor 2013
17:00
Ivaň
Za Annu Pazderskou a manžela
Neděle
10. únor 2013
5. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za maminku a duše v očistci
9:30
Vranovice
Za syna Petra, manžela, dvoje rodiče, bratra a švagra
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Čilíkovu, Volfovu a Klimešovu
Ohlášky
 • Náboženství bude tento týden ještě na hasičce.
 • Děkuji všem, kteří se podíleli na úklidu kostelů.
 • Ve čtvrtek v 9 hodin v Ivani se bude konat děkanátní kněžská rekolekce. Začíná bohoslužbou, na kterou jste všichni zváni.
 • Dnes po mši sv. se uskuteční ministrantská schůzka.
 • Dnes v rámci mše se bude udělovat jednotlivě svatoblažejské požehnání.