5. neděle velikonoční

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
28. duben 2013
5. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Vojtěcha a Anežku Hrozkovy
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Václava Kozla, syna Jiřího a Karla Dunaje
Úterý
30. duben 2013
18:00
Ivaň
Za rodinu Pavlovu a duše v očistci
Středa
1. květen 2013
9:00
Vranovice
Na poděkování Panu Bohu s prosbou o další Boží pomoc
Čtvrtek
2. květen 2013
18:00
Vranovice
Za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
Pátek
3. květen 2013
18:00
Ivaň
Za Václava Příhody, manželku a syna
Sobota
4. květen 2013
9:00
Vranovice
Májová mše za krojovanou mládež
Neděle
5. květen 2013
6. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Andělu Toncrovu a rodiče
9:30
Vranovice
Za děti, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání
11:00
Pouzdřany
Za Josefa Hrabce, rodiče Frankovy a syna Jiřího
Ohlášky
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů.
 • Příští neděli při mši svaté bude ve Vranovicích první svaté přijímáni.
 • První sv. zpověď dětí bude v sobotu v 10:30 hodin v kostele.
 • Dnes se koná sbírka na opravu fary.

4. neděle velikonoční

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
21. duben 2013
4. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Marii a Jakuba Klouparovy
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Františka Kocmanovy a rodiče
Úterý
23. duben 2013
18:00
Ivaň
Středa
24. duben 2013
17:00
Ivaň
Za Vojtěcha Langa, rodiče a duše v očistci
18:00
Vranovice
Za skauty
Čtvrtek
25. duben 2013
Svátek svatého Marka
18:00
Vranovice
Za zemřelého manžela Františka a syna Michala
Pátek
26. duben 2013
18:00
Vranovice
Za Jana Klimeše, živou a zemřelou rodinu a rodinu Liškovu
Sobota
27. duben 2013
11:00
Vranovice
svatba Drahomír Dofek – Markéta Fantová
18:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou za další ochranu
Neděle
28. duben 2013
5. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Vojtěch a Anežku Hrozkovy
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Václava Kozla, syna Jiřího a Karla Dunaje
Ohlášky
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklid kostelů.
 • Farnost Vranovice se zapojí do letošní Noci kostelů. Kdo chce pomoci s přípravou programu, ať se ohlásí panu Kukletovi.
 • Příští týden se uskuteční sbírka na opravu fary.
 • Setkání rodičů před prvním sv. přijímáním ve Vranovicích bude v pátek v 18:30 hodin.
 • Po mši sv. bude ministrantská schůzka.
 • Náboženství ve Vranovicích se následujících 14 dní bude konat na hasičce.

3. neděle velikonoční

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
14. duben 2013
3. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Jaroslava Brabca a manželku
9:30
Vranovice
Za Věru Vybíralovu a rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Aloise Třískovy a dvoje rodiče
Úterý
16. duben 2013
18:00
Ivaň
Za Anastázii a Jana Kvapilovy
Středa
17. duben 2013
18:00
Vranovice
Za manžela, vnučku Věrušku, bratra Františka a rodiče
Čtvrtek
18. duben 2013
18:00
Vranovice
Za Věru Petříkovu a Cecílii a Štefana Králíkovy
Pátek
19. duben 2013
18:00
Vranovice
Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
Sobota
20. duben 2013
18:00
Ivaň
Za Jana a Josefku Hromkovy a rodinu Haškovu
Neděle
21. duben 2013
4. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Marii a Jakuba Klouparovy
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Františka Kocmanovy a rodiče
Ohlášky
 • Tento týden ve všech farnostech budu udělovat v kostele svátost nemocných.
  1. Pátek – Vranovice
   Sobota – Ivaň
   Neděle – Pouzdřany
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklid kostelů.
 • Farnost Vranovice se zapojí do letošní noci kostelů. Kdo chce pomoci s přípravou programu ať se ohlásí panu Kukletovi

2. neděle velikonoční

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
7. duben 2013
2. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Bohumila Bradáče, rodiče a bratra
9:30
Vranovice
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy a zemřelé z rodiny
Pondělí
8. duben 2013
Slavnost Zvěstování Páně
18:00
Ivaň
Za Josefa Rozinka, rodiče a Marii a Bohumila Sedlákovy
Středa
10. duben 2013
18:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
Čtvrtek
11. duben 2013
18:00
Vranovice
Za rodiče, dceru Ivanu, bratra Josefa, sestru Marii a švagra
Pátek
12. duben 2013
8:00
Vranovice
Za kamarády z dechové hudby Mistříňanky
Sobota
13. duben 2013
18:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví s prosbou za další Boží ochranu
Neděle
14. duben 2013
3. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Jaroslava Brabca a manželku
9:30
Vranovice
Za Věru Vybíralovu a rodiče
11:00
Pouzdřany
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Dnes je svátek Božího milosrdenství.
 • Po mši svaté se uskuteční ministrantská schůzka.