Slavnost Nejsvětější Trojice

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
26. květen 2013
Slavnost Nejsvětější Trojice
8:00
Ivaň
Za babičku a dědečka Procházkovy
9:30
Vranovice
Za Františka Klimeše
11:00
Pouzdřany
Za Josefa Halaviče, bratra Antonína a rodiče
Úterý
28. květen 2013
18:00
Ivaň
Za rodiče Šlancarovy, Klementovy a vnuka
Středa
29. květen 2013
18:00
Vranovice
Za dar zdraví v rodině
Čtvrtek
30. květen 2013
17:30
Pouzdřany
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18:00
Pouzdřany
Pátek
31. květen 2013
Svátek Navštívení Panny Marie
17:30
Vranovice
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18:00
Vranovice
Za rodinu Duchoňovu a Divišovu
Sobota
1. červen 2013
17:30
Ivaň
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18:00
Ivaň
Na úmysl dárce
Neděle
2. červen 2013
Slavnost Těla a krve Páně
8:00
Ivaň
Za Václava Petrána a otce
10:00
Vranovice
Za zemřelou rodinu Prážákovu
16:00
Pouzdřany
Ohlášky
 • Dnes se koná sbírka na opravu fary.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby diecéze.
 • Po mši sv. bude ministrantská schůzka.
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů.
 • Svátost smíření
  1. Pouzdřany čtvrtek, 17:30 – 18:00
   Vranovice pátek, 17:30 – 18:00
   Ivaň sobota, 17:30 – 18:00
 • Příští neděli budeme slavit slavnost Božího Těla. Mše svaté budou spojené s průvodem po obci. Upozorňuji na změny časů v konání bohoslužeb.
 • Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravách Noci kostelů.

Slavnost Seslání Ducha svatého

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
19. květen 2013
Slavnost Seslání Ducha svatého
8:00
Ivaň
Na úmysl dárce
9:30
Vranovice
Za Josefa a Josefu Mahovských, celou rodinu a duše v očistci
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Fímovy, Topinkovy a zemřelé z rodiny
Úterý
21. květen 2013
18:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
Středa
22. květen 2013
18:00
Vranovice
Za sestru, bratra a dvoje rodiče a dar požehnání pro celou rodinu
Čtvrtek
23. květen 2013
18:00
Vranovice
Za manžela, syna Petra, dvoje rodiče, bratra a švagra
Pátek
24. květen 2013
17:30
Ivaň
Za Terezii a Aloise Toncrovy
Sobota
25. květen 2013
18:00
Vranovice
Za Jana Bartoše, Karla a Aloisii Ondrouškovy a duše v očistci
Neděle
26. květen 2013
Slavnost Nejsvětější Trojice
8:00
Ivaň
Za babičku a dědečka Procházkovy
9:30
Vranovice
Za Františka Klimeše
11:00
Pouzdřany
Za Josefa Halaviče, bratra Antonína a rodiče
Ohlášky
 • Dnes se koná sbírka na charitu.
 • Příští neděli se koná sbírka na opravu fary.
 • Upozorňuji na změny v konání bohuslužeb.
 • Příští neděli po mši sv. bude ministrantská schůzka a dnes po mši bude ještě nácvik divadla na Noc kostelů.
 • Program Noci kostelů v naší farnosti naleznete na plakátu vedle ohlášek vzadu v kostele nebo na www.nockostelu.cz. Začátek bude v 17:30 hodin a závěr v 23:30 hodin.

7. neděle velikonoční

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
12. květen 2013
7. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Josefa Koubka a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Za živou a mrtvou rodinu Vitáskovu, Lazarovu a Dofkovu
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Josefa Furchovy a syna
Úterý
14. květen 2013
Svátek sv. Matěje
18:00
Ivaň
Za Františka Gottwalda a dvoje rodiče a duše v očistci
Středa
15. květen 2013
18:00
Vranovice
Za manžela, syna Petra, dvoje rodiče, bratra a švagra
Čtvrtek
16. květen 2013
Svátek sv. Jana Nepomuckého
18:00
Vranovice
Za manžela, dvoje rodiče a přízeň
Pátek
17. květen 2013
18:00
Vranovice
Za Jana Rohrera, dvoje rodiče a bratra
Sobota
18. květen 2013
18:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu za dožitých 80 let života a 60 let manželství a celou živou rodinu
Neděle
19. květen 2013
Boží hod svatodušní
8:00
Ivaň
Na úmysl dárce
9:30
Vranovice
Za Josefa a Josefu Mahovských, celou rodinu a duše v očistci
11:00
Pouzdřany
Ohlášky
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů.
 • Po mši sv. bude ministrantská schůzka.
 • Příští neděli proběhne sbírka na charitu.
 • 24. 5. se uskuteční tradiční Noc kostelů. Vzadu v kostele jsou k rozebrání programy pro Brno. Naše farnost se také zapojí a v kostele bude připraven zajímavý program. Bližší informace budou později.

6. neděle velikonční

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
5. květen 2013
6. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Andělu Toncrovu a rodiče
9:30
Vranovice
Za děti, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání
11:00
Pouzdřany
Za Josefa Hrabce, rodiče Frankovy a syna Jiřího
Úterý
7. květen 2013
Středa
8. květen 2013
18:00
Vranovice
Za Jaroslava Ircinga, vnuka a dvoje rodiče
Čtvrtek
9. květen 2013
Nanebevstoupení Páně
15:00
Ivaň
Pohřební mše svatá
Pátek
10. květen 2013
17:00
Ivaň
Za Augustina Otáhala a dvoje rodiče
Sobota
11. květen 2013
18:00
Ivaň
Za Josefa a Marii Bauchovy a syna
Neděle
12. květen 2013
Slavnost Nanebevstoupení Páně
8:00
Ivaň
Za Josefa Koubka a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Za živou a mrtvou rodinu Vitáskovu, Lazarovu a Dofkovu
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Josefa Furchovy a syna
Ohlášky
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů.
 • Příští neděli po mši sv. bude ministrantská schůzka.
 • Farnost Jezeřany-Maršovice pořádá křesťanský tábor na faře v Rudíkově. Termín je 4. – 10. 8. 2013. Děti se mohou hlásit u Kláry Hladíkové, kde se také dozvědí víc informací.
 • Dnes je ve farnosti první sv. přijímání. Pamatujme na tyto děti v našich modlitbách.