Svátek Uvedení Páně do chrámu

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
2. února
Svátek Uvedení Páně do chrámu
8:00
Ivaň
Za Josefa Stehlíka
9:30
Vranovice
Za rodiče, sestry a syna (Krutinová)
11:00
Pouzdřany
Za Miroslava a Miroslavu Šmardovy, Jana Herzána a Josefa Kaláška
Čtvrtek
6. února
9:00
Ivaň
mše – kněžská rekolekce
17:00
Vranovice
Za syna Petra, manžela, bratra, švagra a dvoje rodiče
Pátek
7. února
8:00
Vranovice
Za Josefu Sasinkovou, dvoje rodiče a duše v očistci
Sobota
8. února
17:00
Ivaň
Za Jana a Marii Kafkovy
Neděle
9. února
5. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Václava Petrána a syna
9:30
Vranovice
Za rodiče, bratra a celou zemřelou rodinu a Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Čilikovu, Volfovu a Klimešovu
Ohlášky
 • Příští neděli bude v Ivani obřad uvedení a představení dětí, které přistoupí k 1. sv. přijímání.
 • Děkuji za výzdobu a úklid kostelů.
 • Příští neděli budu při bohoslužbách udělovat svatoblažejské požehnání.
 • Příští neděli po mši svaté bude ve Vranovicích ministrantská schůzka

3. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
26. ledna
3. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Josefa Klementa a sourozence
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Šimákovy a Kandlerovy
Středa
29. ledna
17:00
Ivaň
Za Annu Pazderskou a manžela
Čtvrtek
30. ledna
16:00
Pouzdřany
17:00
Vranovice
Za Josefa a Josefu Mahovských, celou rodinu a duše v očistci
Pátek
31. ledna
sv. Jan Bosko
17:00
Vranovice
Za živou a mrtvou rodinu Soukopovu, Staňkovu, Ryšavou, Švandovu a duše v očistci
Sobota
1. února
17:00
Ivaň
Neděle
2. února
Svátek Uvedení Páně do chrámu
8:00
Ivaň
Za Josefa Stehlíka
9:30
Vranovice
Za rodiče, sestry a syna (Krutinová)
11:00
Pouzdřany
Za Miroslava a Miroslavu Šmardovy, Jana Herzána a Josefa Kaláška
Ohlášky
 • Dnes je mimořádná sbírka na potřeby kostela.
 • Ve středu v 18 hodin bude na faře ve Vranovicích první schůzka rodičů s dětmi, které chtějí letos přistoupit k 1. sv. přijímání.
 • Příští neděli při mši svaté v 9:30 ve Vranovicích bude slavnostní zahájení přípravy dětí, které přistoupí k 1. sv. přijímání.
 • Příští sobotu se od 8:00 bude ve vranovickém kostele uklízet vánoční výzdoba.
 • Děkuji za výzdobu a úklid kostelů.
 • Tuto neděli ve Vranovicích po mši sv. bude ministrantská schůzka.
 • Příští neděli jsou Hromnice. Budou se žehnat svíčky, které si přinesete.
 • Bude první týden v měsíci. Termíny výstav Nejsvětější Svátosti a svaté zpovědi jsou:
  1. Pouzdřany – čtvrtek 15:30 – 16:00
   Vranovice – pátek 16:30 – 17:00
   Ivaň – sobota 16:30 – 17:00

2. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
19. ledna
2. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Karla Dunaje, dvoje rodiče a Jana Pezlara
Středa
22. ledna 2013
17:00
Ivaň
Za Františka a Josefu Holánkovy
Čtvrtek
23. ledna 2013
17:00
Vranovice
Na úmysl dárce
Pátek
24. ledna 2013
Sv. František Saleský
17:00
Vranovice
Na úmysl dárce
Sobota
25. ledna 2013
Svátek obrácení svatého Pavla
17:00
Ivaň
Na úmysl dárce
Neděle
26. ledna 2013
3. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Josefa Klementa a sourozence
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Šimákovy a Kandlerovy
Ohlášky
 • Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě vánočního koncertu ve Vranovicích. Vstupné bude věnováno na opravy na faře.
 • Příští neděli je mimořádná sbírka na potřeby kostela.
 • Děkuji za výzdobu a úklid kostelů.

Vánoční benefiční koncert

V neděli 12.ledna nám přijely zazpívat hned tři pěvecké sbory z Čejkovic – děti, muži a ženy. Správně Mládežnická dechová hudba MUTĚŇANÉ -ČEJKOVJANÉ, mužský sbor Révokaz a ženský sbor Čejkovice. Každý účastník koncertu ve vranovickém kostele se tak mohl alespoň na chvíli vrátit díky jejich krásnému zpěvu zpět doprostřed krásné doby vánoční, která v těchto dnech končí.

Svátek Křtu Páně

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
12. leden 2014
Svátek Křtu Páně
8:00
Ivaň
Za Miloše Bindera
9:30
Vranovice
Na poděkování za dar zdraví s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Hedviku a Stanislava Žižkovy, syna Stanislava a zemřelé z rodiny
Neděle
19. leden 2014
2. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za zemřelého Adolfa Hafnera
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Karla Dunaje, dvoje rodiče a Jana Pezlara
Ohlášky
 • Dnes v 16:00 hodin se uskuteční v kostele ve Vranovicích benefiční Vánoční koncert. Všichni jsou srdečně zváni.
 • Děkuji za výzdobu a úklid kostelů.
 • Upozorňuji, že v týdnu se nebudou konat bohoslužby.
 • Ministrantská schůzka bude tuto neděli 12.1. po mši svaté ve Vranovicích

2. neděle po narození Páně

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
5. ledna
Slavnost Zjevení Páně
8:00
Ivaň
Na úmysl dárce
9:30
Vranovice
Za rodiče, sestry a syna
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Benešovu, Kilingerovu a zemřelé z rodiny
Středa
8. ledna
17:00
Vranovice
Na úmysl dárce
Čtvrtek
9. ledna
17:00
Vranovice
Za Antonína Klimeše a rodinu
Pátek
10. ledna
8:00
Vranovice
Na úmysl dárce
Sobota
11. ledna
17:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
Neděle
12. ledna
Svátek Křtu Páně
8:00
Ivaň
Za Miloše Bindera
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Hedviku a Stanislava Žižkovy, syna Stanislava a zemřelé z rodiny
Ohlášky