4. neděle postní

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
30. března
4. neděle postní
8:00
Ivaň
Za rodinu Rechovou a syna Františka
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Josefa a Terezii Kozlovy, Jaroslava Effenbergera a zemřelé z rodiny
Úterý
22. ledna 2013
1. dubna
18:00
Ivaň
Za Johanku
Středa
2. dubna
17:00
Vranovice
Na úmysl dárce
Čtvrtek
3. dubna
Sv. František Saleský
18:00
Vranovice
Za manžela, vnučku, bratra a rodiče
Pátek
25. ledna 2013
4. dubna
18:00
Vranovice
Za Věru Vybíralovu a rodiče
Sobota
5. dubna
3. neděle v mezidobí
18:00
Ivaň
Za Bohumila Bradáče, rodiče a bratra
Neděle
6. dubna
5. neděle postníNa poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
8:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
9:30
Vranovice
Za dvoje rodiče, syna Petra, bratra a švagra
11:00
Pouzdřany
Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Příští neděli bude mimořádná sbírka na opravy kostelů.
 • Dnes ve 14:00 bude pobožnost křížové cesty.
 • Děkuji za úklid kostela.
 • V sobotu 12. dubna se v Brně na Petrově od 8:30 koná pravidelné Setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem. Kdo má zájem jet ve skupince z našich farností, ať se ohlásí u Jirky Klimeše. Odjezd bude vlakem z Vranovic v 7:17. Bližší informace na internetu na adrese http://brno.signaly.cz/?p=2000. Zde se také můžete přihlásit do skupinek, ve kterých se budou probírat zajímavá témata.

3. neděle postní

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
23. března
3. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Jana Šlancara
9:30
Vranovice
Za zemřelé rodiče, prarodiče a živou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Halámkovy a zemřelé z rodiny
Úterý
25. března
Slavnost Zvěstování Páně
17:00
Ivaň
Za Vojtěcha Langa, rodiče a duše v očistci
18:00
Vranovice
Za Rudolfa Skoupého a duše v očistci
Středa
26. března
17:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
Čtvrtek
27. března
18:00
Vranovice
Za Annu Celnarovou a Ondřeje Celnara
Sobota
28. března
18:00
Ivaň
Za babičku a dědečka Procházkovy
Neděle
29. března
4. neděle postní
8:00
Ivaň
Za rodinu Rechovou a syna Františka
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Josefa a Terezii Kozlovy, Jaroslava Effenbegera a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Dnes v 14:00 bude pobožnost křížové cesty. V Ivani bude v 15:00.
 • Děkuji za úklid kostela.
 • Po mši sv. bude ministrantská schůzka.

2. neděle postní

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
16. března
2. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Žofii Valáškovu, manžela a duše v očistci
9:30
Vranovice
Za Josefu Furchovu, manžela, živou a zemřelou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za Jenovefu a Josefa Václavíkovy a dvoje rodiče
Středa
19. března
Slavnost sv. Josefa
17:00
Ivaň
Za Josefa Klementa a duše v očistci
18:00
Vranovice
Za snachu, dvoje rodiče a na poděkování za dar zdraví
Čtvrtek
20. března
18:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
Pátek
21. března
18:00
Vranovice
Za rodiče, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci
Sobota
22. března
18:00
Ivaň
Za Anastázii a Jana Kvapilovy
Neděle
23. března
3. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Jana Šlancara
9:30
Vranovice
Za zemřelé rodiče, prarodiče a živou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Halámkovy a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Děkuji všem, kteří se zúčastnili brigády na farní zahradě.
 • Dnes v 14:00 bude pobožnost křížové cesty.
 • V kostele, vzadu na stolku jsou informace, jak podpořit opravu kostela v Tvarožné.
 • Děkuji za úklid kostela.

1. neděle postní

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
9. března
1. neděle postní
8:00
Ivaň
Za šťastný návrat s prosbou o Boží ochranu
9:30
Vranovice
Za Františku Brlíkovu, manžela, dceru a syna
11:00
Pouzdřany
Za Jana Tišťana a Karola Kristiana
Úterý
11. března
17:00
Ivaň
Za Václava Příhodu a dvoje rodiče
18:00
Vranovice
Zádušní mše za Jana Hranického
Středa
12. března
Pozor změna casu bohoslužby!
17:00
Vranovice
Za děti, které se připravují k 1. sv. přijímání
Čtvrtek
13. března
18:00
Vranovice
Za Františka Diviše, manželku, dceru, syna a dvoje rodiče
Pátek
14. března
18:00
Vranovice
Za politické vězně pronásledované v 50. letech min. století
Sobota
15. března
18:00
Ivaň
Za Libora Gracla
Neděle
16. března
2. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Žofii Valáškovu, manžela a duše v očistci
9:30
Vranovice
Za Josefu Furchovu, manžela, živou a zemřelou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za Jenovefu a Josefa Václavíkovy a dvoje rodiče
Ohlášky
 • Po mši sv. bude ministrantská schůzka.
 • Křížová cesta ve Vranovicích bude dnes v 14:00 hodin.
 • Příští sobotu bude od 8:30 hodin brigáda na farní zahradě.
 • Dnes se bude konat při mši sv. v Ivani obřad uvedení dětí, které přistoupí k prvnímu svatému přijímáni.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.

8. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
2. března
8. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za maminku a duše v očistci
9:30
Vranovice
Za Jan Pražáka a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Dulínkovy a čtyři syny
Úterý
4. března
17:00
Vranovice
Za zemřelou Boleslawu Zych
Středa
5. března
Popeleční středa
16:00
Pouzdřany
Za rodiče Macháčkovy, dcery a syna
17:00
Ivaň
Za Oldřicha Valáška
18:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
Čtvrtek
6. března
17:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu za vyslyšení prosby a další ochranu
Pátek
7. března
17:00
Vranovice
Za živou a mrtvou rodinu Vitáskovu a Dofkovu
Sobota
8. března
17:00
Ivaň
Na úmysl dárce
Neděle
9. března
1. neděle postní
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Za Františku Brlíkovu, manžela, dceru a syna
11:00
Pouzdřany
Za Jana Tišťana a Karola Kristiana
Ohlášky
 • 5. března je Popeleční středa. Je to začátek postní doby, den přísného postu. Při bohoslužbách budu udělovat popelec a bude se také konat sbírka Postní almužna, která je věnována na charitní účely.
 • Příležitost ke svaté zpovědi:
  • Vranovice úterý 16:30 – 17:00
   Pouzdřany středa 15:30 – 16:00
   Ivaň sobota 16:30 – 17:00
 • Příští neděli v kostele v Ivani se bude konat při mši sv. obřad uvedení dětí, které přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Příští neděli bude po mši sv. ministrantská schůzka.