Jeden den na Petrově 2014

Ve čtvrtek 29. května se vydalo 16 dětí z našich farností na výlet na Petrov. Neodradila je ani předpoveď špatného počasí. Katechetické centrum Brněnského biskupství zde pořádalo setkání „Jeden den na Petrově“, jehož cílem je, aby se děti navštěvující náboženství setkaly s otcem biskupem, zažily společenství při mši svaté i při hrách, poznaly katedrálu, areál Petrova a jeho okolí, něco nového se dozvěděly a prožily radost ze společných aktivit a her. Na letošní Jeden den na Petrově přijelo na 1900 dětí. Na jednotlivých stanovištích se děti setkávaly s postavami svatých a seznamovali se s jejich životem a plnily zadané úkoly. Letošní téma setkání totiž znělo „Svatí jsou darem pro svět“ A jak řekl otec biskup Vojtěch Cikrle v reportáži pro Radio Proglas „Pršelo, ale myslím si, že to nikomu nevadilo, protože ten déšť nebyl úplně silný a tak vlastně možná právě to, co je zasazeno duchovně, tím deštěm bude růst, kvést a nabírat plody.“

Další fotografie hledejte na http://doc.biskupstvi.cz/kc/jdp2014/

Dne 24.6.2014 byl věnován reportáži z Jednoho Dne na Petrově pořad na Proglasu Barvínek odkaz zde http://www.proglas.cz/detail-poradu/2014-06-24-16-00.html

Rytmická mše a přání otci Grzegorzovi

V neděli 25. května zaplnili kromě minitrantů presbytář Vranovického kostela také hudebníci schol Vranovice a „Pondělní šichta“ Uherčice, na kteří vytvořili při mši nádherný doprovod. Na konci mše svaté pak paní Jana Hladká popřála jménem všech farníků otci Grzegorzovi k jeho 43. narozeninám.

Pozvání do Taizé

Slyšeli jste už někdy o Taizé?
Pokud ano, tak koukněte rovnou na přiloženou pozvánku a pokud ne, tak v následujících řádcích se můžete dozvědět více…
Taizé je mezinárodní ekumenická komunita, jež se nachází ve vesničce Taizé ve Francii. Na tomto místě probíhají každý týden setkání mladých křesťanů z různých církví, která se zaměřují na „vnitřní život a lidskou solidaritu“. Součástí je třikrát denně modlitba s typickými zpěvy, zamyšlení nad Biblí a sdílení ve skupinkách. Samozřejmostí je též podílení se na chodu komunity a nechybí ani zábava. Pokud máte zájem přihlašujte se u Jirky Klimeše.
parte

6. neděle velikonční

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
25. května
6. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Terezii a Aloise Toncrovy
9:30
Vranovice
Za Františka Klimeše a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Josefa Halaviče, bratra Antonína a rodiče
15:00
Vranovice – Dům pro seniory
Úterý
27. května
18:00
Ivaň
Za Karla Fabičoviče a živou rodinu
Středa
28. května
18:00
Vranovice
Na úmysl dárce
Čtvrtek
29. května
18:00
Vranovice
Pátek
30. května
18:00
Vranovice
Za farníky
Sobota
31. května
Navštívení Panny Marie
18:00
Ivaň
Za rodiče Šlancarovy, Klementovy a vnuka
Neděle
1. června
Nanebevstoupení Páně
8:00
Ivaň
Za Václava Petrána a otce
9:30
Vranovice
Za rodinu Mazuchovu a Šuhajovu
11:00
Pouzdřany
Za dva manžele a dvoje rodiče
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
 • Nejmenovaný dárce věnoval 4000 Kč na dokončení malování kostela v Pouzdřanech.
 • Udělování svátosti nemocných v kostele:
  1. Vranovice – čtvrtek při večerní mši
   Ivaň . sobota při večerní mši
   Pouzdřany – neděle 1. 6. po mši.
 • Příští neděli bude mimořádná sbírka na potřeby farnosti.
 • Poděkování patří všem, kdo se zapojili do přípravy Noci kostelů i těm kdo přišli jako účastníci.
  Dobrovolný příspěvek, který se vybral, bude použit na úhradu nákladů této akce a pro potřeby farnosti (bylo to 1349,- Kč).

Noc kostelů 2014

V pátek 23. května se v 17:00 otevřely dveře našeho kostela pro všechy lidi, kteří měli zájem zúčastnit se noci kostelů. Po krátkém úvodu začal v kostele nejprve program pro děti. Jako první zazpívaly mladší děti pod vedením paní Machové a Stejskalové krátké pásmo pohybových písniček. Jakmile se dozpívaly pásničky, pokračoval program pro děti v kostele úkoly, které si připravili starší ministranti – na šesti stanovištích si děti zkusily některé ministrantské dovednosti a také si prohlédly kostel od sakristie až po kůr. Následoval společný koncert schol Vranovice a „Pondělní šichta“ Uherčice, na který se přišlo podívat asi nejvíc návštěvníků protože svoje scholy přijeli poslouchat také farníci z Uherčic a Ivaně. Po krásném koncertě paní Machová a pan Klimeš působivě vyprávěli a prezentovali své zážitky z loňské cesty poutníků z naší farnosti do Svaté země.
Na závěr noci kostelů uvařily obětavé maminky čaj – čajovna byla na kůru i před kostelem a po ní se rodiče i děti rozešli domů.

Záznam koncertu najdete zde. Děkujeme za něj panu J. Dofkovi.

Ministrantský den Olomouc

V sobotu 10.5. se rozjelo několik ministrantů se svými rodiči a kamarády na ministrantský den, pro ministranty a ministrantky brněnské diecéze který se konal v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci v sobotu 10. května 2014. Letošní téma znělo: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ (Mt 4,19) Malí i velcí ministranti si zahráli hry a prohlédli některé památky města Olomouce.

5. neděle velikonoční

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
18. května
5. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za zemřelého otce Josefa Malíka
9:30
Vranovice
Za zemřelého otce Josefa Malíka
11:00
Pouzdřany
Za zemřelého otce Josefa Malíka
Neděle
25. května
6. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Terezii a Aloise Toncrovy
9:30
Vranovice
Za Františka Klimeše a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Josefa Halaviče, bratra Antonína a rodiče
Ohlášky
 • Minulou neděli ve farnosti Ivaň přijalo 8 dětí 1. sv. přijímání. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě obřadu a výzdobě kostela.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
 • Upozorňuji na omezený počet bohoslužeb.
 • Děkuji všem, kteří se zúčastnili pohřebního obřadu P. Josefa Malíka. Modlitbami chceme vzpomínat a děkovat za jeho desetiletou službu ve farnostech Vranovice, Ivaň a Pouzdřany.
 • P. Josef Rybecký jménem farnosti děkuje všem, kteří hlasovali pro tvaroženský kostel v soutěži o nejlépe opravenou památku kraje. Farnost získala 2. místo, se kterým je spojena finanční odměna 50 000 Kč.
 • Vranovická farnost se zapojí do noci kostelů. Program bude k nahlédnutí na plakátech nebo na webu www.nockostelu.cz