22. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
31. srpna
22. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Marii Brabcovu a manžela
9:30
Vranovice
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Františku a Alojze Andrejskovy
15:00
Vranovice
Dům seniorů
Středa
3. září
sv. Řehoř Veliký
18:30
Ivaň
Za sourozence Chumelovy
Čtvrtek
4. září
18:30
Pouzdřany
Na úmysl dárce
Pátek
5. září
18:30
Vranovice
Za rodinu Lazarovu a Vitáskovu
Sobota
6. září
18:30
Ivaň
Za rodiče Holánkovy a duše v očistci
Neděle
7. září
23. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Marii a Františka Mackovy a rodiče Čadovy
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Tomáše a Ludmilu Šmigurovy a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
 • Dnes při bohoslužbách požehnám dětem školní předměty.
 • Příští neděli při bohoslužbách chceme Bohu děkovat za letošní úrodu.
 • Výstav Nejsvětější Svátosti a svatá zpověď:
  1. Pouzdřany – čtvrtek 18:00 – 18:30
   Vranovice – pátek 18:00 – 18:30
   Ivaň – sobota 18:00 – 18:30
 • Výuka náboženství ve Vranovicích a Ivani začne od října. Ve Vranovicích bude probíhat výuka na faře. Bližší informace budou zveřejněny později. Prosíme rodiče dětí, které budou chtít navštěvovat výuku náboženství, aby si v sakristii vyzvedli přihlášku. Pokud budou děti nebo někdo z dospělých chtít přistoupit v letošním školním roce k prvnímu svatému přijímání, nahlašte to také v sakristii. Prosím také zájemce o svátost biřmování, aby se přihlásili v sakristii.

21. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
24. srpna
21. neděle v mezidobí

8:00
Pouzdřany
Za Františka Topinky a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Za zemřelou rodinu Kuželovu a Vítkovu
11:00
Ivaň
Hodová mše svatá
Středa
27. srpna
sv. Monika
18:30
Ivaň
Za Helenu a Vincence Langovy, syna a duše v očistci
Čtvrtek
28. srpna
sv. Augustýn
18:30
Vranovice
Na dobrý úmysl
Pátek
29. srpna
Umučení sv. Jana Křtitele
18:30
Vranovice
Za Jaroslava Klimeše a rodinu Klimešovou, Lounkovu a Karpiškovu
Sobota
30. srpna
11:00
Vranovice
Svatba pan Korčák – slečna Hladká
18:30
Ivaň
Za zemřelého faráře P. Josefa Malíka
Neděle
31. srpna
22. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Marii Brabcovu a manžela
9:30
Vranovice
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Františku a Alojze Andrejskovy
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
 • Příští neděli požehnám dětem při všech bohoslužbách jejich školní předměty.

20. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
17. srpna
20. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Petra Soudka
9:30
Vranovice
Na poděkování Panu Bohu s prosbou o Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Marií Fickovou, Jaroslava Formana a vnuka Toníka
Středa
20. srpna
sv. Bernard
18:30
Ivaň
Za manžela
Čtvrtek
21. srpna
sv. Pius. X
18:30
Vranovice
Za Marii Furchovou a rodinu
Pátek
22. srpna
Panna Maria Královna
18:30
Vranovice
Za Jaroslava Klimeše a rodinu Klimešovou, Lounkovu a Karpiškovu
Neděle
24. srpna
21. neděle v mezidobí
8:00
Pouzdřany
Za Františka Topinky a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Za zemřelou rodinu Kuželovu a Vítkovu
11:00
Ivaň
Hodová – Za Stárky
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
 • Příští neděli je zmena v konání bohoslužeb upozorňuji farníky z Ivaně a Pouzdřan.

19. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
10. srpna
19. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Antonína Dudy a rodiče
9:30
Vranovice
Za Marii Goliášovu a rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Františku a Jana Fantovy a rodiče
Středa
13. srpna
18:30
Vranovice
Za manžela
Čtvrtek
14. srpna
sv. Maximilián Kolbe
18:30
Ivaň
Na úmysl dárce
Pátek
15. srpna
Nanebevzetí Panny Marie – slavnost
18:30
Vranovice
Za tragicky zesnulého kamaráda Jiřího Trojana z Žabčic
Sobota
16. srpna
18:30
Ivaň
Za zemřelého Otakara Poláka
Neděle
17. srpna
20. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Petra Soudka
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Marii Fickovou, Jaroslava Formana a vnuka Toníka
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
 • Dnes je mimořádná sbírka na potřeby farnosti. Ivaň – oprava střechy, Vranovice – topení do lavic a Pouzdřany – malování kostela.

18. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
3. srpna
svátek Proměnění Páně

8:00
Ivaň
Za Josefa Koubka
9:30
Vranovice
Za Jeníka Šťastného, rodiče a celou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za Oldřicha Svobody a zemřelé z rodiny
Čtvrtek
7. srpna
18:30
Pouzdřany
Za Františka Herodka
Pátek
8. srpna
sv. Dominik
18:30
Vranovice
Sobota
9. srpna
sv. Benedikta od Kříže
18:30
Ivaň
Za Miloslava Koubka
Neděle
10. srpna
19. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Antonína Dudy a rodiče
9:30
Vranovice
Za Marii Goliášovu a rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Františku a Jana Fantovy a rodiče
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
 • Děkuji farníkům z Vranovic za pomoc na zahradě a při úpravě předzahrádky.
 • Příští neděli je mimořádná sbírka na potřeby farnosti Ivaň (oprava střechy), Vranovice (topení do lavic), Pouzdřany (malování kostela).