29. a 30. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
19. října
29. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu a prosba za další Boží ochranu
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Josefa a Marii Topinkovy a syna
Neděle
26. října
30. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Jana a Marii Celnarovy a duše v očistci
9:30
Vranovice
Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Poláčkovy a dceru
Sobota
1. listopadu
Všichni svatí, slavnost
16:00
Pouzdřany
Za zemřelé farníky
17:00
Ivaň
Za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
18:30
Vranovice
Za zemřelé farníky
Neděle
2. listopadu
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
8:00
Ivaň
Za zemřelé farníky
9:30
Vranovice
Za Alfonse Skoupého a Petra Procházky
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Dofkovu, Večeřovu a Macháčkovu
Ohlášky
 • Dnes je sbírka na misie.
 • Děkuji za pomoc s výzdobu a úklidem kostelů.
 • Upozorňuji na omezený počet bohoslužeb.
 • Pobožnosti na hřbitově 2. listopadu (neděle):
  1. Ivaň 13:30 h
   Pouzdřany 14:00 h
   Vranovice 15:00 h
 • V zákristii je možné si koupit stolní kalendáře na rok 2015. Cena je 65 Kč.
 • Dnes je ve Vranovicích po mši ministrantská schůzka, další bude v neděli 2.11. také po mši svaté.
 • Srdečně zveme děti i jejich kamarády, rodiče i ostatní farníky na dušičkový průvod od kostela na hřbitov ve Vranovicích v pátek 31.10. od 18:30 h a v sobotu 1.11 od 19:00 h. Budeme vzpomínat na naše zemřelé. Kdo chce může si do průvodu vzít světýlko, lampion nebo lampičku.
 • Termíny vyučování náboženství jsou vyvěšeny na na webových stránkách zde a ve Vranovicích je plakát na nástěnce.

28. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
12. října
28. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za padlé vojíny 1. světové války
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Františka Miklovy
Úterý
14. října
14:00
Ivaň
Pohřeb
Středa
15. října
17:00
Ivaň
Za živou a zemřelou rodinu
18:00
Vranovice
Za Ignáce Kadlece
Čtvrtek
16. října
17:00
Ivaň
Za rodiče Švábenské
18:00
Vranovice
Za rodinu Koláčnou a Freidhöfer a dvoje rodiče
Pátek
17. října
14:00
Ivaň
Pohřeb
18:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží požehnání
Sobota
18. října
13:30
Vranovice
Za vranovické Baby
15:00
Vranovice
Pohřeb
Neděle
19. října
29. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu a prosba za další Boží ochranu
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Josefa a Marii Topinkovy a syna
Ohlášky
 • Dnes se koná sčítání návštěvníků bohoslužeb.
 • Příští neděle je sbírka na misie.
 • Děkuji za pomoc s výzdobu a úklidem kostelů.
 • Upozorňuji na změny v konání bohoslužeb.
 • Nejmenovaný dárce věnoval 2000 Kč na opravu topení v kostele ve Vranovicích.
 • Srdečně zveme děti i jejich rodiče na farní táborák, který bude letos v neděli 12.10. od 14:00 u skautské klubovny ve Vranovicích. Podrobnosti jsou na plakátku.
 • Termíny vyučování náboženství jsou vyvěšeny na na webových stránkách zde a ve Vranovicích je plakát na nástěnce.

Farní táborák 2014

Farní táborák se letos konal u skautské klubovny ve Vranovicích za fotbalovým hřištěm. Počasí bylo výborné a tak si děti i jejich rodiče společné odpoledne plné her a soutěží užili. Poděkování patří všem, kdo pomáhali jakýmkoliv způsobem celou akci připravit nebo pomáhali na místě a v neposlední řadě také skautům z Vranovic za zapůjčení skautské klubovny. Hosté z Ivaně, kteří cestu ke klubově neznali, při příchodu málem šli místo ke klubovně na fotbalový zápas, ale naštěstí je zarazilo vstupné a nepřítomnost pana faráře, takže nakonec skautskou klubovnu u Stříbrňáku všichni bezpečně našli.

27. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
5. října
27. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Miloše Bindera
9:30
Vranovice
Za dvoje rodiče, bratra, švagra, manžela a syna Petra
11:00
Pouzdřany
Za Karla Dunaje, dvoje rodiče a Jana Pezlara
Úterý
7. října
14:00
Ivaň
Pohřeb
Středa
8. října
18:30
Ivaň
Za rodiče Mackovy a děti
Čtvrtek
9. října
18:30
Vranovice
Za uzdravení maminky
Pátek
10. října
18:30
Vranovice
Za přijatá dobrodiní, s prosbou za zdraví a další ochranu
Sobota
11. října
18:30
Vranovice
Neděle
12. října
28. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za padlé vojíny 1. světové války
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Františka Miklovy
Ohlášky
 • Nejmenovaný dárce věnoval 2000 Kč na potřeby kostela ve Vranovicích.
 • S pomocí farníků z Ivaně se nám podařilo získat sponzorský dar na opravu střechy ve vyšší 500 000 Kč.
 • Příští neděli je mimořádná sbírka na potřeby farnosti, opravy kostelů (Ivaň, Pouzdřany) a nové topení do lavic ve Vranovicích.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
 • Výuka náboženství v Ivani bude následující:
  1. V Ivani ve škole 1. – 5. třída (úterý 15:15 – 16:00) a ve Vranovicích na faře 6. – 9. třída (úterý 19:00 – 20:00)
   V Ivani výuka náboženství začne 7. října.
 • Srdečně zveme děti i jejich rodiče na farní táborák, který bude letos v neděli 12.10. od 14:00 u skautské klubovny ve Vranovicích. Podrobnosti jsou na plakátku.
 • Termíny vyučování náboženství jsou vyvěšeny na na webových stránkách zde a ve Vranovicích je plakát na nástěnce.