1. neděle adventní

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
30. listopadu
1. neděle adventní
8:00
Ivaň
Na poděkování za dožitých 90 let a prosba o další Boží ochranu
9:30
Vranovice
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Marii, Adolfa a Karla Böhmovy
Úterý
2. prosince
17:00
Ivaň
Za Josefa Klementa a dvoje rodiče
Středa
3. prosince
sv. František Xaverský
17:00
Vranovice
Za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu
Čtvrtek
4. prosince
17:00
Pouzdřany
Za Jana Kolesu
Pátek
5. prosince
17:00
Vranovice
Za bratra Drahomíra a jeho rodinu
Sobota
6. prosince
sv. Mikuláš
17:00
Ivaň
Na dobrý úmysl dárce
18:00
Pouzdřany
Za Oldřicha Svobody a rodiče
Neděle
7. prosince
2. neděle adventní
8:00
Ivaň
Za Karla a Marii Celnarovy a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Za zemřelého Stanislava Maška a zemřelou rodinu Maškovu a Šajdíkovu
11:00
Pouzdřany
Za Eduarda Narválíka, syna a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Dnes začíná adventní doba – čas očekávání na příchod a narození Ježíše Krista.
 • Při bohoslužbách budu žehnat adventní věnce
 • Děkuji za pomoc s výzdobu a úklidem kostelů.
 • Pro malé i větší děti je na nástěnce ve Vranovicích připravena adventní hra.

Slavnost Ježíše Krista Krále

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
23. listopadu
slavnost Ježíše Krista Krále
8:00
Ivaň
Za Františka Brabce a manželku
9:30
Vranovice
Za Žofii Ircingovu, manžela, bratra, vnuka a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Bohuslavu Kocmánkovu a rodiče
Středa
26. listopadu
17:00
Ivaň
Za rodiče Petránovy a celou zemřelou rodinu
18:00
Vranovice
Za rodiče Celnarovy, Ondrouškovy a rodinu
Čtvrtek
27. listopadu
17:00
Vranovice
S prosbou o uzdravení a Boží pomoc
Pátek
28. listopadu
17:00
Ivaň
Za Oldřicha Valáška a duše v očistci
18:00
Vranovice
Za Elišku a Zdeňka Vybíralovi
Neděle
30. listopadu
1. neděle adventní
8:00
Ivaň
Na poděkování za dožitých 90 let a prosba o další Boží ochranu
9:30
Vranovice
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Marii, Adolfa a Karla Böhmovy
Ohlášky
 • Příští neděli začíná adventní doba, čas očekávání na příchod a narození Ježíše Krista.
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů.
 • Dnes je mimořádná sbírka na potřeby kostela.

33. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
16. listopadu
33. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Jaroslava Lízala a rodiče
9:30
Vranovice
Za sbormistra, učitele a varhaníka Antonína Šmardy st. a ml. a jejich žáky
11:00
Pouzdřany
Za Josefa Brzicu a rodiče
Úterý
18. listopadu
17:00
Ivaň
Za Františka Gottwalda, Ludmilu Bučkovu a dvoje rodiče
Středa
19. listopadu
17:00
Vranovice
Rodina Trávníčkova, Bernáškova, Faitova
Čtvrtek
20. listopadu
17:00
Vranovice
Za oboje rodiče, za dar zdraví a poděkování a další pomoc
Pátek
21. listopadu
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
17:00
Vranovice
Rodina Říčkova a Lazarová a Anna Smělíková
Sobota
22. listopadu
17:00
Ivaň
Za Augustu a Leopolda Jedounka a zemřelou rodinu
Neděle
23. listopadu
slavnost Ježíše Krista Krále
8:00
Ivaň
Za Františka Brabce a manželku
9:30
Vranovice
Za Žofii Ircingovu manžela, bratra, vnuka a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Bohuslavu Kocmánkovu a rodiče
Ohlášky
 • Dnes bude v kostele v Ivani od 15:00 promítání z loňské pouti do Svaté země.
 • Děkuji za pomoc s výzdobu a úklidem kostelů.
 • Příští neděli je mimořádná sbírka na potřeby kostela.
 • Srdečně zveme děti i jejich rodiče na zakončení církevního roku, které se bude konat v Ivani příští sobotu od 16 hodin. Sraz je u kostela v Ivani. Podrobnosti jsou na plakátech a na webu.
 • Dnes je ve Vranovicích po mši ministrantská schůzka.

Církevní silvestr

V sobotu 22.11.2014 společně starší i mladší děti z našich farností oslavily zakončení církevního roku v sále u Lásků v Ivani a v kostele. Kromě her a zdobení skleniček na svíčky na ně čekala mše svatá a spousta dobrot. I když i letos kvůli technickým problémům promítání pohádky neslavilo velký úspěch, věříme, že si všichni účastníci akci užili. Velké poděkování patří rodině Láskové za zapůjčení domu k této akci.

.

Mše svatá za Antonína Šmardu

V neděli 16.11.2014 přišly zazpívat na mši svatou děti ze Sborečku ZŠ Vranovice a velcí zpěváci Smíšeného pěveckého sboru farnosti Hustopeče pod vedením paní Pavly Pantákové. Společným zpěvem při mši vzdali úctu dvěma hudebníkům z našeho regionu – panu Antonínu Šmardovi mladšímu a staršímu. Oba dlouhá léta vyučovali hudbu, vedli smíšené, chrámové sbory v Hustopečích u Brna a ve Vranovicích. Hudbě věnovali celý svůj život. Dlouhá léta působili i jako učitelé na Základních uměleckých školách v našem regionu.

Posvěcení lateránské baziliky

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
9. listopadu
Posvěcení lateránské baziliky
8:00
Ivaň
Za Václava a Blaženu Zajícovy a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Za živou a mrtvou rodinu Tománkovu, Pezlarovu, Dofkovu
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Karla Mülerovy a rodiče Haukovy a Mülerovy
Středa
12. listopadu
sv. Josafat
17:00
Ivaň
Za Johanku
Čtvrtek
13. listopadu
sv. Anežka Česká
17:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví s prosbou o další Boží ochranu
Pátek
14. listopadu
17:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží pomoc
Sobota
15. listopadu
17:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu za pomoc a další Boží ochranu
Neděle
16. listopadu
33. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Jaroslava Lízala a rodiče
9:30
Vranovice
Za sbormistra, učitele a varhaníka Antonína Šmardy st. a ml. a jejich žáky
11:00
Pouzdřany
Za Josefa Brzicu a rodiče
Ohlášky
 • Promítání ze Svaté země proběhne příští neděli 16. 11. v 15 hodin v Ivani v kostele
 • Dnes je mimořádná sbírka na pronásledované křesťany.
 • Děkuji za pomoc s výzdobu a úklidem kostelů.
 • Zpívaná mše sv. bude příští neděli 16. 11. Vystoupí chrámový smíšený sbor Hustopeče a Sboreček ZŠ Vranovice. Plakát je zde.
 • Termíny vyučování náboženství jsou vyvěšeny na na webových stránkách zde a ve Vranovicích je plakát na nástěnce.

Dušičkový průvod 2014

V letošním roce jsme se vypravili s dětmi i jejich rodiči společně se světýlky a lampiony od kostela na místní hřbitov, abychom si připomněli naše blízké, se kterými jsme se již rozloučili a také si připomněli 100 let od začátku 1. světové války, která předznamenala také počátek vzniku našeho současného státu. Průvod se konal dvakrát – v předvečer Slavnosti všech svatých a večer po mši svaté o této slavnosti.
Děkujeme paní Holíkové za fotografie:

Další foto je zde: