2. neděle postní

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
1. března
2. neděle postní
8:00
Ivaň
Za maminku a duše v očistci
9:30
Vranovice
Za rodiče a syna
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Dulínkovy a čtyři syny
Středa
4. března
16:30
Pouzdřany
Čtvrtek
5. března
17:00
Ivaň
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za další Boží ochranu
Pátek
6. března
17:00
Ivaň
Na dobrý úmysl
Sobota
7. března
19:00
Vranovice
Za dar víry a milost obrácení ve farnosti
Neděle
8. března
3. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Augustina Otáhala a živou rodinu
9:30
Vranovice
Za Františku Brlíkovu, manžela a děti
11:00
Pouzdřany
Za Jana Tišťana, syna a Karola Kristiana
Ohlášky
 • Dnes je druhá neděle postní
 • Svatá zpověď a výstav Nejsvětější Svátosti
  1. Pouzdřany Středa 16:00 – 16:30
   Ivaň Pátek 16:30 – 17:00
   Vranovice Sobota v rámci postního zamyšlení Cesta k Otci
 • Zveme všechny věřící na postní zamyšlení „Cesta k Otci“, adoraci a mši s otcem Josefem Rybeckým v sobotu 7. 3. 2015 od 17:00 hodin ve Vranovicích. Podrobnosti na plakátku.
 • Dnes je mimořádná sbírka na potřeby farnosti Vranovice (malování kostela), Ivaň (oprava střechy kostela), Pouzdřany (dokončení opravy kostela).
 • Příští neděli 8. března budou v Ivani na mši představeny děti, které půjdou letos k 1. svatému přijímání.

Postní zamyšlení 2015

V sobotu 7.3.2015 proběhlo postní zamyšlení na téma Cesta k Otci. Chceme poděkovat Otci Josefovi Rybeckému za vedeni tohoto zamyšlení a všem, kdo se do celého podvečerního setkání zapojili (ať už zpěvem, vedením adorace, ministrováním a nebo svojí přítomností).

1. neděle postní

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
22. února
1. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Aleše Holánka
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Čudanovy a Zmrzlíkovy
Pátek
27. února
18:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou za další Boží ochranu
Sobota
28. února
17:00
Ivaň
Za rodiče Procházkovy a děti
Neděle
1. března
2. neděle postní
8:00
Ivaň
Za maminku a duše v očistci
9:30
Vranovice
Za rodiče a syna
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Dulinkovy a a čtyři syny
Ohlášky
 • Dnes je 1. neděle postní, vyslechneme si list otce biskupa k začátku postní doby a také se koná sbírka pro stolec sv. Petra
 • Upozorňuji na změny v konání bohoslužeb
 • Příští neděli je mimořádná sbírka na potřeby farnosti Vranovice (malování kostela), Ivaň (oprava střechy kostela), Pouzdřany (dokončení opravy kostela)
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Zveme všechny věřící na postní zamyšlení „Cesta k Otci“, adoraci a mši s otcem Josefem Rybeckým v sobotu 7.3.2015 od 17:00 hodin ve Vranovicích. Podrobnosti na plakátku
 • Křížová cesta ve Vranovicích je v neděli 22.2. ve 14:30

6. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
15. února
6. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Svatavu Lízalovu a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Za mír ve světě
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Herodkovy, dva syny a vnuka Josefa
Středa
18. února
Popeleční středa
9:00
Pouzdřany
Za rodiče Macháčkovy, dcery a syna
17:00
Ivaň
Za Jan a Žofii Valáškovy a duše v očistci
18:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
Čtvrtek
19. února
17:00
Vranovice
Za Josefa Procházku, rodiče a bratra
Pátek
20. února
17:00
Vranovice
Za rodiče a manžela Oldřicha
Sobota
21. února
17:00
Ivaň
Za Oldřicha Valáška a duše v očistci
Neděle
22.února
1. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Aleše Holánka
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Čudanovy a Zmrzlíkovy
Ohlášky
 • Příští neděli se koná sbírka Haléř sv. Petra.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Začátek postního období byl v 6. či 7. století přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, protože neděle není chápána jako postní den. Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (= popelec). Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav hříšného člověka, který vyznává před Bohem svůj hřích, vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit a je veden nadějí, že mu Bůh odpustí. Popeleční středa a Velký pátek jsou v katolické církvi jedinými dny přísného postu.
 • Při bohoslužbách na Popeleční středu se uskuteční sbírky Postní almužna.
 • Náboženství ve Vranovicích pro 1. až 3. třídu toto úterý 17. 2. nebude.
 • Tuto neděli ve Vranovicích bude po mši svaté ministrantská schůzka

5. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
8. února
5. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Alenu Havlíkovu a rodiče
9:30
Vranovice
Za syna Petra, manžela, dvoje rodiče, bratra a švagra
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Čilíkovu, Volfovu a Klimešovu
Středa
11. února
sv. Panna Maria Lurdská
17:00
Ivaň
Na poděkování Panu Bohu s prosbou za další Boží ochranu
Čtvrtek
12. února
17:00
Vranovice
Za kamarády z dechové hudby Mistříňanky
Pátek
13. února
17:00
Vranovice
Poděkování za pomoc při studiu s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví
Sobota
14. února
17:00
Ivaň
Neděle
15. února
6. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Svatavu Lízalovu a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Za mír ve světě
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Herodkovy, dva syny a vnuka Josefa
Ohlášky
 • Nejmenovaný dárce daroval na potřeby kostela ve Vranovicích 2000 Kč.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Dnes při bohoslužbách Vám budu udělovat svatoblažejské požehnání.