Slavnost Nejsvětější Trojice

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
31. května
Slavnost Nejsvětější Trojice
8:00
Ivaň
Za Václava Petrána a otce
9:30
Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu Mazuchovu a Šuhajovu
11:00
Pouzdřany
Za dva manžele a dvoje rodiče
Úterý
2. června
18:00
Vranovice
Za manžela a jeho maminku
Středa
3. června
18:00
Pouzdřany
Za Oldřicha Svobody a rodiče
Čtvrtek
4. června
18:00
Vranovice
Za rodinu Hrozínkovu, Strouhalovou a Havlasovu
Pátek
5. června
18:00
Vranovice
Za dvoje rodiče a dvoje prarodiče
Sobota
6. června
17:00
Ivaň
Za Jana a Žofii Kvapilovi
18:00
Pouzdřany
Za rodiče Vašulkovy, Kožuškovy a Matyškovy
Neděle
7. června
Slavnost Těla a krve Páně – Boží Tělo
8:00
Ivaň
Za Anežku a Vojtěcha Hrozkovy
10:00
Vranovice
Za Drahomíru a Antonína Jatelovy a dvoje rodiče
Ohlášky
 • Příští neděli je Boží Tělo. Mše svaté v Ivani a Vranovicích jsou spojené s eucharistickým
  průvodem obcí. Upozorňuji na změny v konání bohoslužeb.
 • Děkuji všem, kteří připravili Noc kostelů v naší farnosti.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Příští neděli je mimořádná sbírka na potřeby kostela.
 • Výstav Nejsvětější Svátosti a svatá zpověď:
  1. Středa 17:30 – 18:00 Pouzdřany
   Pátek 17:30 – 18:00 Vranovice
   Sobota 16:30 – 17:00 Ivaň

Přání otci Grzegorzovi

O slavnosti Ducha Svatého popřáli Vranovičtí farníci otci Grzegorzovi k jeho narozeninám. Paní Hladká a paní Korčáková mu na konci mše svaté předaly dary a přednesly přání v češtině i v polštině.

Slavnost seslání Ducha svatého

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
24. května
Slavnost Seslání Ducha Svatého
8:00
Ivaň
Za Terezii a Aloise Toncrovy
9:30
Vranovice
Za Františka Klimeše a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Josefa Halaviče, bratra Antonína a rodiče
Středa
27. května
18:00
Ivaň
Za Adolfa a Marii Karpíškovy a rodiče
Čtvrtek
28. května
18:00
Vranovice
Za manžela a jeho maminku
Pátek
29. května
17:00
Vranovice
Noc kostelů (více informací na plakátcích)
Sobota
30. května
15:00
Vranovice
Domov pro seniory
18:00
Vranovice
Na poděkování za 45 let života
Neděle
31. května
Slavnost Nejsvětější Trojice
8:00
Ivaň
Za Václava Petrána a otce
9:30
Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu Mazuchovu a Šuhajovu
11:00
Pouzdřany
Za Františku a Alojze Andrýškovy
Ohlášky
 • Dnes je sbírka na charitu.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.

Noc kostelů 2015

V páteční podvečer 29. května 2015 se opět otevřely kostely v celé naší vlasti i v jiných zemích Evropy všem, kteří chtěli spolu s námi prožívat Noc kostelů 2015. Celá akce je každoročně otevřena všem, kdo si udělají čas a chtějí se přijít nejen pobavit ale třeba se jen tak podívat i do koutů kostela, které jsou jinak běžným návštěvníkům uzavřeny. Jako každý rok se i u nás ve Vranovicích povedlo zajistit program pro děti, koncert scholy, besedu s pamětníkem, promítání fotografií ze života farnosti a večerní posezení u šálku čaje. Děkujeme všem, kteří přišli, kteří pomáhali a doufáme, že se jim i letošní noc alespoň trochu líbila.

Zde jsou fotografie od jedné z rodin, která se našeho programu zúčastnila:

A zde je zaznam koncertu:
http://uloz.to/xyqLsj7N/koncert-noc-kostelu-vranovice-290515-mp3
Děkujeme za poskytnutí obou příspěvků.

Ministrantská pouť 2015

V sobotu 23.5.2015 se deset dětí z Vranovické farnosti zúčastnilo diecézní ministrnatské pouti. Naše skupina z Vranovic vyrazila po srazu v 7:00 z Vranovického nádraží vlakem 7:16 do Kuřimi. Zde jsme zjistili, že z mikulovského děkanátu jsme bohužel jediná skupina a věkově jsme asi nejmladší. Proto nás po prvním úkolu pořadatelé přidělili k děkanátu Moravské Budějovice. Poté jsme pěšky putovali na Vranov. Po cestě děti plnily úkoly, které připravili organizátoři pouti. Na Vranově se po občerstvení konala mše – nesloužil ji otec biskup, který byl nemocný ale vedoucí pastoračního střediska otec Roman Kubín. Počasí nám vyšlo úplně skvěle – pršet začalo až poté co jsme snědli na Vranově párky. Na závěr bychom chtěli pochválit všechny účastníky pouti z naší farnosti, protože pomáhali se všemi úkoly dobře a děkanát Moravský Krumlov se umístil na třetím místě (bohužel jsme nedostali vlastní diplom….). Myslím že pouť, kterou pro naše děti zahájil i zakončil otec Roman byla i bez diplomu pěkným zážitkem a je jen škoda, že nikomu ze starších ministrantů to letos nevyšlo – možná za dva roky a to pak určitě budeme první.
Pavel a Ilona Kukletovi

7. neděle velikonoční

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
17. května
7. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za babičku a dědečka Procházkovy
9:30
Vranovice
Za Jana Rohrera, dvoje rodiče a sourozence
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Fímovy, Topinkovy a zemřelé z rodiny
Úterý
19. května
18:00
Ivaň
Za živé a zemřelé z ročníku 1945
Středa
20. května
18:00
Vranovice
Za manžela a celou žijící rodinu, dvoje rodiče a všechny zemřelé
Čtvrtek
21. května
18:00
Vranovice
Za manžela, švagry, švagrovou a duše v očistci
Pátek
22. května
18:00
Vranovice
Za Růženu Skoupou a rodinu Hejnovu
Sobota
23. května
18:00
Ivaň
Na poděkování za přijatá dobrodiní a další Boží ochranu
Neděle
24. května
Slavnost Seslání Ducha Svatého
8:00
Ivaň
Za Terezii a Aloise Toncrovy
9:30
Vranovice
Za Františka Klimeše a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Josefa Halaviče, bratra Antonína a rodiče
Ohlášky
 • Dnes je 7. velikonoční neděle.
 • Děti se mohou přihlásit na ministrantskou pouť, která bude 23. 5. Bližší informace na
  nástěnce.
 • Příští neděli bude sbírka na charitu.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.

6. neděle velikonoční

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
10. května
6. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
9:30
Vranovice
Za manžela, syna Petra, dvoje rodiče, bratra a švagra
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Josefa Furchovy a syna
Středa
13. května
Panna Maria Fatimská
18:00
Ivaň
Za Josefa a Marii Bauchovy a syna
Čtvrtek
14. května
Nanebevstoupení Páně, slavnost
18:00
Vranovice
Za Žofii Ircingovu, manžela a vnuka
Pátek
15. května
18:00
Vranovice
Za manžela, dvoje rodiče a přízeň
Sobota
16. května
Sv. Jan Nepomucký, svátek
18:00
Ivaň
Za Briana Suttilla
Neděle
17. května
7. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za babičku a dědečka Procházkovy
9:30
Vranovice
Za Jana Rohrera, dvoje rodiče a sourozence
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Fímovy, Topinkovy a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Dnes je 6. velikonoční neděle.
 • Děti se mohou přihlásit na ministrantskou pouť, která bude 23. 5. Bližší informace na
  nástěnce.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Ministrantská schůzka spojená s údržbou oblečení se pro nemoc ruší.