17. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
26. července
17. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Petru Šiblovu
9:30
Vranovice
Za Ludmilu a Pavla Kolstrunkovy
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Březinovy, syna a Jana Valáška
Čtvrtek
30. července
18:30
Pouzdřany
Pátek
31. července
18:30
Vranovice
Za dceru Ivanu, za rodiče, bratra Josefa, dceru Marii a švagra
Sobota
1. srpna
18:30
Ivaň
Neděle
2. srpna
18. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Oldřicha Svobody a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Svatá zpověď
  1. Čtvrtek 18:00 – 18:30 Pouzdřany
   Pátek 18:00 – 18:30 Vranovice
   Sobota 18:00 – 18:30 Ivaň

16. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
19. července
16. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Marii Brabcovu a manžela
9:30
Vranovice
Za dvoje rodiče a syna
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Bdínkovy, syna Jiřího, rodiče Meluzínovy a zemřelé z rodiny
Úterý
21. července
18:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Středa
22. července
18:30
Ivaň
Za rodiče Mackovy a děti
Čtvrtek
23. července
18:30
Ivaň
Za Františka Gottwalda, Ludmilu Bučkovu a duše v očistci
Pátek
24. července
18:30
Vranovice
Na úmysl dárce
Sobota
25. července
15:00
Vranovice
Dům seniorů
18:30
Ivaň
Za Jana Kalába, živou a zemřelou rodinu
Neděle
26. července
17. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Petru Šíbrovu
9:30
Vranovice
Za Ludmilu a Pavla Kolstrunkovy
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Březinovy, syna a Jana Valáška
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Dnes je mimořádná sbírka na potřeby kostela. Ve Vranovicích na výmalbu kostela (začne po 10. 9.), v Ivani na zaplacení faktur opravy střechy kostela a v Pouzdřanech na zaplacení restaurátorské práce.

15. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
12. července
15. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Libora Gracla
9:30
Vranovice
Za Oldřicha Vybírala a živou a zemřelou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za Antonína a Annu Havlíkovy, syna a dvoje rodiče
Úterý
14. července
15:00
Pouzdřany
Pohřeb
Středa
15. července
18:30
Ivaň
Za Karla Rybeckého a manželku
Čtvrtek
16. července
18:30
Ivaň
Za Jaroslava Pavla
Pátek
17. července
18:30
Vranovice
Za rodiče Celnarovy, Ondrouškovy a rodinu
Sobota
18. července
18:30
Ivaň
Za Vincence Langa, manželku a syna
Neděle
19. července
16. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Marii Brabcovu a manžela
9:30
Vranovice
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Bdínkovy, syna Jiřího, rodiče Meluzínovy a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Příští neděli bude mimořádná sbírka na potřeby kostela. Ve Vranovicích na výmalbu kostela, která začne po 10. 9., v Ivani na zaplacení faktur opravy střechy kostela a v Pouzdřanech na zaplacení restaurátorské práce.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
5. července
sv. Cyrila mnicha a Metoděje
8:00
Ivaň
Za Cyrila a Marii Binderovy a vnuka
9:30
Vranovice
Na úmysl dárce
11:00
Pouzdřany
Za Ivana Havlíka a zemřelé z rodiny
Úterý
7. července
18:30
Ivaň
Za Václava Langa a rodiče
Středa
8. července
18:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
Čtvrtek
9. července
18:30
Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu Karlovičovu, Duroňovu, Pezlarovu a Dofkovu
Pátek
10. července
18:30
Vranovice
Za dvoje rodiče
Sobota
11. července
Svátek sv. Benedikta
18:30
Ivaň
Za Augustina Otáhala, děti a vnoučata
Neděle
12. července
15. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Libora Gracla
9:30
Vranovice
Za Oldřicha Vybírala a živou a zemřelou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za Antonína a Annu Havlíkovy, syna a dvoje rodiče
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.