1. neděle adventní 2015

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
29. listopadu
1. neděle adventní
8:00
Ivaň
Za Jaroslava Lízala a rodiče
9:30
Vranovice
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Marii, Adolfa a Karla Böhmovy
Středa
2. prosince
17:00
Ivaň
Za Josefa Klementa a dvoje rodiče
Čtvrtek
3. prosince
17:00
Ivaň
Pátek
4. prosince
17:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Sobota
5. prosince
17:00
Ivaň
Neděle
6. prosince
2. neděle adventní
8:00
Ivaň
Za rodinu Brabcovu
9:30
Vranovice
Za + Stanislava Maška a + rodinu a duše v očistci
11:00
Pouzdřany
Za Eduarda Narvalíka, syna a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Dnešní nedělí začíná adventní doba, čas očekávání v radosti na svátek Narozeni Ježíše Krista.
 • Dnes při bohoslužbách budu žehnat adventní věnce.
 • Z důvodu výmalby kostela ve Vranovicích budou po dobu 3 týdnů zrušeny bohoslužby v
  kostele. Nedělní mše se budou konat v sále na obecním úřadě. Tímto upozorňuji, že příští neděli bude mše svatá opět na obecním úřadě. Je to výjimečná situace. Prosím o pochopení.

Oslava církevního silvestra pro děti

V sobotu 28.11.2015 společně děti z našich farností oslavily zakončení církevního roku a začátek roku nového, který svatý otec František vyhlásil rokem milosrdenství. Oslava proběhla v klubu důchodců domova pro seniory ve Vranovicích a pro ty, kteří jste si nevšimli kvůli promítání filmu, tak se byl a námi podívat i pan farář :). Jménem malých účastníků bychom rádi poděkovali všem, kdo jakkoliv přispěli k této akci.

.

Slavnost Ježíše Krista Krále

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
22. listopadu
Slavnost Ježíše Krista Krále
8:00
Ivaň
Za Vladimíra Valáška a další Boží ochranu
9:30
Vranovice
Za rodiče, sestry a syna
11:00
Pouzdřany
Za Bohuslavu Kocmanovou a rodiče
Čtvrtek
26. listopadu
17:00
Ivaň
Za rodiče Petránovy a celou zemřelou rodinu
Pátek
27. listopadu
17:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Sobota
28. listopadu
14:00
Vranovice
Dům seniorů
Neděle
29. listopadu
1. adventní neděle
8:00
Ivaň
Za Jaroslava Lízala a rodiče
9:30
Vranovice
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Marii, Adolfa a Karla Böhmovy
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Z důvodu výmalby kostela ve Vranovicích budou na dobu tří týdnů zrušeny bohoslužby v Kostele. Nedělní mše se budou konat v sálu na obecním úřadě. Takže upozorňuji, že příští neděli mše svatá bude opět na obecním úřadě. Je to výjimečná situace. Prosím o pochopení.
 • Oslava církevního silvestra pro děti spojená s výrobou adventních luceren bude letos v sobotu 28. listopadu od 16 hodin v prostorách klubu důchodců ve vranovickém domově pro seniory
 • Příští neděli budu na mši svaté žehnat adventní věnce
 • Po mši svaté ve Vranovicích je ministrantská schůzka

33. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
15. listopadu
33. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Na poděkování za dary Ducha Svatého a prosba k Panně Marii za další ochranu
9:30
Vranovice
Za sbormistra a učitele Antonína Šmardu st., ml. a jejich žáky
11:00
Pouzdřany
Za Josefa Brzicu a rodiče
Středa
18. listopadu
17:00
Ivaň
Za Augustu a Leopolda Jedounka a duše v očistci
Čtvrtek
19. listopadu
17:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Pátek
20. listopadu
17:00
Ivaň
Za uzdravení rodných kořenů
Sobota
21. listopadu
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
17:00
Ivaň
Neděle
22. listopadu
Slavnost Ježíše Krista Krále
8:00
Ivaň
Za Vladimíra Valáška a další Boží ochranu
9:30
Vranovice
Za rodiče, sestry a syna
11:00
Pouzdřany
Za Bohuslavu Kocmanovou a rodiče
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Z důvodu výmalby kostela ve Vranovicích budou na dobu tří týdnů zrušeny bohoslužby v Kostele. Nedělní mše se budou konat v sálu na obecním úřadě. Takže upozorňuji, že příští neděli mše svatá bude opět na obecním úřadě. Je to výjimečná situace. Prosím o pochopení.
 • Oslava církevního silvestra pro děti spojená s výrobou adventních luceren bude letos v sobotu 28. listopadu v prostorách klubu důchodců ve vranovickém domově pro seniory

32. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
8. listopadu
32. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Blaženu a Václava Zajícovy a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Za rodinu Záblackou a Vybíralovu
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Karla Mülerovy a rodiče Haukovy a Mülerovy
Pátek
13. listopadu
Svátek sv. Anežky České
17:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Sobota
14. listopadu
17:00
Ivaň
Za Marii a Františka Bauchovy a syna
Neděle
15. listopadu
33. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Na poděkování za dary Ducha Svatého a prosba k Panně Marii za další ochranu
9:30
Vranovice
Za sbormistra a učitele Antonína Šmardu st., ml. a jejich žáky
11:00
Pouzdřany
Za Josefa Brzicu a rodiče
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Děkuji za mimořádný úklid kostela ve Vranovicích.
 • Dnes je mimořádná sbírka na potřeby kostela.
 • Z důvodu výmalby kostela ve Vranovicích budou na dobu 3 týdnů zrušeny bohoslužby v
  Kostele. Nedělní mše se budou konat v sálu na obecním úřadě. Takže upozorňuji, že příští neděli
  mše svatá bude na obecním úřadě. Je to výjimečná situace, proto prosím o pochopení.
 • Oslava církevního silvestra pro děti spojená s výrobou adventních luceren bude letos v sobotu 28. listopadu v prostorách klubu důchodců ve vranovickém domově pro seniory

Slavnost Všech Svatých

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
1. listopadu
Slavnost Všech svatých
8:00
Ivaň
Za Zdeňku Láskovu, živou a zemřelou rodinu
9:30
Vranovice
Za Alfonse Skoupého a duše v očistci
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Dofkovu, Večeřovu a Macháčkovu
14:00
Pouzdřany
Pobožnost na hřbitově
15:00
Vranovice
Pobožnost na hřbitově
Pondělí
2. listopadu
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
17:00
Pouzdřany
Za zemřelé farníky
18:00
Ivaň
Za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
Středa
4. listopadu
17:00
Ivaň
Za Karla a Annu Rybeckých
Čtvrtek
5. listopadu
Někde
Kněžská rekolekce
Pátek
6. listopadu
17:00
Ivaň
Sobota
7. listopadu
17:00
Vranovice
Za rodinu Lazarovu a Vitáskovu
Neděle
8. listopadu
32. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Blaženu a Václava Zajícovy a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Za rodinu Záblackou a Vybíralovu
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Karla Mülerovy a rodiče Haukovy a Mülerovy
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Děkuji za mimořádný úklid kostela ve Vranovicích.
 • Ve Vranovicích zvu v sobotu v 9:00 ráno na úklid kostela.
 • Příští neděli je mimořádná sbírka na potřeby kostela.
 • Z důvodu výmalby kostela ve Vranovicích je omezeny počet bohoslužeb.
 • V prvním listopadovém týdnu se uskuteční ve Vranovicích vzpomínka na zemřelé formou večerní vycházky rodičů s dětmi a lampiony od kostela na místní hřbitov. Akce se bude konat v sobotu 7.11. po mši svaté (od cca 17:45 hodin).