4. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
31. ledna
4. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Alenu Havlíkovu a rodiče
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Miroslava a Miroslavu Šmardovy, Jana Herzána a Josefa Kaláška
Úterý
2. února
Svátek Uvedení Páně do chrámu
16:00
Pouzdřany
17:00
Vranovice
Za Antonína Klimeše, manželku a dceru
Středa
3. února
17:00
Ivaň
Za sestry Vokálovy
Čtvrtek
4. února
9:00
Ivaň
Kněžská rekolekce
17:00
Vranovice
Za Josefu a Josefa Mahovských a celou rodinu
Pátek
5. února
sv. Agáta
17:00
Vranovice
Za Marii Hradilovou, manžela, dvoje rodiče a sourozence
Sobota
6. února
17:00
Ivaň
Za Annu Pazderskou a manžela
Neděle
7. února
5. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Václava Petrána a syna
9:30
Vranovice
Za syna Petra, manžela, bratra a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Ohlášky
 • Dnes, 31. ledna, je mimořádná sbírka na potřeby kostela.
 • Příští neděli, 7. února, je sbírka na haléř sv. Petra.
 • Svatá zpověď
  1. Pouzdřany úterý 15:30 – 16:00
   Vranovice pátek 16:30 – 17:00
   Ivaň sobota 16:30 – 17:00
 • Římskokatolická farnost Vranovice spolu s cestovní kanceláři Awer tour pořádá v termínu 1. 5. – 7. 5. Pouť do Říma. Podrobné informace jsou ve vývěsce. Čas na přihlášení je do 14. 2., kdy bude organizační setkání. Chci pozvat k účasti farníky a občany Vranovic, Pouzdřan a Ivaně. Přihlásit se můžete vždy po bohoslužbách nebo mailem na [email protected]
  Zbývá jen posledních 10 míst.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Příští neděli, 7. února, budu při bohoslužbách udělovat svatoblažejské požehnání.

3. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
24. leden
3. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Jaroslavu a Jaroslava Pavlovy, živou a zemřelou rodinu
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Šimákovy a Kondlerovy
Středa
27. leden
17:00
Ivaň
Za Josefa Klementa a sourozence
Čtvrtek
28. leden
17:00
Vranovice
Za bratra Drahomíra, jeho ženu a děti
Pátek
29. leden
17:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Sobota
30. leden
17:00
Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu Kuželovu, Samsonovu a Lounkovu
Neděle
31. leden
4. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Miroslava a Miroslavu Šmardovy, Jana Herzána a Josefa Kaláška
Ohlášky
 • Příští neděli, 31. ledna, je mimořádná sbírka na potřeby kostela.
 • Římskokatolická farnost Vranovice spolu s cestovní kanceláři Awer tour pořádá v termínu 1. 5. – 7. 5. Pouť do Říma. Podrobné informace jsou ve vývěsce. Čas na přihlášení je do 14. 2., kdy bude organizační setkání. Chci pozvat k účasti farníky a občany Vranovic, Pouzdřan a Ivaně. Přihlásit se můžete vždy po bohoslužbách nebo mailem na [email protected]
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Tuto neděli po mši svaté chceme poprosit starší ministranty o pomoc s úklidem figurek k betlému ve Vranovicích.
 • Brigáda na úklid stromků a betléma je ve Vranovicích v úterý 26. 1. 2016 od 18 do cca 20 hodin.

2. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
17. leden
2. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Miloše Bindera
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Annu a Karla Dunajovy, dvoje rodiče a Jana Pezlara
Středa
20. leden
17:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Čtvrtek
21. leden
17:00
Vranovice
Na úmysl dárce
Pátek
22. leden
17:00
Vranovice
Na úmysl dárce
Sobota
23. leden
17:00
Ivaň
Neděle
24. leden
3. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Šimákovy a Kondlerovy
Ohlášky
 • Římskokatolická farnost Vranovice spolu s cestovní kanceláři Awer tour pořádá v termínu 1.5. – 7.5. Pouť do Říma. Podrobné informace jsou ve vývěsce. Čas na přihlášení je do 14. 2., kdy bude organizační setkání. Chci pozvat k účasti farníky a občany Vranovic, Pouzdřan a Ivaně. Přihlásit se můžete vždy po bohoslužbách nebo mailem na [email protected]
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů
 • Po mši svaté ve Vranovicích je ministrnatská schůzka

Svátek Křtu Páně

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
10. leden
Svátek Křtu Páně
8:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
9:30
Vranovice
Za Ludmilu a Pavla Kolstrunkovy
11:00
Pouzdřany
Za Hedviku a Stanislava Žižkovy, syna Stanislava a zemřelé z rodiny
Úterý
12. leden
17:00
Ivaň
Za rodiče Holánkovy a vnuka
Středa
13. leden
17:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Čtvrtek
14. leden
13:00
Ivaň
Pohřební mše
Pátek
15. leden
17:00
Vranovice
Za rodiče, příbuzné, známé a duše v očistci
Sobota
16. leden
17:00
Ivaň
Za Zdeňku Láskovu, živou a zemřelou rodinu
Neděle
17. leden
2. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Miloše Bindera
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Annu a Karla Dunajovy, dvoje rodiče a Jana Pezlara
Ohlášky
 • Římskokatolická farnost Vranovice spolu s cestovní kanceláři Awer tour pořádá v termínu 1.5. – 7.5. Pouť do Říma. Podrobné informace jsou ve vývěsce. Čas na přihlášení je do 14. 2., kdy bude organizační setkání. Chci pozvat k účasti farníky a občany Vranovic, Pouzdřan a Ivaně. Přihlásit se můžete vždy po bohoslužbách nebo mailem na [email protected]

2. neděle po Narození Páně

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
3. leden
2. neděle po narození Páně
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Benešovu, Kilingerovu a zemřelé z rodiny
Úterý
5. leden
17:00
Pouzdřany
Středa
6. leden
Slavnost Zjevení Páně
17:00
Ivaň
18:00
Vranovice
Za Františka Brlíka, rodiče a sourozence
Pátek
8. leden
17:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Sobota
9. leden
15:00
Vranovice
Novoroční koncert
Neděle
10. leden
Svátek Křtu Páně
8:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
9:30
Vranovice
Za Ludmilu a Pavla Kolstrunkovy
11:00
Pouzdřany
Za Hedviku a Stanislava Žižkovy, syna Stanislava a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • V sobotu 9. ledna v 15:00 hodin bude ve Vranovicích Novoroční koncert. Podrobnosti na plakátu. Všichni jsou srdečně zváni.
 • Římskokatolická farnost Vranovice spolu s cestovní kanceláři Awer tour pořádá v termínu 1.5. – 7.5. Pouť do Říma. Podrobné informace jsou ve vývěsce. Čas na přihlášení je do 14. 2., kdy bude organizační setkání. Chci pozvat k účasti farníky a občany Vranovic, Pouzdřan a Ivaně. Přihlásit se můžete vždy po bohoslužbách nebo mailem na [email protected]

Novoroční koncert aneb Na křídlech vánoc

Malý chrámový sbor v Měníně připravil pro občany Vranovic pěkný zážitek na Novoročním koncertě nazvaném Na křídlech vánoc. V sobotu 9.1.2016 v 15:00 hod v kostele Navšívení Panny Marie ve Vranovicích mohli v podání měníských zpěváků návštěvníci uslyšet známé i neznámé vánoční koledy, verše a vyprávění.