Hod Boží Velikonoční 2016

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
27. března
Hod Boží velikonoční
8:00
Ivaň
Za Jaroslava Brabce a manželku
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Josefa a Terezii Kozlovy, Jaroslava Effenbergera, zemřelé z rodiny a Stanislava Žižku
Pondělí
28. března
Pondělí velikonoční
8:00
Ivaň
Za rodiče Hafnerovy
9:30
Vranovice
11:00
Pouzdřany
Za Jana Kolesu
Úterý
29. března
14:00
Ivaň
Pohřební mše
Čtvrtek
31. března
Čtvrtek velikonoční
18:00
Vranovice
Za manžela René Nešpora a celou rodinu
Pátek
1. dubna
Pátek velikonoční
18:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Sobota
2. dubna
Sobota velikonoční
18:00
Ivaň
Za Vojtěcha Langa, rodiče a duše v očistci
Neděle
3. dubna
Neděle Božího milosrdenství
8:00
Ivaň
Za manžele Rechovy a syna
9:30
Vranovice
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Děkuji všem, kteří se zapojili do příprav obřadů Svatého týdne a Velikonočních svátků skrze úklid, výzdobu, zpěv, čtení nebo účast. Moc Vám všem děkuji.
 • Všem farníkům a občanům přeji krásné a požehnané Velikonoce.
 • Zítra na druhý velikonoční svátek budou mše svaté podle nedělního řádu. Koná se sbírka na potřeby
  kostela.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů
 • Dnes bude při bohoslužbách žehnání pokrmů.
 • Římskokatolická farnost Vranovice spolu s cestovní kanceláři Awer tour pořádá v termínu 1.5. – 7.5. Pouť do Říma. Podrobné informace jsou ve vývěsce. Přihlásit se můžete vždy po bohoslužbách nebo mailem na [email protected].
  Zbývá jen posledních 10 míst
 • V sobotu 2. dubna 2016 proběhne děkanátní setkání mládeže v Hustopečích. Podrobnosti jsou na webových stránkách http://deckanada.wix.com/dsmhustopece#!blank/xro9b.
  Zájemci o účast z se mohou nahlásit v sakristii. Podle zájmu zorganizujeme dopravu.

Květná neděle 2016

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
20. března
Květná neděle
8:00
Ivaň
Za Žofii Čermákovu, živou a zemřelou rodinu
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Halámkovy a zemřelé z rodiny
14:00
Vranovice
Křížová cesta
14:00
Ivaň
Křížová cesta
Pondělí
21. března
18:00 – 19:30
Ivaň
svatá zpověď
Úterý
22. března
18:00 – 19:30
Vranovice
svatá zpověď
Čtvrtek
24. března
Zelený čtvrtek
16:00
Pouzdřany
Za zemřelé kněze
17:00
Ivaň
Za farníky
18:30
Vranovice
Za nová povolání
Pátek
25. března
Velký pátek
12:30
Vranovice
Křížová cesta pro děti
16:00
Pouzdřany
17:00
Ivaň
18:30
Vranovice
Sobota
26. března
Bílá sobota
18:30
Vranovice
Za farníky
Neděle
27. března
Hod Boží velikonoční
8:00
Ivaň
Za Jaroslava Brabce a manželku
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Josefa a Terezii Kozlovy, Jaroslava Effenbergera, zemřelé z rodiny a Stanislava Žižku
Ohlášky
 • Zvu vás k účasti v obřadech Svatého týdne
 • Dnes je Květná neděle. Při mši svaté jsme žehnali ratolesti a připomínali jsme si Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Zelený čtvrtek je vzpomínka svátosti eucharistie a kněžství. Na Velký pátek chceme vzpomínat umučení a smrt našeho Pána Ježíše Krista. Na Bílou sobotu je velikonoční vigilie, kdy si připomínáme Jeho vzkříšení.
 • Svatá zpověď:
   Pouzdřany – dnes 20.3. po mši svaté,
   Ivaň – pondělí 18:00-19:30,
   Vranovice – úterý 18:00-19:30
 • V Ivani proběhne v pondělí v 8 hodin ráno úklid kostela
 • Velký pátek je den přísného postu
 • Na Boží hod velikonoční bude při všech bohoslužbách svěcení pokrmů
 • Připomínám, že ze soboty na neděli je změna času
 • Na Bílou sobotu, první a druhý velikonoční svátek budou sbírky na potřeby kostela, na Velký pátek se koná sbírka na Boží hrob
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů
 • Římskokatolická farnost Vranovice spolu s cestovní kanceláři Awer tour pořádá v termínu 1.5. – 7.5. Pouť do Říma. Podrobné informace jsou ve vývěsce. Přihlásit se můžete vždy po bohoslužbách nebo mailem na [email protected].
  Zbývá jen posledních 10 míst
 • V sobotu 2. dubna 2016 proběhne děkanátní setkání mládeže v Hustopečích. Podrobnosti jsou na webových stránkách http://deckanada.wix.com/dsmhustopece#!blank/xro9b.
  Zájemci o účast z se mohou nahlásit v sakristii. Podle zájmu zorganizujeme dopravu.

5. neděle postní

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
13. března
5. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Jana Šlancara
9:30
Vranovice
Za dvoje rodiče, syna Petra, manžela a bratra
11:00
Pouzdřany
Za Jenovefu a Josefa
14:00
Vranovice
Křížová cesta
14:00
Ivaň
Křížová cesta
14:00
Pouzdřany
Křížová cesta
Úterý
15. března
18:00
Ivaň
Za Václava Příhodu a dvoje rodiče
Středa
16. března
17:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova, Křížová cesta
18:00
Vranovice
Za rodiče, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci
Čtvrtek
17. března
18:00
Vranovice
Za Josefa Šťastného a celou rodinu
Pátek
18. března
18:00
Vranovice
Za Josefu Furchovu, manžela a celou rodinu
Sobota
19. března
18:00
Ivaň
Za Josefa Klementa a duše v očistci
Neděle
20. března
Květná neděle
8:00
Ivaň
Za Žofii Čermákovu, živou a zemřelou rodinu
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Halámkovy a zemřelé z rodiny
14:00
Vranovice
Křížová cesta
14:00
Ivaň
Křížová cesta
Ohlášky
 • Římskokatolická farnost Vranovice spolu s cestovní kanceláři Awer tour pořádá v termínu 1.5. – 7.5. Pouť do Říma. Podrobné informace jsou ve vývěsce. Přihlásit se můžete vždy po bohoslužbách nebo mailem na [email protected].
  Zbývá jen posledních 10 míst
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů
 • Na květnou sobotu 19.3.2016 se koná diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Bližší informace jsou na stránce http://brno.signaly.cz/?page_id=234
 • V sobotu 2. dubna 2016 proběhne děkanátní setkání mládeže v Hustopečích. Podrobnosti jsou na webových stránkách http://deckanada.wix.com/dsmhustopece#!blank/xro9b.
  Zájemci o účast z se mohou nahlásit v sakristii. Podle zájmu zorganizujeme dopravu.
 • Na nástěnce v kostele ve Vranovicích je postní hra pro všechny děti.

4. neděle postní

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
6. března
4. neděle postní
8:00
Ivaň
Za maminku a duše v očistci
9:30
Vranovice
Za zemřelou Annu Krchňavou a dvoje rodiče
14:00
Vranovice
Křížová cesta
14:00
Ivaň
Křížová cesta
14:00
Pouzdřany
Křížová cesta
Středa
9. března
17:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova, Křížová cesta
Sobota
12. března
11:00
Vranovice
pohřební mše
Neděle
13. března
5. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Jana Šlancara
9:30
Vranovice
Za dvoje rodiče, syna Petra, manžela a bratra
11:00
Pouzdřany
Za Jenovefu a Josefa
14:00
Vranovice
Křížová cesta
14:00
Ivaň
Křížová cesta
14:00
Pouzdřany
Křížová cesta
Ohlášky
 • Tuto neděli 6.3. je sbírka na podporu světového dne mládeže
 • Římskokatolická farnost Vranovice spolu s cestovní kanceláři Awer tour pořádá v termínu 1.5. – 7.5. Pouť do Říma. Podrobné informace jsou ve vývěsce. Přihlásit se můžete vždy po bohoslužbách nebo mailem na [email protected].
  Zbývá jen posledních 10 míst
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů
 • Na květnou sobotu 19.3.2016 se koná diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Bližší informace jsou na stránce http://brno.signaly.cz/?page_id=234
 • V sobotu 2. dubna 2016 proběhne děkanátní setkání mládeže v Hustopečích. Podrobnosti jsou na webových stránkách http://deckanada.wix.com/dsmhustopece#!blank/xro9b.
  Zájemci o účast z se mohou nahlásit v sakristii. Podle zájmu zorganizujeme dopravu.
 • Na nástěnce v kostele ve Vranovicích je postní hra pro všechny děti.