5. neděle velikonoční

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
24. dubna
5. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Aleše Holánka a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Václava Kozla, syna Jiřího, syna Zdeňka a zemřelé z rodiny
Pondělí
25. dubna
Svátek sv. Marka
18:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Úterý
26. dubna
18:00
Ivaň
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za další Boží ochranu
Středa
27. dubna
18:00
Vranovice
Za Viléma a Alžbětu Dvořáčkovy s rodinami
Čtvrtek
28. dubna
18:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
Pátek
29. dubna
Svátek sv. Kateřiny Sienské
18:00
Vranovice
Na úmysl dárce
Sobota
30. dubna
9:00
Vranovice
Za mládež
15:00
Vranovice
Dům seniorů
18:00
Pouzdřany
Za Josefa Hrabce, rodiče Fraňkovy, syna Jiřího, rodiče Hrabcovy a zemřelé z rodiny
Neděle
1. května
6. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Jana Šlancara
9:30
Vranovice
Za zemřelou rodinu Pražákovu
Ohlášky
  • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů
  • V neděli 1. května v kostele v Pouzdřanech není mše svatá. Mše se bude konat v sobotu 30.4. v 18:00.
  • Upozorňuji, že tento týden se bude ve Vranovicích konat náboženství výjimečně v kostele (všechny skupiny).

4. neděle velikonoční

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
17. dubna
4. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Anastazii Kvapilovu
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Bohuslavu, Marii a Františka Kocmanovy a rodiče
Středa
20. dubna
18:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Čtvrtek
21. dubna
17:00
Ivaň
Za Marii a Jakuba Klouparovy a duše v očistci
18:00
Vranovice
Za živou a mrtvou rodinu Vitáskovu a Dofkovu
Pátek
22. dubna
18:00
Vranovice
Za skauty
Sobota
23. dubna
17:00
Ivaň
Za Vojěcha Langa, rodiče a duše v očistci
18:00
Vranovice
Za manžela, vnučku Věrušku, bratra Františka a rodiče
Neděle
24. dubna
5. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Aleše Holánka a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Václava Kozla, syna Jiřího, syna Zdenka a zemřelé z rodiny
Ohlášky
  • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů
  • Dnes je mimořádná sbírka na potřeby kostela.
  • Jsou změny v konání bohoslužeb.

3. neděle velikonoční

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
10. dubna
3. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
9:30
Vranovice
Za Oldřicha Vybírala a živou a zemřelou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za Aloise Třízky, rodiče a Zdenka Kitnera
Úterý
12. dubna
18:00
Ivaň
Za Jana a Marii Kafkovy
Středa
13. dubna
18:00
Vranovice
Za rodiče, dceru Ivanu, bratra Josefa, sestru Marii a švagra
Čtvrtek
14. dubna
18:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
Pátek
15. dubna
18:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Sobota
16. dubna
12:00
Vranovice
Svatba Jan Kuráň, Kristýna Kučerová
18:00
Ivaň
Za rodiče Procházkovy a děti
Neděle
17. dubna
4. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Anastazii Kvapilovu
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Bohuslavu, Marii a Františka Kocmanovy a rodiče
Ohlášky
  • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů
  • Příští neděli 17.4. je mimořádná sbírka na potřeby kostela.

Neděle Božího milosrdenství 2016

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
3. dubna
Neděle Božího milosrdenství
8:00
Ivaň
Za manžele Rechovy a syna
9:30
Vranovice
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy a zemřelé z rodiny
Pondělí
4. dubna
Slavnost Zvěstování Páně
18:00
Pouzdřany
Za Marii a Františka Pišťkovy, dcery, syna a zemřelé z rodiny
Úterý
5. dubna
18:00
Ivaň
Za Bohumila Bradáče a rodiče
Středa
6. dubna
18:00
Vranovice
Za Rudolfa Šťastného a dvoje rodiče a sestru
Čtvrtek
7. dubna
18:00
Vranovice
Za Josefa a Josefku Mahovskych a duše v očistci
Pátek
8. dubna
18:00
Vranovice
Za Marii Hradilovu, rodiče, manžela, sourozence
Sobota
9. dubna
18:00
Vranovice
Za Jana Klimeše a rodinu Klimešovu a Liškovu
Neděle
10. dubna
3. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
9:30
Vranovice
Za Oldřicha Vybírala a živou a zemřelou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za Aloise Třízky, rodiče a Zdenka Kitnera
Ohlášky
  • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů