Žehnání školních pomůcek

Stejně jako v uplynulých letech malým školákům požehnal místní pan farář školní pomůcky. Letos připadla tato bohoslužba na poslední prázdninovou neděli. Malí školáci nesli dary v průvodu a mohli se radovat při mši z krásného zpěvu místní scholy. Děkujeme všem, kdo pomohli připravit tuto liturgii a také paní Tomkové a panu Kuráňovi za fotografie.

22. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
28. srpna
22. neděle v mezidobí
8:00
Pouzdřany
Za Františku a Aloise Andrýskovy
9:30
Vranovice
Poděkování za prázdniny s prosbou o Boží přímluvu v novém školním roce
11:00
Ivaň
Za mládež
Úterý
30. srpna
17:30
Ivaň
Za rodiče Holánkovy a syna
Středa
31. srpna
17:30
Ivaň
Za zemřelého Miloše Nikla
18:30
Vranovice
Za manžela a rodiče (přesunuto z pondělí 29. srpna)
Čtvrtek
1. září
18:30
Pouzdřany
Za farnost
Pátek
2. září
18:00
Vranovice
Adorace NSO
18:30
Vranovice
Za zemřelého Jiřího Šálu a zemřelou rodinu Šálovou a Drábovou
Sobota
3. září
17:30
Ivaň
Za sourozence Chumelovy
Neděle
4. září
23. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Františka Lásku a živou a zemřelou rodinu Láskovu
9:30
Vranovice
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Tomáše a Ludmilu Šmigurovy a zemřelé z rodiny
Ohlášky
  • Prosím hlaste děti (prvňáčky) do náboženství, přihlášky prosím noste do zákristie nebo na faru. Děti, které chodily loni se hlásit nemusí.
  • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů a přípravu liturgie.

21. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
21. srpna
21. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Farnost
9:30
Vranovice – Hodová mše svatá
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Františka Topinky a dvoje rodiče
Středa
24. srpna
17:00
Ivaň
Za farnost
Čtvrtek
25. srpna
18:30
Pouzdřany
bohoslužba slova
Pátek
26. srpna
17:30
Pouzdřany
18:30
Vranovice
Za farnost
Neděle
28. srpna
22. neděle v mezidobí
8:00
Pouzdřany
Za Františku a Aloise Andrýskovy
9:30
Vranovice
Poděkování za prázdniny s prosbou o Boží přímluvu v novém školním roce
11:00
Ivaň
Za mládež
Ohlášky
  • V sobotu 27. srpna se koná ve Žďáru nad Sázavou diecézní pouť rodin spojená s putováním ke svaté bráně roku milosrdenství. Jste srdečně zváni. Informace zde
  • Pozor, příští neděli změna bohoslužeb z důvodu hodů v Ivani. Příští neděli si mohou děti donést školní pomůcky k požehnání.
  • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.

20. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
14. srpna
20. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Marii Brabcovu a manžela
9:30
Vranovice
Za farnost
11:00
Pouzdřany
Za Marii Fickovou, Jaroslava Formana a vnuka Toníka
Pondělí
15. srpna
Nanebevzetí Panny Marie
18:30
Pouzdřany
bohoslužba slova
Čtvrtek
18. srpna
17:30
Ivaň
Za rodiče Rousovy a Syny
18:30
Vranovice
Za tragicky zesnulého kamaráda Jirky Trojana ze Žabčic
Pátek
19. srpna
17:30
Pouzdřany
18:30
Vranovice
Za Marii Goliášovu a celou rodinu
Sobota
20. srpna
18:30
Ivaň
Za Helenu Langovu, manžela a syna
Neděle
21. srpna
21. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Farnost
9:30
Vranovice – Hodová mše svatá
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Františka Topinky a dvoje rodiče
Ohlášky
  • V sobotu 27. srpna se koná ve Žďáru nad Sázavou diecézní pouť rodin spojená s putováním ke svaté bráně roku milosrdenství. Jste srdečně zváni. Informace zde
  • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.

19. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
7. srpna
19. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Za rodiče Růženu a Miloše Tilšerovy
11:00
Pouzdřany
Za Františku a Jana Fantovy a dvoje rodiče
Středa
10. srpna
18:30
Pouzdřany
bohoslužba slova
Pátek
12. srpna
18:30
Vranovice
Za rodinu Hromkovu
Sobota
13. srpna
17:30
Ivaň
18:30
Pouzdřany
Za farnost
Neděle
14. srpna
20. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Marii Brabcovu a manžela
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Marii Fickovou, Jaroslava Formana a vnuka Toníka
Ohlášky
  • Děkuji za úklid fary, úklid a výzdobu kostelů.

První mše otce Jaroslava

Dnešní den se začal psát další list kroniky naší farnosti, mši svatou přišel do Vranovického kostela sloužit poprvé náš nový pan farář otec Jaroslav Sojka

Myslím, že Pán Bůh má docela smysl pro humor, protože dnešní evangelium hovoří právě o tom, co potkalo naši farnost – ve známém úryvku evangelia se Petr chce vydat za Ježíšm po vodě, vykročí z lodi a když je mimo bezpečí dostane strach a začne se topit, Pan Ježíš ho zachrání a říká mu:“Malověrný, proč pochybuješ?“…
Nové věci nám všem často přinášejí obavy a strach z rizika pádu do hlubiny. I setkání farnosti s novým knězem je podobné setkání Ježíše s Petrem na hladině Genezaretského jezera. Věřím, že i náš příběh dopadne šťastným koncem, podobně jako příběh Petra v tomto evangeliu (Mt 14,22-36).