3. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 30. dubna 3. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o Boží ochranu

11:00 Pouzdřany Za Václava Kozla, syna Jiřího, syna Zdeňka a zemřelé z rodiny


Pondělí 1. května památka svatého Josefa, dělníka

18:00 Vranovice Za Jana Klimeše a rodinu Klimešovu a Liškovu


Úterý 2. května

16:00 Vranovice Za zemřelého Jaroslava Šťastného – poslední rozloučení

18:00 Pouzdřany Za otce Lukáše


Středa 3. května svátek sv. Filipa a Jakuba

18:00 Ivaň Za Annu, Josefa, Václava a Terezii Klementovy


Čtvrtek 4. května

17:00 Vranovice  Za zemřelého Františka Němce


Pátek 5. května

17:30 Vranovice  adorace Nejsvětější svátosti oltářní

18:00 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Sobota 6. května bohoslužba nebude

Olomouc – ministrantský den, odjezd autobusu 6:30 z Hustopečí


Neděle 7. května 4. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za Andělu Toncrovu a duše v očistci

9:30 Vranovice  Za živou a zemřelou rodinu Mazuchovu a Šuhajovu

11:00 Pouzdřany Za Josefa Hrabce, rodiče Fraňkovy, syna Jiřího a rodiče Hrabcovy a zemřelé z rodiny


 • V sobotu setkání biřmovanců mimořádně nebude.
 • V Ivani bude místo pondělního náboženství setkání ve středu po mši svaté v kostele. (tj. od 18:30)
 • V sobotu 27. května 2017 se naše farnost vypraví na pouť do Křtin, kde bude poutní mše svatá v 10:30. Prosím zapisujte se v zákristii.
 • Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

Slavíme Velikonoce 2017

Letošní oslavy Velikonočních svátků probíhají ve farnosti Vranovice radostně a za hojné účasti věřících. Po připomínce tradiční židovské sederové hostiny s biřmovanci se otec Jaroslav vypravil s ministranty a mladými na setkání s otcem biskupem na květnou sobotu v Brně na Petrově. Následovaly obřady Květné neděle, kdy si připomínáme lsavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma a po nich pozvání všech farníků na missa charismatis v brněnské katedrále na Zelený čtvrtek. Při této dopolední bohoslužbě děkujeme za dar svátostného kněžství, a proto kněží před svým biskupem vyjádří své odhodlání v ničem neztenčené míře sloužit Kristu a církvi obnovením svých slibů. Zároveň biskup posvětí nové oleje: nemocných, katechumenů a svaté křižmo. Odpolední obřady ve farních kostelích na Zelený čtvrek nám připomínají události bezprostředně před Ježísovým zatčením a ukřižováním, kdy při poslední večeři se svými učedníky usanovil svátost eucharistie a poté se nechal vydat svým nepřátelům. Pátek je připomínka Jeho ukřižování a sobota den smutku, kdy tělo našeho Pána odpočívá v hrobě. Z tohoto smutku nás vytrhnou obřady Veliké noci Vzkříšení, které začínají na začátku třetího dne podle židovské tradice tedy v sobotu navečer po západu slunce. Neděli a dalších 40 dní budeme oslavovat Ježíšovo vítezství. Nyní je tedy čas radosti. Do této radosti se připjují nejrůznější další události – v pátek 21.4. byla bohoslužba za Vranovické skauty a neděli k nám přijel novokněz Tomáš Žižkovský a bohoslužba byla s kázáním pro malé i velké děti a s novokněžským požehnáním na závěr. Fotografie si můžete prohlédnout zde fotoalbum Rajče

vranovicefarnostrajče.net

2. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 23. dubna 2. velikonoční neděle – neděle Božího milosrdenství

8:00 Ivaň  Za Jaroslava Brabce a manželku

9:30 Vranovice  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu

11:00 Pouzdřany Za Bohuslava, Marii a Františka Kocmanovy a rodiče


Pondělí 24. dubna

18:00 Vranovice Za Věru Vybíralovu a rodiče


Úterý 25. dubna

18:00 Pouzdřany Za P. Josefa Lambora


Středa 26. dubna

18:00 Ivaň Za Marii a Jakuba Klouparovy


Čtvrtek 27. dubna

17:00 Vranovice  Za Ludmilu a Jana Drápalovy a zemřelou rodinu Štipčákovu a Tománkovu


Pátek 28. dubna

18:00 Vranovice  Za živou a zemřelou rodinu Vitáskovu a Dofkovu


Sobota 29. dubna

8:00 Ivaň Za Aleše Holánka a duše v očistci

10:00 Vranovice  Za mládež (májová mše pro stárky)

12:00 Vranovice svatba Klára Hladíková a Zdeněk Bartl


Neděle 30. dubna 3. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o Boží ochranu

11:00 Pouzdřany Za Václava Kozla, syna Jiřího, syna Zdeňka a zemřelé z rodiny


 • V sobotu bude další setkání biřmovanců tentokrát v 18:30.
 • V sobotu 6. května 2017 bude ministrantský den v semináři v Olomouci. Pojedeme speciálním autobusem z Hustopečí v 6:30.
 • V sobotu 27. května 2017 se naše farnost vypraví na pouť do Křtin. Zapisujte se prosím v zákristii.

Velikonoční týden – ohlášky

Neděle 16. dubna  Neděle Zmrtvýchvstání Páně    

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Za rodinu Helikarovu a Žákovu

11:00 Pouzdřany Za Alojze Třísky, rodiče a Zdeňka Kitnera


Pondělí 17. dubna Velikonoční pondělí

8:00 Ivaň  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu

9:30 Vranovice  Za Jenovéfu a Rudolfa Šťastného a syna

11:00 Pouzdřany Za Marii a Františka Pištkovy, dcery, syna a zemřelé z rodiny


Úterý 18. dubna mše svatá nebude


Středa 19. dubna

18:00 Ivaň Za Vojtěcha Langa, rodiče a duše v očistci


Čtvrtek 20. dubna

17:00 Vranovice  Za Marii a Jana Šťastného a celou rodinu


Pátek 21. dubna

17:00 Vranovice  Za skauty


Sobota 22. dubna

10:30 Vranovice křest Hynek a Jáchym Sedláčkovi

8:00 Ivaň Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu


Neděle 23. dubna     2 . velikonoční neděleneděle Božího milosrdenství

8:00 Ivaň  Za Jaroslava Brabce a manželku

9:30 Vranovice  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu

11:00 Pouzdřany Za Bohuslava, Marii a Františka Kocmanovy a rodiče


 • Příští neděli (23. dubna) bude slavit mše svaté novokněz Tomáš Žiškovský.  Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání.
 • Do příští neděle prosím přineste do zákristie pokladničky „Postní almužna“.
 • Dne 29. dubna hodlají vstoupit do manželství Klára Hladíková z Vranovic a Zdeněk Bartl z Uherčic. Prosím o modlitbu za snoubence.
 • Děkuji všem za vaše služby pro farnost, které konáte.
 • V sobotu 6. května 2017 bude ministrantský den v semináři v Olomouci. Prosím o přihlašujte se nejlépe již během tohoto týdne, kvůli zajištění dopravy.
 • V sobotu 27. května 2017 se naše farnost vypraví na pouť do Křtin.

  Milost, pokoj, radost a naděje ať naplní vaše srdce během těchto velikonočních dnů.

o. Jaroslav Sojka

Svatý týden – ohlášky

Neděle 9. dubna Květná neděle

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Pouzdřany Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy, syna a zemřelé z rodiny

Pobožnost křížové cesty: 14:00 Vranovice, 14:00 Ivaň , 15:00 Pouzdřany

Svátost smíření: 17:00 – 17:45 Ivaň, 18:00 – 19:00 Vranovice


Pondělí 10. dubna

18:00 Vranovice Na úmysl dárce


Úterý 11. dubna

8:00 Pouzdřany Za misie


Středa 12. dubna

18:00 Ivaň Za Karly a Marii Celnarovy a dvoje rodiče a celou rodinu


Čtvrtek 13. dubna Zelený čtvrtek

16:00 Pouzdřany Za Jana Kolesu

17:00 Ivaň  Na úmysl dárce

18:30 Vranovice  Za Oldřicha Vybírala a dvoje rodiče


Pátek 14. dubna Velký Pátek

12:30 Vranovice  pobožnost křížové cesty

16:00 Pouzdřany velkopáteční obřady

17:00 Ivaň  velkopáteční obřady

18:30 Vranovice  velkopáteční obřady


Sobota 15. dubna Bílá sobota

8:00 Vranovice  modlitba ranních chval

20:00 Vranovice  Za všechny letos pokřtěné


Neděle 16. dubna Neděle Zmrtvýchvstání Páně

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Za rodinu Helikarovu a Žákovu

11:00 Pouzdřany Za Alojze Třísky, rodiče a Zdeňka Kitnera


Pondělí 17. dubna Velikonoční pondělí mše svaté budou ve stejný čas jako v neděli


 • Zvu ministranty na na zelený čtvrtek na Petrov, kde bude v 9:00 „Missa Chrismatis“ – mše se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů.
 • Velký pátek je den přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení).
 • V neděli 16. dubna je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Při mši svaté bude možnost požehnání pokrmů. Sbírka bude sbírka na potřeby kostela.
 • V sobotu 27. května 2017 se naše farnost vypraví na pouť do Křtin.

  Milost, pokoj, radost a naděje ať naplní vaše srdce během těchto Velikonočních dnů.

o. Jaroslav Sojka

5. postní týden – ohlášky

Neděle 2. dubna 5. neděle postní

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Za Jana Pražáka a dvoje rodiče

11:00 Pouzdřany Za Josefa a Terezii Kozlovy, Jaroslava Effenbergera, zemřelé z rodiny a Stanislava Žižku

Pobožnost křížové cesty:14:00 Vranovice, 14:00 Ivaň , 15:00 Pouzdřany


Pondělí 3. dubna

18:00 Vranovice Za rodinu Leinveberovu, zemřelou maminku a uzdravení sestry


Úterý 4. dubna

16:00 Ivaň Pohřeb paní Emilie Bauchové

18:00 Pouzdřany Za rodinu Prchalovu, za šťastné narození dítěte a ochranu matky


Středa 5. dubna

18:00 Ivaň Za Bohumila Bradáče a rodiče


Čtvrtek 6. dubna

15:00 Ivaň Pohřeb paní Marie Koubkové
17:00 Vranovice Za rodiče, dceru Ivanu, bratra Josefa, setru Marii a švagra


Pátek 7. dubna

17:30 Vranovice Adorace NSO a zpověď – případně i po mši dle potřeby
18:00 Vranovice Za pomoc při studiu


Sobota 8. dubna

7:30 Ivaň Za Jana a Marii Kafkovy


Neděle 9. dubna Květná neděle

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Pouzdřany Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy, syna a zemřelé z rodiny

Pobožnost křížové cesty:14:00 Vranovice, 14:00 Ivaň , 15:00 Pouzdřany

Svátost smíření: 17:00 – 17:45 Ivaň, 18:00 – 19:00 Vranovice


V sobotu 8. dubna 2017 se v Brně v katedrále sv. Petra a Pavla od 8:30 koná diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Téma skupinek si můžete rezervovat on-line na adrese www.brno.signaly.cz. Příprava biřmovanců v sobotu nebude.

Představení prvokomunikantů

O čtvrté neděli postní byly ve farnosti Vranovice představeny děti, které letos poporvé přijmou do svého srdce Pána Ježíše – přistoupí k prvnímu svatému přijímání. Při mši svaté proto četla přímluvy maminka Adélky Střelcové a děti nesly v obětním průvodu symbolicky své vlastnoručně vyzdobené svíce. Pan farář před oltářem dětem požehnal a tyto svíce jako symbol lidského života, který se chce přiblížit Kristu, položil na obětní stůl. Na závěr mše svaté představil otec Jaroslav každé díte jménem přítomným farníkům. Jsou to Ondra Stejskal, Lukáš Mach, Adélka Střelcová, Anežka Čábelková, Tomáš Benda, David Hájek a Klára Čeledová. Děti si v době přípravy mohou za každou akci v kostele plnit sklenice modrými oblázky -symbolicky jako kapkami vody a pokud jsou přítomny na mši, zapálí si svou vlastní svíci.