30. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 29. října – 30. neděle v mezidobí / výročí posvěcení kostela

8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice  Za bratra, dvoje rodiče, manžela a syna
11:00 Přibice Za za živou a zemřelou rodinu Velebovu

14:30 Pouzdřany   dušičková pobožnost na hřbitově v Pouzdřanech
15:00 Ivaň   dušičková pobožnost na hřbitově v Ivani


Pondělí 30. října

17:00 Vranovice Za rodinu Duchoňovu a Kolářovu
(svátost smíření i po mši sv.)


Úterý 31. října

17:00 Přibice Za Jana Valáška vigilie ze slavnosti Všech svatých
(svátost smíření i po mši sv.)


Středa 1. listopadu Slavnost Všech svatých

8:00 Pouzdřany Za Antonína a Marii Fišerovy
17:00 Ivaň Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
18:00 Vranovice Za rodiče, švagrovou a bratra a duše v očistci


Čtvrtek 2. listopadu Památka zesnulých

8:00 Pouzdřany Za všechny zemřelé
17:00 Ivaň Za všechny zemřelé
17:00 Přibice Za Jana Aujezdského, manželku a dvoje rodiče
18:00 Vranovice Na úmysl papeže


Pátek 3. listopadu

17:00 Přibice Za Jana Charouze, manželku, duše v očistci a celou rodinu
18:00 Vranovice
Na dobrý úmysl  po mši svaté průvod dětí na hřbitov


Sobota 4. listopadu

8:00 Ivaň  Za Karla a Annu Rybeckých

17:00 Pouzdřany Za farnost


Neděle 5. listopadu  –  31. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Václava a Blaženu Zajícovy
9:30 Vranovice  Za rodiče Pouzovy, bratra a živou a zemřelou rodinu

11:00 Přibice Za Adolfa Hafnera a duše v očistci

15:00 Přibice   dušičková pobožnost na hřbitově v Přibicích
15:30 Vranovice   dušičková pobožnost na hřbitově ve Vranovicích


 • Minulou neděli jste na podporu misií darovali v Ivani 3.950Kč, v Přibicích 4.780Kč, v Pouzdřanech 1.470Kč a ve Vranovicích 13.501 Kč. Pán Bůh zaplať Vaši štědrost.
 • Od 1. do 8. listopadu je možno získat denně plnomocné odpustky, pro duše v očistci, pokud navštívíme hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé a splníme obvyklé podmínky: svátost smíření v okruhu 14 dní, svaté přijímání a libovolná modlitba na úmysl papeže.
  (Navíc platí, že od 1.11. odpoledne a 2.11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat odpustky podobně, bez návštěvy hřbitova, ale v kostele je třeba se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.)

29. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 22. října 29. neděle v mezidobí MISIJNÍ NEDĚLE

8:00 Ivaň  Za Petra Soudka a rodiče

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Přibice Za Annu a Stanislava Brychtovy, jejich dceru a rodiče


Pondělí 23. října
18:00 Vranovice Na úmysl dárce


Úterý 24. října
18:00 Přibice Za rodinu Hochmanovu, Ungerovu, Strakovu a duše v očistci


Středa 25. října
8:00 Pouzdřany Za bohoslovce (v Pouzdřanech den vzájemných modliteb za bohoslovce)
18:00 Ivaň Za Vladimíra Valáška a živou a zemřelou rodinu


Čtvrtek 26. října
8:00 Vranovice Za celou živou a zemřelou rodinu a na poděkování za veliké milosti


Pátek 27. října
17:00 Přibice Za sestru Tobii Koubkovu, rodiče a duše v očistci
18:00 Vranovice Na poděkování za 10 let manželství a prosba o další ochranu a pomoc


Sobota 28. října svátek Šimona a Judy, apoštolů

8:00 Ivaň  Za duše v očistci
17:00 Pouzdřany Za rodiče Poláčkovy a dceru


Neděle 29. října 30. neděle v mezidobí / výročí posvěcení kostela

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Za bratra, dvoje rodiče, manžela a syna

11:00 Přibice Za za živou a zemřelou rodinu Velebovu

14:30 Pouzdřany   dušičková pobožnost na hřbitově v Pouzdřanech
15:00 Ivaň   dušičková pobožnost na hřbitově v Ivani


 • V neděli 29.října v noci ve 3 hodiny končí letní čas.
 • V sobotu bude setkání biřmovanců.
 • Připomínám, že přijetí svátosti smíření v dušičkovém období od 15. 10. – 15. 11. je jednou z podmínek pro získání plnomocných odpustků duším v očistci.

28. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 15. října 28. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Marii Brabcovu a manžela

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

11:00 Přibice Za zemřelou rodinu Velebovu, Strouhalovu a Kopřivovu


Pondělí 16. října

18:00 Vranovice Za rodinu Lazarovu a Vitáskovu


Úterý 17. října

18:00 Přibice Za celou rodinu Sovkovu a Janíčkovu a duše v očistci


Středa 18. října  svátek sv. Lukáše

8:00 Pouzdřany Za Jana Kolesu
18:00 Ivaň Za pana děkana Váchy a Františku Váchovou


Čtvrtek 19. října

 14:00 bohoslužba v domově pro seniory Vranovice
17:30 Vranovice adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní
18:00 Vranovice
Za rodinu Šamalíkovu


Pátek 20. října

15:00 Vranovice pohřeb paní Bedřišky Langové
17:00 Přibice
Za zemřelého Antonína Kadlece, za rodiče a rodinu
18:00 Vranovice
Za Jarmilu Němcovu , dvoje rodiče a sourozence


Sobota 21. října

8:00 Ivaň Na dobrý úmysl
13:30 Vranovice Babské hody – mše svatá

17:00 Pouzdřany Za Josefa a Marii Topinkovi a syna


Neděle 22. října   MISIJNÍ NEDĚLE 29. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Petra Soudka a rodiče
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Za Annu a Stanislava Brychtovy, jejich dceru a rodiče


 

 • Pokračuje příprava na svátost biřmování na vranovické faře v sobotu v 18 hodin.
 • Příští neděle 22. října je misijní neděle a sbírka bude odeslána na misie.

27. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 8. října     27. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň Za Miloše Bindera
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
po mši svaté výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní – adorační den farnosti Vranovice
11:00 Přibice Za celou rodinu Prokešovu
16:30 Vranovice ukončení adorace a svátostné požehnání


Pondělí 9. října

18:00 Vranovice Za P. Václava Procházku, rodiče a bratra


Úterý 10. října

18:00 Přibice Za zemřelé Jarmilu a Františka Procházkovy


Středa 11. října

8:00 Pouzdřany Na úmysl papeže Františka
18:00 Ivaň Na dobrý úmysl


Čtvrtek 12. října

18:00 Vranovice Za Josefa Šťastného a celou rodinu


Pátek 13. října

14:00 Vranovice pohřeb pana Josefa Procházky
1
7:00 Přibice
Za Reginu a Václava Janíčkovy a celou rodinu
18:00 Vranovice Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další požehnání


Sobota 14. října

10:00 Olomouc biskupské svěcení Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka

17:00 Pouzdřany Za farnost


Neděle 15. října    28. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Marii Brabcovu a manžela
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za zemřelou rodinu Velebovu, Strouhalovu a Kopřivovu • Výuka náboženství ve Vranovicích začíná tento týden na faře.
  Aktuální rozvrh náboženství na webu farnosti / Život farnosti / výuka náboženství
 • Od soboty 14. října bude pokračovat příprava na svátost biřmování na vranovické faře. Začátek v 18 hodin.

Farní táborák 2017

Navzdory aprílovému počasí jsme se rozhodli táborák v sobotu 7.10. na farní zahradě přece jen zapálit. I když ještě ve 13:45 poprchávalo tak od dvou hodin pěkně vykouklo sluníčko a ani nesprchlo. Po počáteční malé účasti větších dětí dorazili se svými rodiči malí farníci, kteří si opékání špekáčků, kreslení křídou, drobné hry i fotbálek docela užili. Doufejme, že na konci školního roku přijde i víc školáků.