Mše 28.10.2018

Dnešní mši svatou jsme slavili slavnost zasvěcení kostela a současně svátek 100. let naší republiky. Po mši svaté všichni účastníci bohoslužby šli společně k pomníku za kostelem, zde otec Jaroslav zapálil svíčku a společně jsme zazpívali státní hymnu. Při založení republiky skauti a skautky roznášeli poštu. Dnes, u příležitosti oslav 100 let, roznášeli malí skauti slavnostní náladu – symbolicky přede mší rozdali lidem trikolory (bohužel se na každého nedostalo). Skauti se zapojují do oslav republiky na mnoha místech

30. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 28. října Slavnost výročí posvěcení kostela

8:00 Ivaň  Za Blaženu a Václava Zajícovy
9:30 Vranovice  Na poděkování za 65 let společného života
11:00 Přibice Za farnost
14:00 Pouzdřany pobožnost na hřbitově
15:00 Ivaň koncert v kostele k výročí 100 let republiky
18:00 – 18:30 Vranovice – příležitost ke svátosti smíření a tichá adoracePondělí 29. října
17:00 Vranovice Za rodinu Střelcovu a Dvořáčkovu a duše v očistci


Úterý 30. října
17:00 Přibice Za dar života a zdraví pro celou rodinu


Středa 31. října
17:00 Ivaň 
Za …………… vigilie slavnosti Všech svatých


Čtvrtek 1. listopadu Slavnost Všech svatých
8:00 Pouzdřany Za zemřelé biskupy a kněze
17:00 Přibice Za zemřelé rodiče Varmužkovy a duše v očistci
18:00 Vranovice Na dobrý úmysl


Pátek 2. listopadu Památka zesnulých
16:30 Pouzdřany
Na úmysly papeže slouží P. Petr Havlát
17:00 Přibice
Za Jana Charouze, manželku, rodiče a duše v očistci
18:00 Vranovice Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
19:00 Ivaň Na úmysly papeže


Sobota 3. listopadu
8:00 Ivaň  Za Karla a Annu Rybeckých
11:00 Vranovice křest
17:00 Pouzdřany Za farníky


Neděle 4. listopadu 31. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Annu a Václava Toncrovy
9:30 Vranovice  Za Ladislava Kašpara a Antonína Tuzu
11:00 Přibice Za rodiče Karpíškovy, dceru a čtyři zetě a živou a zemřelou rodinu
pobožnost na hřbitově: 14:30 v Ivani; 15:00 ve Vranovicích; 15:30 v Přibicích


  • V zimním čase budou večerní bohoslužby v 17 hodin mimo páteční vranovické v 18h.
  • Od 1. do 8. listopadu je možno získat denně plnomocné odpustky, pro duše v očistci, pokud navštívíme hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé a splníme obvyklé podmínky: svátost smíření v okruhu 14 dní, svaté přijímání a libovolná modlitba na úmysl papeže.

Poděkování za úrodu a Misijní neděle 2018

V neděli 14.10.2018 naše farnost poděkovala za úrodu. Mši svatou sloužil otec Sommer. Slavnostní výzdobu připravila rodina Machova a Stejskalova.
Poděkování za fotky patří panu Oldřichu Vybíralovi staršímu.

 

Misijní neděli v našem kostele 21.10.2018 kromě sbírky zpestřilo tématické zpívání Scholy Vranovice pod vedením Klárky Hladíkové a animace dětí, které zorganizovala paná učitelka Stejskalová. Sbírka, vybraná tuto neděli poslouží na potřeby misijí.

29. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 21. října 29. neděle v liturgickém mezidobí – Misijní neděle

8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice  Za Věru Vybíralovu a rodinu Záblackou a Vybíralovu
11:00 Přibice Za sestru Tobii Koubkovu, rodiče a duše v očistciPondělí 22. října
18:00 Vranovice Za Jarmilu Němcovu, sourozence a rodiče


Úterý 23. října
18:00 Přibice Za Zdeňka Kučeru a dvoje rodiče


Středa 24. října
18
:00 Ivaň  Za Andělu Toncrovu a duše v očistci


Čtvrtek 25. října
8:00 Pouzdřany
  Za nemocného bratra
14:00 mše svatá v domově pro seniory ve Vranovicích


Pátek 26. října
17:00 Přibice
Za Marii Procházkovu, manžela, syna a duše v očistci
18:00 Vranovice Za Josefa Šťastného a duše v očistci


Sobota 27. října
8:00 Ivaň 
Za misie

18:00 Pouzdřany Za rodiče Dulínkovy, čtyři syny a rodiče Poláčkovy a dceru


Neděle 28. října Slavnost výročí posvěcení kostela

8:00 Ivaň  Za Blaženu a Václava Zajícovy
9:30 Vranovice  Na poděkování za 65 let společného života
11:00 Přibice Za farnost


  • V neděli 28. října se mění čas na zimní. V následujícím týdnu budou posunuty též některé večerní bohoslužby, včetně sobotní mše sv. v Pouzdřanech.
  • Blíží se období dušiček. Využijte prosím možnost svátosti smíření v týdnu před bohoslužbami, nejlépe ve všední dny.
  • Od 1. do 8. listopadu je možno získat denně plnomocné odpustky, pro duše v očistci, pokud navštívíme hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé a splníme obvyklé podmínky: svátost smíření v okruhu 14 dní, svaté přijímání a libovolná modlitba na úmysl papeže.
  •  Aktuální časy výuky náboženství

28. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 14. října 28. neděle v liturgickém mezidobí
8:00 Ivaň 
Za Petra Soudka a rodiče
9:30 Vranovice  Poděkování za dar života a zdraví
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Prokešovu (poděkování za úrodu)


Pondělí 15. října
18:00 Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další požehnání


Úterý 16. října
18:00 Přibice
Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Janíčkovu


Středa 17. října
18
:00 Ivaň  Na úmysl dárce


Čtvrtek 18. října
8:00 Pouzdřany
  Na úmysl dárce


Pátek 19. října
17:00 Přibice
Za Antonína a Růženu Kadlecovy, za uzdravení a celou rodinu
18:00 Vranovice Za dvoje rodiče, bratra a syna Petra


Sobota 20. října
8:00 Ivaň  Na úmysl dárce

18:00 Pouzdřany Za syna a zemřelé z rodiny


Neděle 21. října 29. neděle v liturgickém mezidobí sbírka na misie
8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice  Za Věru Vybíralovu a rodinu Záblackou a Vybíralovu
11:00 Přibice Za sestru Tobii Koubkovu, rodiče a duše v očistci


1.a 2. třída
úterý 15:00

1. sv. přijímání
středa 16:00

4. a 5. třída
čtvrtek 18:15

6.-9.třída
čtvrtek 19:00


V Ivani v pondělí ve škole po vyučování.

V Přibicích ve středu ve škole po vyučování 1. stupeň
a starší žáci v kostele v pátek v 16:00.