4. týden v postní době– ohlášky

Neděle 31. března 4. postní neděle

8:00 Ivaň  Za rodiče Kvapilovy a syna
9:30 Vranovice 
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice
Za farnost

9:00 – Ivaň pobožnost křížové cesty
10:30 – Přibice pobožnost křížové cesty
14:00 – Vranovice pobožnost křížové cesty


Pondělí 1. dubna
17:00 Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
(od příštího týdne pondělní mše sv. v 18 hodin)


Úterý 2. dubna
18:00 Přibice
Za nemocnou osobu


Středa 3. dubna
18:00 Ivaň 
Za Bohumila Bradáče a rodiče


Čtvrtek 4. dubna
9:00 Pouzdřany
mše svatá – kněžská rekolekce našeho mikulovského děkanství
14:00 Vranovice bohoslužba v domově pro seniory


tek 5. dubna
17:00 Přibice
Na úmysl dárce
18:00 Vranovice
Na poděkování za přijatá dobrodiní a prosba o další Boží ochranu a pomoc


Sobota 6. dubna
8:00 Ivaň 
Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a další Boží ochranu
18:00 Pouzdřany
Za Josefa a Terezii Kozlovy, Jaroslava a Jiřinu Effenbergerovy, Stanislava Žižku a zemřelé z rodiny v 17:30 křížová cesta


Neděle 7. dubna 5. postní neděle

8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice 
Na úmysl dárce
11:00 Přibice
Za Vladimíra Bendy, rodiče, bratra a živou a zemřelou rodinu


3. týden v postní době – ohlášky

Neděle 24. března 3. postní neděle

8:00 Ivaň  Za Jaroslava Brabce a manželku
9:00 – Ivaň pobožnost křížové cesty
9:30 Vranovice  Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
10:30 – Přibice pobožnost křížové cesty
11:00 Přibice Za rodiče Nožičkovy, za rodiče Kučerovy, Zdeňka Kučery, za rodinu a za duše v očistci
14:00 – Vranovice pobožnost křížové cesty


Pondělí 25. března slavnost Zvěstování Páně
den modliteb za úctu k počatému životu
17:00 Vranovice Na poděkování Pánu Bohu a za ochranu Panny Marie


Úterý 26. března
17:00 Přibice Za Antonína Šibravy, dvoje rodiče a duše v očistci


Středa 27. března
14:30
Ivaň  pohřeb pana Jana Koubka


Čtvrtek 28. března
8:00 Pouzdřany
Za nemocnou osobu


tek 29. března
17:00 Přibice
Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Janíčkovu
18:00 Vranovice Za skauty


Sobota 30. března
8:00 Ivaň  Za Vojtěcha Langa, rodiče a duše v očistci
16:30 Pouzdřany pobožnost křížové cesty
17:00 Pouzdřany Za Jenovéfu a Josefa Václavíkovy a dvoje rodiče


Neděle 31. března 4. postní neděle začátek letního času

8:00 Ivaň  Za rodiče Kvapilovy a syna
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za farnost


2. týden v postní době – ohlášky

Neděle 17. března 2. postní neděle

8:00 Ivaň  Za Libora Gracla
9:00 – Ivaň pobožnost křížové cesty
9:30 Vranovice 
Za farnost
10:30 – Přibice pobožnost křížové cesty
11:00 Přibice
Za Miroslava Effenbergera a otce a za rodiče Kopeckých a dar zdraví pro živou rodinu
14:00 – Vranovice pobožnost křížové cesty


Pondělí 18. března
17:00 Vranovice
Za rodiče, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci


Úterý 19. března slavnost svatého Josefa
17:00 Přibice
Za Františka a Marii Brychtovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci


Středa 20. března
17:00 Ivaň 
Za živou a zemřelou rodinu Rousovu


Čtvrtek 21. března
8:00 Pouzdřany
Za farnost
15:00 Přibice pohřeb paní Cecilie Koubkové


tek 22. března
17:00 Přibice
Za Josefa a Matyldu Pávišovy
18:00 Vranovice
Za Josefa Šťastného, Josefa a Josefku Mahovských


Sobota 23. března
8:00 Ivaň 
Za Žofii Čermákovu, rodiče a sourozence
16:30 Pouzdřany pobožnost křížové cesty
17:00 Pouzdřany
Za rodiče Halámkovy a zemřelé z rodiny


Neděle 24. března 3. postní neděle

8:00 Ivaň  Za Jaroslava Brabce a manželku
9:30 Vranovice 
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za rodiče Nožičkovy, za rodiče Kučerovy, Zdeňka Kučery, za rodinu a za duše v očistci


 • V neděli v postní době budou biblické katecheze pro dospělé na faře v 18:00 ve Vranovicích. Naší pouští nás provází Mojžíš. Jste srdečně zváni.
 • Farnost Hustopeče pořádá v neděli 17.3. v 15 hodin pod kostelem přednášku: Jako bychom dnes zemřít měli – setkání s Milošem Doležalem; o životě a mučednické smrti číhošťského faráře Josefa Toufara. Více na plakátku.
 • V pátek 12. dubna se koná ve Sloupu v Moravském krasu pouť k Panně Marii Bolestné květný pátek.
 • Na sobotu 13. dubna zve biskup Vojtěch mládež do Brna na diecézní setkání. Letošní téma je: ,,Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ (Lk 1,38)

Představení prvokomunikantů

vranovicefarnostrajce.net

8. neděli v mezidobí bylo vranovické farnosti představeno sedm prvokomunikantů – dětí z našich farností Ivaň, Pouzdřany a Vranovice, které letos poprvé přijmou dvě velmi důležité svátosti – svátost smíření a svaté přijímání.
Děti se se své velké setkání s milosrdnou Boží Láskou ve svátosti smíření a s Panem Ježíšem v eucharistii připravují od podzimu pod vedením otce Jaroslava. Představením dětí farnosti začíná intenzivnější fáze připravy, kdy se děti s rodiči budou s otcem Jaroslavem také potkávat v neděli po mši svaté. Poprvé děti přijmou Tělo Kristovo v neděli 26. května.
Protože k přijetí milostí z obou svátostí je třeba splnit několik podmínek a být dostatečně připraven, modleme se za tyto děti, jejich rodiny, naše farnosti i za nás samotné, abychom dokázali přijímat tyto svátosti i přípravu na ně jako dar a posilu na cestě k nebeskému Otci.

1. týden v postní době – ohlášky

Neděle 10. března 1. neděle postní

8:00 Ivaň  Za Václava Petrána a syna
9:30 Vranovice  Za rodiče a bratra
11:00 Přibice Za zemřelé rodiče a celou přízeň


Pondělí 11. března
17:00 Vranovice
Na úmysl dárce


Úterý 12. března
8:00 Pouzdřany
Za zemřelé manžela Jaroslava, zemřelého syna Přemysla a zemřelé rodiče Martincovy a duše v očistci
v Přibicích večerní bohoslužba nebude


Středa 13. března
17:00
Ivaň  Za Václava Příhodu a rodiče


Čtvrtek 14. března
15:00 Vranovice pohřeb paní Mgr. Marie Štekleinové


tek 15. března
17:00 Přibice
Na úmysl dárce
18:00 Vranovice Za Josefu Furchovu, manžela a duše v očistci


Sobota 16. března
8:00 Ivaň 
Za Augustina Otáhla a zetě
13:00 Vranovice křtiny Natálie Klabusayové

17:00 Pouzdřany Za Jana Tišťana, syna Jana a Karola Kristiana


Neděle 17. března 2. neděle postní

8:00 Ivaň  Za Libora Gracla
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Za Miroslava Effenbergera a otce a za rodiče Kopeckých a dar zdraví pro živou rodinu


 • V neděli v postní době budou biblické katecheze pro dospělé na faře v 18:00 ve Vranovicích. Jste srdečně zváni. Naší pouští nás povede Mojžíš.
 • Farnost Hustopeče pořádá v neděli 17.3. v 15 hodin pod kostelem přednášku: Jako bychom dnes zemřít měli – setkání s Milošem Doležalem; o životě a mučednické smrti číhošťského faráře Josefa Toufara. Více na plakátku.
 • K dispozici je Malý průvodce postní dobou. (aplikace pro android ke stažení)
 • Diecézní katechetické centrum bude během pěti pátků postní doby 2019 pořádat v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně duchovní obnovu na téma O povolání ke svatosti v současném světě..   Více na plakátku.
 • P. Vladimír Záleský zve mládež od 16 let na 21. expedici na Balkán v termínu 17.-26. července 2019. Více informací na plakátku.

Farní zabíjačka

 

Fotogalerie rajče.net

V sobotu 2.března uspořádala farnost Vranovice nejen pro farníky a ostatní občany z uvedené farnosti, ale i ostatních spravovaných farností Ivaň, Přibice a Pouzdřany, vepřové hody.

Na akci se dobrovolníci připravovali již několik týdnů předem. Ten, kdo byl ochoten přiložit ruku k dílu, byl pověřen svým specifickým úkolem. Hlavním organizátorem byl jako v loňském roce“ řeznický mistr“ p. Jan Čábelka pod záštitou otce Jaroslava.

V pátek podvečer se sešli ve dvorním traktu hasičské zbrojnice k přípravám p. Čábelka, otec Jaroslav, Rosťa Leinveber, Radek Mach, Petr Procházka a Bohumil Janík. Někteří se bohužel z důvodů nemoci nebo pracovních povinností nemohli zúčastnit.

Nastalo sobotní ráno a mohlo se začít. Připravit vodu, maso, zeleninu do kotlů, nakrájet maso, cibuli na guláš. Zbývá rozdělat oheň pod kotli a pořádně přikládat. Zanedlouho je vidět „utíkat“ páru z kotlů.

Když se vše vaří, připraví se lavice a stoly pro návštěvníky.

Odbila 11 hodina a objeví se první hosté. Jsou pěkně přivítáni samotným“ řeznickým mistrem“. Jeho osobité charisma přispělo k pohodě a zdárnému průběhu akce. Každému z příchozích nabízí: „ Je libo ovárek, ouško, polívečka nebo gulášek?“ Do připravených misek dostanou vybrané kousky, usedají na lavice a pochutnávají si na zabijačkových specialitách. Podle výrazů ve tvářích přítomných bylo zřejmé, že se i výborně baví.

Nechybělo točené pivečko nebo svařené víno na zahřátí.

Odpoledne rychle ubíhalo, dobrot z vařících kotlů ubývalo a organizátoři měli radost, že hostům chutná. Mnozí si odnášeli zabijačkové lahůdky v přinesených nádobkách domů.

Děkujeme organizátorům za dobroty a příjemně strávený víkendový den.

Velký dík patří hasičům za propůjčení jejich pěkně upravených venkovních prostor.

A.Machová

 

 

8. týden v mezidobí / půst – ohlášky

Neděle 3. března 8. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za rodiče Procházkovi a děti
9:30 Vranovice 
Za Alžbětu Mazuchovu a její zemřelé sourozence
11:00 Přibice
Za farnost


Pondělí 4. března
17:00 Vranovice
Za rodinu Skoupou a Paarovu


Úterý 5. března
17:00 Přibice
Za Josefa a Annu Kopřivovy a dvoje rodiče


Středa 6. března popeleční středa – den přísného postu
17:00 Ivaň 
Na úmysl dárce
18:00 Vranovice
Na úmysl dárce


Čtvrtek 7. března
14:00 Vranovice bohoslužba v domově pro seniory


tek 8. března
17:00 Přibice
Za jednotu církve
18:00 Vranovice
Za Františku Brlíkovu, manžela a děti


Sobota 9. března
8:00 Ivaň 
Za rodiče Hafnerovy a 3 syny
17:00 Pouzdřany
Za farnost


Neděle 10. března 1. neděle postní

8:00 Ivaň  Za Václava Petrána a syna
9:30 Vranovice 
Za rodiče a bratra
11:00 Přibice
Za zemřelé rodiče a celou přízeň

pobožnost křížové cesty:
10:30 Přibice, 14:00 Vranovice, 14:00 Ivaň


 • Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení pro zdravé a zletilé).
 • K dispozici je brožurka Malý průvodce postní dobou. (aplikace pro android ke stažení)
 • Diecézní katechetické centrum bude během pěti pátků postní doby 2019 pořádat v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně duchovní obnovu na téma O povolání ke svatosti v současném světě..   Více na plakátku.
 • P. Vladimír Záleský zve mládež od 16 let na 21. expedici na Balkán v termínu 17.-26. července 2019. Více informací na plakátku.