2. vánoční týden – ohlášky

Neděle 29. prosince svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

8:00 Ivaň  Za Antonína Procházku a rodiče
9:30 Vranovice 
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice
Za Annu Kopřivovu a sourozence


Pondělí 30. prosince
17:00 Vranovice
Na poděkování za přijatá dobrodiní


Úterý 31. prosince
17:00 Pouzdřany
Za kněze a řeholníky (vigilie slavnosti Matky B. P. Marie)


Středa 1. ledna slavnost Matky Boží Panny Marie
(zasvěcený svátek – nedělní účast)

8:00 Ivaň Za Jana Kvapila a rodiče
9:30 Vranovice 
Za zemřelou rodinu Jatelovu a Bělušovu
11:00 Přibice Za živou rodinu Varmužkovu, Šenovu a Effenbergerovu


Čtvrtek 2. ledna


Pátek 3. ledna
13:00 Ivaň  pohřeb paní Boženy Petránové
17:00 Přibice
Za zemřelé rodiče Effenbergerovy, Varmužkovy a duše v očistci
18:00 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Sobota 4. ledna

8:00 Ivaň  Na úmysl dárce
17:00 Pouzdřany Za rodinu Benešovu a Kilingerovu, manžela Jaroslava a zemřelé z rodiny


Neděle 5. ledna slavnost Zjevení Páně (Tři králové)

8:00 Ivaň  Za koledníky tříkrálové sbírky
9:30 Vranovice  Na dobrý úmysl
11:00 Přibice Za Jana Macka, manželku a za celou živou i zemřelou rodinu


Tříkrálová  sbírka:

Ivaň

Pouzdřany

Přibice

Vranovice

neděle 5.1.
od 9 hodin

pátek 3.1.
od 15 hodin

sobota 4.1.
od 14 hodin

sobota 11.1.
od 8 hodin

Sraz koledníků:

Koordinátor:

na mši v 8:00

13.30 na obecním úřadě
Eva Hájková
Ivo Procházka

8:00 v kostele
Marek Mazuch (734 101 938)

 • Ve sbírkách o Vánocích jste darovali: v Ivani 11.302Kč, v Pouzdřanech 5.532Kč, v Přibicích 13.065Kč a ve Vranovicích 27.784Kč.
 • Přeji požehnaný pokojný nový rok 2020. o. Jaroslav Sojka

Vánoční týden – ohlášky

Neděle 22. prosince 4. adventní neděle

8:00 Ivaň Za sestry Vokalovy
9:30 Vranovice  Za farníky
11:00 Přibice Na poděkování za přijatá dobrodiní a za živou a zemřelou rodinu Rujzlovu
14:30 – 15:30 Přibice předvánoční svátost smíření (o. J. Komárek a J. Sojka)
16:00 – 17:00 Vranovice předvánoční svátost smíření (o. J. Komárek a J. Sojka)
18:00 – 18:30 Ivaň předvánoční svátost smíření (o. V. Zahrádka a J. Sojka)


Pondělí 23. prosince
8:00 Vranovice
Na úmysl dárce


Úterý 24. prosince Štědrý večer – vigilie Narození Páně

19:00 Ivaň Za Žofii Čermákovu a rodinu o. Martin Hönig
20:00 Pouzdřany Za Oldřicha Svobody a bratry
21:30 Přibice Za uzdravení Petra Bartoníka
23:00 Vranovice Za Antonína Furcha, manželku a duše v očistci


Středa 25. prosince Narození Páně – Boží hod vánoční

8:00 Ivaň  Za Františka Pavloně a vnuka
9:30 Vranovice  Za zemřelou Helenu a Stanislava Maškovi a duše v očistci
11:00 Přibice Za bratry Nekolovy


Čtvrtek 26. prosince svátek sv. Štěpána
8:00 Pouzdřany Za rodiče Krčmářovi, syna a rodinu Beranovu (přesun z 25.12.)
9:30 Vranovice  Za Františku Brlíkovu, manžela a děti
11:00 Přibice Na dobrý úmysl dárce


tek 27. prosince svátek sv. evangelisty Jana
10:00 Domov pro seniory Vranovice Vánoční bohoslužba pro veřejnost a klienty
17:00 Ivaň  Za vinaře (žehnání vín při mši sv.)


Sobota 28. prosince svátek sv. Betlémských dětí

17:00 Pouzdřany
Za Oldřicha Svobodu a celou rodinu


Neděle 29. prosince svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa
8:00 Ivaň  Za Antonína Procházku a rodiče
9:30 Vranovice  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Annu Kopřivovu a sourozence


 • Sbírky o vánočních svátcích budou na opravy kostelů.
 • Přeji požehnané a radostné Vánoce a pokojný nový rok. o. Jaroslav Sojka

3. adventní týden – ohlášky

Neděle 15. prosince 3. neděle adventní

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
křtiny při mši svaté
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 16. prosince
17:00 Vranovice
Na úmysl dárce


Úterý 17. prosince
17:00 Přibice
Za Annu a Josefa Kopřivovy a vnučku Marii


Středa 18. prosince
17
:00 Ivaň  Za Helenu a Vincence Langovy, syna a duše v očistci


Čtvrtek 19. prosince
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce


Pátek 20. prosince
17:00 Přibice
Za Jiřího Tomka a celou rodinu
18:00 Vranovice Za farníky


Sobota 21. prosince
8:00 Ivaň  Za Annu a Václava Toncrovy
14:00 Vranovice pohřeb pana Zdeňka Pavlíčka
17:00 Pouzdřany Za Jana Kolesu a celou rodinu


Neděle 22. prosince 4. adventní neděle

8:00 Ivaň  Za sestry Vokalovy
9:30 Vranovice  Za farníky
11:00 Přibice Na poděkování za přijatá dobrodiní a za živou a zemřelou rodinu Rujzlovu

14:30 – 15:30 Přibice předvánoční svátost smíření (o. J.Komárek a J.Sojka)
16:00 – 17:00 Vranovice předvánoční svátost smíření (o. J.Komárek a J.Sojka)
18:00 – 18:30 Ivaň předvánoční svátost smíření (o. V.Zahrádka a J.Sojka)


 • V tomto týdnu se zpovídá přede mší svatou a případně podle zájmu i po mši. Cizí zpovědník bude k dispozici v neděli 22.12. podle tabulky výše.
 • Zapisují se mše svaté na rok 2020.
 •  Sbírky příští neděli a o Vánocích budou na opravy kostelů.
 • Můžete se zapsat (v kostele nebo online ), aby Vám skauti přinesli Betlémské světlo do Vašeho domova.
 • V pátek nebude v Přibicích výuka náboženství.

 

 

Vánoční bohoslužby

24.12.

25.12.

26.12

Ivaň 

19:00

8:00

Pouzdřany  

20:00

8:00

Přibice 

21:30

11:00

11:00

Vranovice

23:00

9:30

9:30

 

 

2. adventní týden – ohlášky

Neděle 8. prosince 2. adventní neděle

8:00 Ivaň  Za Marii a Josefa Bauchovy a duše v očistci
9:30 Vranovice  Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 9. prosince
17:00 Vranovice Na dobrý úmysl


Úterý 10. prosince
17:00 Přibice Za Jana Aujezdského, manželku a duše v očistci


Středa 11. prosince
17:00 Ivaň  Za zemřelého Jaroslava Gruny


Čtvrtek 12. prosince
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce


Pátek 13. prosince
17:00 Přibice
Za krstné mamy Pavlínku Záhorskú a Gabiku Vidovú
18:00 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu


Sobota 14. prosince
8:00 Ivaň  Za Vincence Langa, manželku, syna a duše v očistci
11:00 Ivaň křtiny
12:00 Vranovice křtiny

17:00 Pouzdřany Za Štěpánku a Antonína Šuparičovy a dvoje rodiče


Neděle 15. prosince 3. adventní neděle

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
křtiny při mši sv.
11:00 Přibice Za farníky


 • Průvodce adventem, který každoročně připravuje Pastorační středisko brněnské diecéze, je dostupný v tištěné podobě i jako aplikace mobilních zařízení s operačním systémem Android. QR ke stažení:
 • Zapisují se mše svaté na rok 2020.