3. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 26. ledna 3. neděle v mezidobí neděle Božího slova

8:00 Ivaň  Za Josefa Klementa a dvoje rodiče
9:30 Vranovice 
Za farníky
11:00 Přibice
Za Marii Matějů


Pondělí 27. ledna
17:00 Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Úterý 28. ledna
17:00 Přibice
Za Terezii a Rudolfa Strouhalovy


Středa 29. ledna
17:00 Ivaň 
Za Janu Pavloňovu a na poděkování za 73 let života


Čtvrtek 30. ledna
8:00 Pouzdřany
Za vnoučata


Pátek 31. ledna
14:00 Přibice pohřeb paní Tekly Wagnerové
17:00 Přibice
Na úmysl dárce
18:00 Vranovice
Poděkování za přijatá dobrodiní a prosba o další Boží ochranu a pomoc


Sobota 1. února
8:00 Ivaň
Na úmysl dárce
17:00 Pouzdřany
Za Miroslava a Miroslavu Šmardovy, Jana Herzána a Josefa Kaláška


Neděle 2. února Svátek uvedení Páně do chrámu

8:00 Ivaň  Za farníky
9:30 Vranovice 
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu křest Ondřeje Vybírala při mši svaté
11:00 Přibice
Za rodinu Šopfovu a Matyškovu


 • Rád bych nabídl seminář Život v Duchu dle metodiky E. Sieverse, který bude probíhat v únoru a březnu ve Vranovicích. Forma semináře jsou několikatýdenní „exercicie všedního dne”. Každý týden má své téma, které je obsahem katecheze na společném setkání a dále je rozvedeno v úryvcích z Písma na každý den. Obsahem katechezí je základní zvěstování křesťanského poselství, nikoli vyučování či vzdělávání. Jde o uvádění křesťanů do základních tajemství víry vlastní zkušeností. Začínáme v neděli 2.2. v 18:30 na faře.

2. týden v mezidobí – ohlášky 2020

Neděle 19. ledna 2. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Zdenku Láskovu a živou a zemřelou rodinu Láskovu
9:30 Vranovice  Za Ludmilu a Pavla Kohstrunka
11:00 Přibice na obecním úřadě Za Zdeňka Hochmanna, rodinu Strakovu, Hochmannovu a duše, na které nikdo nepamatuje


Pondělí 20. ledna
17:00 Vranovice Na úmysl dárce


Úterý 21. ledna
17:00 Přibice na obecním úřadě
Za dvoje zemřelé rodiče a děti


Středa 22. ledna
17:00 Ivaň 
Za …………


Čtvrtek 23. ledna
8:00 Pouzdřany
Za babičku a dědečka


Pátek 24. ledna
17:00 Přibice na obecním úřadě Za ……….
18:00 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Sobota 25. ledna
8:00 Ivaň
  Za Annu a Václava Toncrovy
11:00 Vranovice křtiny Jana Pavla Bartoše
17:00 Pouzdřany Za rodiče Šimákovy a Kondlerovy


Neděle 26. ledna 3. neděle v mezidobí neděle Božího slova

8:00 Ivaň  Za Josefa Klementa a dvoje rodiče
9:30 Vranovice 
Za farníky
11:00 Přibice (podle situace na obecním úřadě nebo v kostele)
Za Marii Matějů


 • Kostel v Přibicích bude dočasně uzavřen kvůli výmalbě. Bohoslužby budou na obecním úřadě, páteční náboženství odpadá.

 • Rád bych nabídl seminář Život v Duchu dle metodiky E. Sieverse, který bude probíhat v únoru a březnu ve Vranovicích. Forma semináře jsou několikatýdenní „exercicie všedního dne”. Každý týden má své téma, které je obsahem katecheze na společném setkání a dále je rozvedeno v úryvcích z Písma na každý den. Obsahem katechezí je základní zvěstování křesťanského poselství, nikoli vyučování či vzdělávání. Jde o uvádění křesťanů do základních tajemství víry vlastní zkušeností. Více informací lze nalézt např. zde: Život v Duchu (seminář podle E. Sieverse).
 • Výtěžek koledování letošní Tříkrálové sbírky v roce 2020:
  Ivaň – 37.219 Kč
  Pouzdřany – 18.843 Kč
  Přibice –  34.220 Kč
  Vranovice – 72.150 Kč

1. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 12. ledna Křest Páně

8:00 Ivaň  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
9:30 Vranovice 
Za živou i zemřelou rodinu Kuželovu, Samsonovu a Lounkovu
11:00 Přibice
Za farníky


Pondělí 13. ledna
17:00 Vranovice
Za bratra Drahomíra, jeho ženu a děti


Úterý 14. ledna
14:30 Vranovice
pohřeb paní Boženy Mahovské
17:00 Přibice na obecním úřadě
Za Aloise Procházku, manželku, syna a duše, vnučku a duše v očistci


Středa 15. ledna
17:00 Ivaň
  Za Miloše Bindera


Čtvrtek 16. ledna
8:00 Pouzdřany
Za zemřelé Jaroslava a Přemysla Faměrovy a duše v očistci
14:00 domov Vranovice bohoslužba


Pátek 17. ledna
17:00 Přibice na obecním úřad
ě Za živou a zemřelou rodinu Friesovu a duše v očistci
18:00 Vranovice
Za rodinu Staňkovu a Ryšavou


Sobota 18. ledna
8:00 Ivaň 
Za Františka a Josefu Holánkovy
17:00 Pouzdřany
Za Květu a Františka Konečných a rodiče Vozkovy


Neděle 19. ledna 2. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Zdenku Láskovu a živou a zemřelou rodinu Láskovu
9:30 Vranovice 
Za Ludmilu a Pavla Kohstrunka
11:00 Přibice
(podle situace na obecním úřadě nebo v kostele) Za Zdeňka Hochmanna, rodinu Strakovu, Hochmannovu a duše, na které nikdo nepamatuje


 • Kostel v Přibicích bude dočasně uzavřen kvůli výmalbě. Bohoslužby budou na obecním úřadě, páteční náboženství odpadá.
 • Rád bych nabídl seminář Život v Duchu dle metodiky E. Sieverse, který bude probíhat v únoru a březnu ve Vranovicích. Forma semináře jsou několikatýdenní „exercicie všedního dne”. Každý týden má své téma, které je obsahem katecheze na společném setkání a dále je rozvedeno v úryvcích z Písma na každý den. Obsahem katechezí je základní zvěstování křesťanského poselství, nikoli vyučování či vzdělávání. Jde o uvádění křesťanů do základních tajemství víry vlastní zkušeností. Více informací lze nalézt např. zde: Život v Duchu (seminář podle E. Sieverse).

 • Tříkrálová sbírka, výsledky koledování v roce 2020:
  Ivaň – 37.219 Kč
  Pouzdřany – 18.843 Kč
  Přibice –  34.220 Kč
  Vranovice – 72.150 Kč

  Průběžné výsledky naší břeclavské oblastní charity
  Průběžné celostátní výsledky – trikralovasbirka.cz/vysledky/
  Biskupství brněnské děkuje všem za dobrou vůli pomáhat lidem v nouzi.

týden po Zjevení Páně – ohlášky

Neděle 5. ledna slavnost Zjevení Páně (Tři králové)

8:00 Ivaň  Za koledníky tříkrálové sbírky

9:30 Vranovice  Na dobrý úmysl

11:00 Přibice Za Jana Macka, manželku a za celou živou i zemřelou rodinu


Pondělí 6. ledna
17:00 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Úterý 7. ledna
17:00 Přibice
Za Adolfa Hafnera a duše v očistci


Středa 8. ledna
17:00 Ivaň Za farníky


Čtvrtek 9. ledna
9:00 Vranovice 
rekolekční mše sv. kněží mikulovského děkanství


Pátek 10. ledna
17:00 Přibice
Na poděkování za dar manželství
18:00 Vranovice Za Antonína Klimeše, manželku a dcery


Sobota 11. ledna
8:00 Ivaň
  Za ……..
17:00 Pouzdřany Za Hedviku a Stanislava Žiškovy, syny Stanislava a Milana a zemřelé z rodiny


Neděle 12. ledna Křest Páně

8:00 Ivaň  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
9:30 Vranovice  Za živou i zemřelou rodinu Kuželovu, Samsonovu a Lounkovu
11:00 Přibice


Tříkrálová sbírka ve Vranovicích bude v sobotu 11.1. 2020
Sraz koledníků: 8:00 v kostele
Koordinátor:Marek Mazuch (734 101 938)