1. postní týden – ohlášky

Neděle 1. března 1. postní neděle

8:00 Ivaň  Za Aleše Holánka
9:30 Vranovice 
Za Jindřišku Krutinovu a zemřelou rodinu
11:00 Přibice
Za farníky

pobožnost křížové cesty:
9:00 – Ivaňpo mši svaté
10:30 – Přibice přede mší svatou
14:00 Pouzdřany
14:00 – Vranovice


Pondělí 2. března bohoslužba nebude


Úterý 3. března bohoslužba nebude


Středa 4. března
17:00 Ivaň 
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu


Čtvrtek 5. března
14:00 bohoslužba v domově pro seniory ve Vranovicích


Pátek 6. března
14:00 Ivaň pohřeb pana Jaroslava Šlancara

17:00 Přibice
Za rodiče, Josefa a Matyldu Pávišovy
18:00 Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Sobota 7. března
8:00 Ivaň 
Za rodiče Hafnerovy
a tři syny

17:00 Pouzdřany Za farníky


Neděle 8. března 2. postní neděle

8:00 Ivaň  Za maminku a duše v očistci
9:30 Vranovice  Za farníky
11:00 Přibice Na úmysl dárce


  • K dispozici je brožurka Malý průvodce postní dobou. Lze též nainstalovat do tabletů a mobilů s androidem.
  • Postní almužna je příležitost, jak věnovat svoje postní snažení ve prospěch potřebných. Do papírových schránek – postniček můžeme ukládat peníze v hodnotě odřeknutého požitku během postní doby. Každý si může zvolit, komu chce ušetřené peníze věnovat. Je možné na postničku napsat, kam má charita ušetřené peníze věnovat.

 

7. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 23. února 7. neděle v mezidobí sbírka haléř sv. Petra

8:00 Ivaň  Za Svatavu Lízalovu a dvoje rodiče
9:30 Vranovice 
Za Františka a Miladu Klimešovy a oboje rodiče
11:00 Přibice
Za rodinu Malinovskou a Prokůpkovu


Pondělí 24. února
17:00 Vranovice Za Josefa Procházku, rodiče a bratra


Úterý 25. února
17:00 Přibice
Za Josefa a Annu Kopřivovy


Středa 26. února popeleční středa
17:00 Ivaň 
Za rodiče Procházkovy
18:00 Vranovice Na úmysl dárce


Čtvrtek 27. února
8:00
Pouzdřany Na úmysl dárce


Pátek 28. února
12:00 Ivaň 
pohřeb pana Pavla Hubeného

17:00 Přibice Za …………….
18:00 Vranovice Za Jana a Zdeňku Netopilovy a zemřelé z rodiny


Sobota 29. února
v Ivani mše svatá nebude

17:00 Pouzdřany Za rodinu Suchánkovu, Pekovu a zemřelé z rodiny


Neděle 1. března 1. postní neděle

8:00 Ivaň  Za Aleše Holánka
9:30 Vranovice  Za Jindřišku Krutinovu a zemřelou rodinu
11:00 Přibice Za farníky


Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení pro zdravé a zletilé).

K dispozici je tištěná brožurka Malý průvodce postní dobou.

6. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 16. února 6. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za farníky
9:30 Vranovice 
Za manžela a živou a zemřelou rodinu
11:00 Přibice
Za živou a zemřelou rodinu Velebovu


Pondělí 17. února
bohoslužba nebude


Úterý 18. února
bohoslužba nebude


Středa 19. února
17:00 Ivaň 
Za Oldřicha Valáška a duše v očistci


Čtvrtek 20. února
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce


Pátek 21. února
17:00 Přibice
Za  rodinu Tomkovu a Mackovu
18:00 Vranovice
Za živou a zemřelou přízeň


Sobota 22. února svátek Stolce sv. apoštola Petra
8:00 Ivaň
Na úmysl dárce
17:00 Pouzdřany
Za rodiny Čudanovy a Zmrzlíkovy


Neděle 23. února 7. neděle v mezidobí sbírka haléř sv. Petra

8:00 Ivaň  Za Svatavu Lízalovu a dvoje rodiče
9:30 Vranovice  Za Františka a Miladu Klimešovy a oboje rodiče
11:00 Přibice Za  rodinu Malinovskou a Prokůpkovu


  • Na neděli 23. února 2020 vyhlašuje Biskupství brněnské sbírku Svatopetrský haléř. Sbírka proběhne ve farnostech při nedělních bohoslužbách. Její výtěžek je určen do rukou papeže, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve.Svatopetrský haléř pomáhá lidem, kteří se ocitli v nouzi. Koná se každoročně po celém světě v období kolem svátku Stolce sv. Petra, apoštola (22. února), jehož nástupcem papež je.
  • Bratři minorité pořádají duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou, která se koná ve dnech 18. až 20. února 2020 v kostele svatých Janů v Brně. Jsme srdečně zváni. (plakát a program)

5. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 9. února 5. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za zemřelou tetu Marii
9:30 Vranovice 
Za syna Petra a manžela
11:00 Přibice
Za farníky


Pondělí 10. února
17:00 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Úterý 11. února Panny Marie Lurdské – světový den nemocných
17:00 Přibice Za rodiče Janíčkovy, děti a celou zemřelou rodinu


Středa 12. února
17:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu


Čtvrtek 13. února
8:00 Pouzdřany
Za farníky


Pátek 14. února
17:00 Přibice Za zemřelou osobu
18:00 Vranovice Za Petra Procházky a rodinu Procházkovu


Sobota 15. února
8:00 Ivaň  Za Arnošta Zapulu a rodiče
17:00 Pouzdřany Za rodiče Herodkovy a tři syny


Neděle 16. února 6. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za farníky
9:30 Vranovice Za manžela a živou a zemřelou rodinu
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Velebovu


4. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 2. února Svátek uvedení Páně do chrámu

8:00 Ivaň  Za farníky
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za rodinu Šopfovu a Matyškovu


Pondělí 3. února
17:00 Vranovice Na úmysl dárce


Úterý 4. února
17:00 Přibice
Za rodiče Černých, dva syny, dva zetě, vnuka a duše, na které nikdo nepamatuje


Středa 5. února
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce
17:00 Ivaň  Za rodiče Rousovy


Čtvrtek 6. února
9:00 Pohořelice rekolekce kněží mikulovského děkanství


tek 7. února
17:00 Přibice
Na úmysl dárce
18:00 Vranovice Za manžela a rodiče


Sobota 8. února
8:00 Ivaň  Za Jana a Marii Kafkovy
17:00 Pouzdřany Za Oldřicha Svobodu, bratry a rodiče
(pomazání nemocných při mši)


Neděle 9. února 5. neděle v mezidobí
(pomazání nemocných při mších svatých)

8:00 Ivaň  Za zemřelou tetu Marii
9:30 Vranovice  Za syna Petra a manžela
11:00 Přibice Za farníky


  • Obnovu Život v Duchu začínáme 2. února od 18:30 na faře ve Vranovicích.
  • V úterý 11.února bude světový den nemocných a památka Panny Marie Lurdské. V neděli 9 února bude společné udílení svátosti nemocných při mši svaté.

    Svátost nemocných je určena pokročilým věkem (od 60 let), vážně nemocným a těm, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí svatého přijímání.