Ohlášky 3. velikonoční neděle

 MŠE SVATÉ NEBUDOU VEŘEJNÉ

26. dubna 3. velikonoční neděle
9:30 Vranovice Za rodinu Klimešovu a Liškovu


Pondělí 27. dubna
18:00 Vranovice Na poděkování P. Bohu s prosbou další Boží ochranu


Úterý 28. dubna
18:00 Přibice Za rodiče Václava a Marii Vondrákovy (přesunuto z neděle 26.4.)


Středa 29. dubna
18:00 Ivaň Za Milana Stehlíka


Čtvrtek 30. dubna
8:00 Pouzdřany Za farníky


Pátek 1. května
18:00 Přibice Za důstojného P. Václava Procházky, rodiče a duše v očistci


Sobota 2. května
18:00 Pouzdřany Za Václava a Marii Kozlovy, syna Jiřího a Zdeňka a zemřelé z rodiny


3. května 4. velikonoční neděle

8:00 Ivaň Za Andělu Toncrovu a duše v očistci
9:30 Vranovice Za sestru Marii a rodiče a Jana Pražáka


 

Od 24. dubna jsou vládou částečně umožněny bohoslužby s účastí maximálně 15 osob (včetně kněze) a dodržení přísných hygienických opatření (rozestup 2 metry, povinná dezinfekce …).

Mše svaté budou v tomto týdnu  i nadále neveřejné. Po předchozí domluvě se smí zúčastnit ten, kdo má úmysl mše svaté a předem se nahlásí. (např. telefonem či  emailem)

Prosím o pochopení a trpělivost s tím, že účast na bohoslužbách je zatím omezená.
Nadále platí dispenz biskupa od povinnosti nedělní účasti a doporučení konat domácí bohoslužby a modlitby v rodinách.

Využijme také měsíc květen k prohloubení mariánské úcty.

Individuální svátosti jsou nadále udíleny po domluvě.

Nebojte se obrátit s čímkoliv – jsem tu pro Vás – o. Jaroslav
tel.:
732951303

2. velikonoční týden – ohlášky

VŠECHNY MŠE SV. V TÝDNU BUDOU NEVEŘEJNÉ

2. velikonoční neděle 19. dubna neděle Božího milosrdenství

Za Jaroslava Pazderského
Za Vladimíra Bendy, rodiče, bratra a dar zdraví pro živou rodinu

Vranovice 15:00 – 16:00 příležitost k osobní modlitbě a svátosti smíření


Pondělí 20. dubna
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
Za Marii a Františka Pišťkovy, dcery, syna a zemřelé z rodiny


Úterý 21. dubna Za Aloise Janíčka, bratry a rodiče


Středa 22. dubna Na poděkování P. Bohu s prosbou  další Boží ochranu


Čtvrtek 23. dubna Za živou a zemřelou rodinu Bočkovu


Pátek 24. dubna Za skauty


Sobota 25. dubna
Za Marii a Jakuba Klouparovy
Za Jarmilu a Miroslava Macháčkovy, rodinu Butorovu a zemřelé z rodiny


3. velikonoční neděle 26. dubna

Za rodinu Klimešovu a Liškovu
Za rodiče Václava a Marii Vondrákovy


Chci velmi  doporučit modlitbu korunky k Božímu milosrdenství. více např. vojtechkodet.cz

V neděli Božího milosrdenství (19.4.) je možno získat plnomocné odpustky. Pro letošní rok karantény jsou 3 podmínky:  

1)  zříci se svých hříchů se záměrem – až to bude možné – přistoupit ke sv. smíření a sv. přijímání.
2) pomodlit se na úmysly papeže.
3) před obrazem (nebo obrázkem) milosrdného Ježíše pomodlit 1x „Otče náš“ a 1x „Věřím“ a přidat k tomu 1x výzvu k milosrdnému Pánu Ježíši, např.: „Ježíši, důvěřuji Ti!“. podrobnosti: slavkovice.cz


 

Mše svaté v tomto týdnu jsou bez účasti lidu. Je však oprávněná naděje, že od pondělí 27. dubna, tedy v příštím týdnu, budou vládou umožněny bohoslužby s účastí nejvýše 15 osob. Více na církev.cz. Přednostní právo účasti na mši svaté dostane rodina, za kterou je mše svatá obětována.

 

Papež František zve denně ve 20 hodin k modlitbě růžence nebo Korunky k Božímu milosrdenství či alespoň modlitbě Otče náš a Zdrávas Maria za ukončení pandemie.

Individuální svátosti (smíření, pomazání nemocných…) a duchovní záležitosti jsou nadále udíleny na vyžádání. Pohřby se mohou se uskutečnit.

 

Nebojte se obrátit s čímkoliv – jsem tu pro Vás – o. Jaroslav – tel.: 732951303

Velikonoční ohlášky

Naši biskupové nás vyzývají, abychom na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista. Více na cirkev.cz

Biskup Vojtěch nás vybízí v pastýřském listu (více na cirkev.cz) k modlitbě cesty světla.
(Cesta světla jsou zastavení z Ježíšova života jako při křížové cestě, ale události začínají vzkříšením) 

Zvu Vás tedy k online přenosu

Velikonoční pondělí 9:30 cesta světla online  (odkaz na youtube)

Více o cestě světla na katechetiolomouc.cz


 

S nadějí, kterou je pro nás sám Vzkříšený Kristus, přeji požehnané Velikonoce.

Nebojte se obrátit s čímkoliv – jsem tu pr Vás – o. Jaroslav – tel.: 732951303

Žehnání velikonočních pokrmů v domácnosti


BOHOSLUŽBY JSOU
DO ODVOLÁNÍ NEVEŘEJNÉ

Individuální svátosti (smíření, pomazání nemocných…) a duchovní záležitosti jsou nadále udíleny na vyžádání. Pohřby se mohou se uskutečnit.


 

Velikonoční neděle 12. dubna  (9:30)

Na poděkování P. Bohu s prosbou o Boží ochranu
Na poděkování P. Bohu s prosbou o další Boží ochranu
(úmysly Ivaň+Vranovice)


Velikonoční pondělí 13. dubna (18:00) Za rodiče, dva bratry a sestru Škňouřilovy

 9:30 cesta světla online z Vranovic  (odkaz na youtube)

Více o cestě světla na katechetiolomouc.cz


Úterý 14. dubna Za Františka a Marii Brychtovy, celou rodinu a duše v očistci
15:00 Pouzdřany – pohřeb pana Bedřicha Peky


Středa 15. dubna Za Anastázii Kvapilovou


Čtvrtek 16. dubna Za Jiřího Tomka, rodiče, bratra a celou rodinu


Pátek 17. dubna Za Jana a Marii Šťastných, celou rodinu a duše v očistci


Sobota 18. dubna Za Jaroslava Kilingera a dvoje rodiče


2. velikonoční neděle 19. dubna neděle Božího milosrdenství

Za Jaroslava Pazderského
Za Vladimíra Bendy, rodiče, bratra a dar zdraví pro živou rodinu


Žehnání velikonočních pokrmů v domácnosti

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání
nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života.

Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný.
Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.

 

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,
ty všechno naplňuješ svým požehnáním;
shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna
děkujeme za tvé dary,
které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,
aby všechno směrovalo k tvé oslavě.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

odkazy na církevní weby

Byl spuštěn nový projekt Velikonoce.cz, který přibližuje veřejnosti duchovní poselství Velikonoc. Uživatelé na webu mohou vyhledávat v nabídce podle jednotlivých dnů, podle věkového zaměření (pro děti, mládež, rodiny seniory), podle místa a podle formy.

Velikonoce.cz

 

Webové stránky celé  katolické církve v Česku:

církev.cz

Webové stránky našeho brněnského biskupství:

každodenní zamyšlení – promluva u ambonu

Velikonoční smíření s Bohem

  • Pomůcku k velikonočnímu smíření s Bohem v situaci, kdy není možné přistoupit ke zpovědi vytvořil znojemský děkan Mons. Jindřich Bartoš. Text je ke stažení v pdf zde. (zdroj:biskupstvi.cz)
  • Svátost smíření je stále dostupná na vyžádání po telefonické domluvě.