4. týden v mezidobí – ohlášky

ohlášky bohoslužby dle omezení stupně PES

Maximální počet osob v kostele se řídí aktuálním stupněm PES. Pro 5. stupeň PES je nastaven limit 10% míst v kostele tj. Ivaň 14 osob, Pouzdřany 10, Přibice 18 a Vranovice 31 osob.

Protože není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu, nabízí se možnost přijmout eucharistii po bohoslužbě. Časy pro svaté přijímání jsou uvedeny červeně vpravo vedle úmyslů bohoslužeb


Neděle 31. ledna 4. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň Za farníky 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice Za Boží pomoc, dar zdraví a ochranu Panny Marie 10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za Zdeňka Hochmanna , babičku, rodinu Strakovu
a duše, na které nikdo nepamatuje
11:5012:00


Pondělí 1.2.
17:00 Vranovice
Za Boží pomoc a dar zdraví 17:25


Úterý 2.2. Uvedení Páně do chrámu – Hromnice
17:00 Přibice
Za živou a zemřelou rodinu Friesovu 17:25


Středa 3.2.
17:00 Ivaň
Za rodiče Holánkovy 17:25
14:00 Přibice pohřeb pana Josefa Páviše (v kostele do 15 osob)


Čtvrtek 4.2.
8:00 Pouzdřany Za správná rozhodnutí sourozenců 8:25


Pátek 5.2.
17:00 Přibice
Terezii a Rudolfa Strouhalovy 17:25
18:00 Vranovice
Za farníky 18:25


Sobota 6.2.
8:00 Ivaň
Za manžele Kafkovy 8:25

17:00 Pouzdřany Za Oldřicha Svobody, bratry a rodiče 17:45


Neděle 7. února 5. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň Za Antonína Zapulu a dvoje rodiče 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice
Za syna Petra, manžela a dar zdraví 10:20 – 10:30
11:00 Přibice
Za farníky 11:5012:00


Děti, které učí farář mají online náboženství: v úterý od 12:45 pro děti ze ZŠ Přibice a ve středu v 15:30 pro skupinu z Vranovic.

V pokladničkách tříkrálové sbírky se vybralo v Ivani 19.170Kč,  v Pouzdřanech 10.485 Kč, v Přibicích 19.771Kč a ve Vranovicích  23.070Kč. Děkujeme všem dárcům a také těm, kteří o pokladničky celou dobu pečovali. Diecézní charitu můžete stále podpořit na: trikralovasbirka.cz

Zapisují e svaté na první polovinu roku 2021. Všední dny jsou zatím většinou volné. Zapisuje se po mši svaté nebo telefonicky.

3. týden v mezidobí – ohlášky

ohlášky bohoslužby dle omezení stupně PES

Maximální počet osob v kostele se řídí aktuálním stupněm PES. Pro 5. stupeň PES je nastaven limit 10% míst v kostele tj. Ivaň 14 osob, Pouzdřany 10, Přibice 18 a Vranovice 31 osob.

Protože není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu, nabízí se možnost přijmout eucharistii po bohoslužbě. Časy pro svaté přijímání jsou uvedeny červeně vpravo vedle úmyslů bohoslužeb


Ne
děle 24. ledna neděle Božího slova (sbírka na Biblické dílo)
8:00 Ivaň Za farníky 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice Na poděkování P. Bohu s prosbou o další Boží ochranu 10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za Marii Matějů 11:5012:00


Pondělí 25.1. 17:00 Vranovice Za rodinu Krutinovu 17:25


Úterý 26.1. 17:00 Přibice Za Jiřího Rujzla a živou a zemřelou rodinu 17:25


Středa 27.1. 17:00 Ivaň Za rodinu Pavlovu a Grunovu a Růženu Šaršonovu 17:25


Čtvrtek 28.1. 8:00 Pouzdřany Za nemocné 8:25


Pátek 29.1.
14:00 Pouzdřany
Za zemřelého Antonína Havlíka
17:00 Přibice bohoslužba slova se svatým přijímáním 17:25
18:00 Vranovice
Za rodinu Hejnovu, Skoupou a Paarovu 18:25


Sobota 30.1.
8:00 Ivaň
Za bratry a švagrovou 8:25

17:00 Pouzdřany Za Miroslava a Miroslavu Šmardovy, Jana Herzána
a Josefa Kaláška
17:45


Neděle 31. ledna 4. neděle v liturgickém mezidobí
8:00 Ivaň
Za farníky 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice
Za Boží pomoc, dar zdraví a ochranu Panny Marie 10:20 – 10:30
11:00 Přibice
Za Zdeňka Hochmanna , babičku, rodinu Strakovu
a duše, na které nikdo nepamatuje
11:5012:00


Děti, které učí farář mají online náboženství: v úterý od 12:45 pro děti ze ZŠ Přibice a ve středu v 15:30 pro skupinu z Vranovic.

Pandemie a opatření přesouvají Tříkrálovou sbírku do online prostoru. Diecézní charitu podpořte na webu: trikralovasbirka.cz

Zapisují e svaté na první polovinu roku 2021. Všední dny jsou zatím většinou volné. Zapisuje se po mši svaté nebo telefonicky.

Neděle Božího slova 2021

2. týden v mezidobí – ohlášky

týden modliteb za jednotu křesťanů

bohoslužby dle omezení stupně PES

Maximální počet osob v kostele se řídí aktuálním stupněm PES. Pro 5. stupeň PES je nastaven limit 10% míst v kostele tj. Ivaň 14 osob, Pouzdřany 10, Přibice 18 a Vranovice 31 osob.

Protože není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu, nabízí se možnost přijmout eucharistii po bohoslužbě. Časy pro svaté přijímání jsou uvedeny červeně vpravo vedle úmyslů bohoslužeb.


Neděle 17.1. 2. neděle v liturgickém mezidobí
8:00 Ivaň
Za Zdenku Láskovu a celou rodinu 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice
Za Ludmilu a Pavla Kolstrunka 10:20 – 10:30
11:00 Přibice
Za farníky 11:5012:00


Pondělí 18.1. 17:00 Vranovice Za ……….. 17:25


Úterý 19.1. 17:00 Přibice Za ……….. 17:25


Středa 20.1. 17:00 Ivaň Za ……….. 17:25


Čtvrtek 21.1. 8:00 Pouzdřany Za nemocné 8:25


Pátek 22.1. 17:00
Přibice
Za jednotu křesťanů 17:25
18:00 Vranovice
Za ……….. 18:25


Sobota 23.1.
8:00 Ivaň
Za Annu Toncrovu a rodiče 8:25

17:00 Pouzdřany Za rodiče Šimákovy a Kondlerovy 17:45


Neděle 24.1. neděle Božího slova (sbírka na Biblické dílo)
8:00 Ivaň
Za farníky 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice
Na poděkování P. Bohu s prosbou o další Boží ochranu 10:20 – 10:30
11:00 Přibice
Za Marii Matějů 11:5012:00


Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů a jeho mottem je verš: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. Jan 15, 5-9). Další informace na portálu cirkev.cz

Děti, které učí farář mají online náboženství: v úterý od 12:45 pro děti ze ZŠ Přibice a ve středu v 15:30 pro skupinu z Vranovic.

Pandemie a opatření přesouvají Tříkrálovou sbírku do online prostoru.  Diecézní charitu podpořte na webu: trikralovasbirka.cz
Můžete přispět také do pokladniček, které jsou umístěny v kostelech a obchodech.

Zapisují e svaté na první polovinu roku 2021. Všední dny jsou zatím většinou volné. Zapisuje se po mši svaté nebo telefonicky.

Příští neděle je vyhlášena za neděli Božího slova:

Neděle Božího slova 2021

 

1. týden v mezidobí

 bohoslužby dle omezení stupně PES

Maximální počet osob v kostele se řídí aktuálním stupněm PES. Pro 5. stupeň PES je nastaven limit 10% míst v kostele tj. Ivaň 14 osob, Pouzdřany 10, Přibice 18 a Vranovice 31 osob.

Protože není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu, nabízí se možnost přijmout eucharistii po bohoslužbě. Časy pro svaté přijímání jsou uvedeny červeně vpravo vedle úmyslů bohoslužeb.


Neděle 10.1. Křest Páně
8:00 Ivaň Za farníky 8:50 – 9:10
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu pro rodinu 10:20 – 10:40
11:00 Přibice Za Jiřinu a Bohumila Koubkovy 11:5012:05


Pondělí 11.1. 17:00 Vranovice Na úmysl dárce 17:25


Úterý 12.1. 17:00 Přibice  Na úmysl dárce 17:25


Středa 13.1. 17:00 Ivaň Za Františka Bobka 17:25


Čtvrtek 14.1. 8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce 8:25


Pátek 15.1.
17:00 Přibice  Na úmysl dárce 17:25
18:00 Vranovice Za zemřelého Petra Sedláře 18:25


Sobota 16.1.
8:00 Ivaň  Na úmysl dárce 8:25

17:00 Pouzdřany Za Květu a Stanislava Konečných a rodiče Vozkovy 17:45


Neděle 17.1. – 2. neděle v liturgickém mezidobí
8:00 Ivaň Za Zdenku Láskovu a celou rodinu 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice Za Ludmilu a Pavla Kolstrunka 10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za farníky 11:5012:00


Tento týden proběhne opět online náboženství. Týká se dětí, které učí farář. V úterý od 12:45 pro děti ze ZŠ Přibice a ve středu v 15:30 pro skupinu z Vranovic.

Pandemie a opatření přesouvají Tříkrálovou sbírku do online prostoru.  Do 24. ledna možné podpořit Diecézní charitu Brno na webu: www.trikralovasbirka.cz
Můžete přispět také do pokladniček, které jsou umístěny v obchodech v Ivani, v Přibicích a Pouzdřanech.
Ve Vranovicích je pokladnička  od 15.1. v kostele, na poště a v některých obchodech.

Ve všední dny se zapisují e svaté na první polovinu roku 2021
Přeji všem farníkům a občanům Boží požehnání a blízkost v novém roce.

o. Jaroslav Sojka tel: 732 951 303

 

ohlášky – 3. vánoční týden

bohoslužby dle omezení stupně PES

Maximální počet osob v kostele se řídí aktuálním stupněm PES. Pro 5. stupeň PES je nastaven limit 10% míst v kostele tj. Ivaň 14 osob, Pouzdřany 10, Přibice 18 a Vranovice 31 osob. V případě 4. stupně budou počty dvojnásobné.

Protože není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu, nabízí se možnost přijmout eucharistii po bohoslužbě. Časové intervaly pro svaté přijímání jsou uvedeny červeně vpravo vedle bohoslužeb.


Neděle 3.1. Slavnost Zjevení Páně
8:00 Ivaň Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu 8:50 – 9:15
9:30 Vranovice Za farníky 10:30 – 10:45
11:00 Přibice Za Jana Macka, Manželku a celou rodinu 11:5012:10


Pondělí 4.1.
17:00 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Kukletovu a Kolářovu a za kněze, učitele a vychovatele ve farnosti 17:30 – 17:40


Úterý 5.1.
17:00 Přibice Za Aloise Procházky, manželku, syna, vnučku, Adolfa Hafnera a duše v očistci 17:30 – 17:40


Středa 6.1.
13:30 Přibice pohřeb paní Zdenky Dudové
17:00 Ivaň Na úmysl dárce 17:30 – 17:40


Čtvrtek 7.1.
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce 8:30 8:35


Pátek 8.1.
17:00 Přibice
Na úmysl dárce 17:30 17:40
18:00 Vranovice
Za Antonína Klimeše, manželku a dcery 18:30 18:40


Sobota 9.1.
8:00 Ivaň
Na úmysl dárce 8:30 – 8:45
17:00 Pouzdřany
Za Hedviku Stanislava Žižkovy, syny Stanislava a Milana a zemřelé z rodiny 17:40 17:50


Neděle 10.1. Křest Páně
8:00 Ivaň
Za farníky 8:50 – 9:10
9:30 Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu pro rodinu 10:20 – 10:40
11:00 Přibice
Za Jiřinu a Bohumila Koubkovy 11:5012:05


Pandemie a opatření přesouvají Tříkrálovou sbírku do online prostoru.  Do 24. ledna možné podpořit Diecézní charitu Brno na webu: www.trikralovasbirka.cz

Ve všední dny se zapisují e svaté na první polovinu roku 2021
Přeji všem farníkům a občanům Boží požehnání a blízkost v novém roce.

o. Jaroslav Sojka tel: 732 951 303