ohlášky – 22. týden v mezidobí

bohoslužby podle aktuálních omezení (vládní portál covid)

Neděle 29. srpna – 22. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice Za Jaroslava Klimeše a celou rodinu Klimešovu
11:00 Přibice Za Františka a Marii Brychtovy, rodiče a celou rodinu a duše v očistci


Pondělí 30. srpna
18:00 Vranovice
Na úmysl dárce a za dar živé víry

Úterý 31. srpna
18:00 Přibice
Za Karla Skoupého a duše v očistci

Středa 1. září
18:00 Ivaň
Za Josefku a Františka Holánkovy

Čtvrtek 2. září
8:00
Pouzdřany Za ……

Pátek 3. září
17:00 Přibice
Za sestru Veroniku
18:00 Vranovice Za studenta Václava

Sobota 4. září
8:00 Ivaň
Na poděkování
18:00 Pouzdřany Za Josefa Herodka a zemřelé z rodiny


Neděle 5. září – 23. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Františka Lásku a celou rodinu
10:30 Mikulov – Mariánská pouť na Svatém Kopečku
17:00 Přibice bohoslužba slova a svaté přijímání
18:00 Vranovice Za rodiče Škňouřilovy a dva bratry


Přihlášky do náboženství pro nové děti jsou k dispozici v zákristii.

Pro mladé křesťany od 14 let se plánuje příprava na biřmování. Prosím hlaste se.

V neděli 5. září bude v Mikulově Mariánská pouť, proto jsou změněny bohoslužby.

V sobotu 11. září bude hlavní pouť v Žarošicích – zlatá sobota.

V středu 15. září plánuje papež František navštívit Šaštín u československé hranice. Mše svatá je plánována na 10:00. Případní zájemci se prosím hlaste v zákristii.

V sobotu 18. září bude na Tetíně Národní Svatoludmilská pouť u příležitosti 1100 let od její smrti. V zákristii se prosím přihlašujte na případnou společnou dopravu autobusem.
Další materiály a akce pořádané k tomuto výročí naleznete na portálu https://www.svataludmila.cz/

ohlášky – 21. týden v mezidobí

bohoslužby podle aktuálních omezení (vládní portál covid)


 Neděle 22. srpna 21. neděle v mezidobí
8:00 Přibice Za Vladimíra Bendy a zdraví pro celou rodinu
9:30 Vranovice Za mládež Hody
11:00 Ivaň Za mládež Hody
13:00 Pouzdřany křest Lindy Kilingerové


Pondělí 23. srpna
18:00 Vranovice
Za farníky

Úterý 24. srpna
18:00 Přibice
Za Stanislava Tomka, rodiče a celou rodinu

Středa 25. srpna
18:00 Ivaň
Za rodinu Valáškovu, Bučkovu a Gottwaldovu

Čtvrtek 26. srpna
8:00 Pouzdřany
Za Ludmilu Topinkovu

Pátek 27. srpna
17:00 Přibice
Za ……….
18:00 Vranovice Za rodiče Pouzovy a bratra

Sobota 28. srpna
8:00 Ivaň Za ……….
18:00 Pouzdřany Za rodinu Strakovu, Klučkovu a Dvořákovu


Neděle 29. srpna 22. neděle v mezidobí   – požehnání školních pomůcek
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za Jaroslava Klimeše a celou rodinu Klimešovu
11:00 Přibice Za Františka a Marii Brychtovy, rodiče a celou rodinu a duše v očistci


Srdečně zveme na benefiční koncert na záchranu historických varhan v Pouzdřanech. Koncert se uskuteční v sobotu 28.srpna 2021 v 19:00 v kostele Navštívení Panny Marie ve Vranovicích. Vystoupí: Dominika Hanko – soprán (SK), Vanessa Šarközi – soprán a kontrabas (SK) a Lukáš Kunst – varhany (CZ)

  Každoroční setkání rodin s bohatým duchovním i doprovodným programem proběhne 28. srpna 2021 od 10.00 do 16.00 hodin v areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou.

V neděli 29. srpna bude možné při mši svaté požehnat dětem školní pomůcky a aktovky.

 V sobotu 18. září bude na Tetíně Národní Svatoludmilská pouť u příležitosti 1100 let od její smrti. V zákristii se prosím přihlašujte na případnou společnou dopravu autobusem.
Další materiály a akce pořádané k tomuto výročí naleznete na portálu https://www.svataludmila.cz/


ohlášky – 20. týden v mezidobí

bohoslužby podle aktuálních omezení (vládní portál covid)


Neděle 15. srpna Nanebevzetí Panny Marie
8:00 Ivaň Za Marii a Františka Rousovy
9:30 Vranovice Za zemřelou Helenu Maškovu a duše v očistci
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 16. srpna
18:00 Vranovice
Za studentku Karolínu

Úterý 17. srpna mše svatá v Přibicích nebude

Středa 18. srpna
18:00 Ivaň
Za ……….

Čtvrtek 19. srpna 8:00 Pouzdřany

Pátek 20. srpna
17:00 Přibice
Za Jana Koubka
18:00 Vranovice Na úmysl dárce

Sobota 21. srpna
8:00 Ivaň
Za babičku a dědečka Procházkovy
18:00 Pouzdřany Za maminku Drahomíru Rathouskou a babičku Annu Hrabcovu


Neděle 22. srpna 21. neděle v mezidobí
8:00 Přibice Za Vladimíra Bendy a zdraví pro celou rodinu
9:30 Vranovice Za mládež Hody
11:00 Ivaň Za mládež Hody
13:00 Pouzdřany
křest Lindy Kilingerové


V neděli 22. srpna bude mimořádně z mše svatá v Ivani v 11 hodin a v Přibicích již v 8 hodin z důvodu hodů v Ivani.

Ve Vranovickém kostele vystavuje velkoformátové fotografie fotografický spolek Člověk a Víra.  Výstava je k vidění před bohoslužbami a po nich. Jste srdečně zváni.

Srdečně zveme na benefiční koncert na záchranu historických varhan v Pouzdřanech. Koncert se uskuteční v sobotu 28.8.2021 v 19:00 v kostele Navštívení Panny Marie ve Vranovicích.

V sobotu 18. září bude na Tetíně Národní Svatoludmilská pouť u příležitosti 1100 let od její smrti. V zákristii se prosím přihlašujte na případnou společnou dopravu autobusem.
Další materiály a akce pořádané k tomuto výročí naleznete na portálu https://www.svataludmila.cz/

ohlášky – 19. týden v mezidobí

bohoslužby podle aktuálních omezení (vládní portál covid)

Neděle 8. srpna 19. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Marii Brabcovu a manžela
9:30 Vranovice Za Annu Vackovu a rodinu
11:00 Přibice Za farníky
13:00 Pouzdřany křest Natálie Šodkové


Pondělí 9. srpna
18:00
Vranovice Za Tragicky zesnulého kamaráda Jirku Trojana

Úterý 10. srpna
18:00 Přibice
Za Annu Cibulkovu, rodinu Cibulkovu a Janíčkovu

Středa 11. srpna
15:00 Přibice
pohřeb pana Jana Koubka
18:00 Ivaň Za těžce nemocného dědečka Jana Macka

Čtvrtek 12. srpna 8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce

Pátek 13. srpna
17:00 Přibice
Na úmysl dárce
18:00 Vranovice Za manžela a rodiče

Sobota 14. srpna
8:00 Ivaň Za Jiřího Langa a celou živou a zemřelou rodinu Langovu
14:30 Vranovice křest Eleny Naomi Policarpové

18:00 Pouzdřany Za Františka Topinky, dvoje rodiče


Neděle 15. srpna Nanebevzetí Panny Marie
8:00 Ivaň Za Marii a Františka Rousovy
9:30 Vranovice Za zemřelou Helenu Maškovu a duše v očistci
11:00 Přibice Za farníky


V pátek 13. srpna bude v Žarošicích mariánská pouť. V 18:30 modlitba růžence a v 19 hodin mše svatá zakončená světelným průvodem.

V neděli 22. srpna bude mimořádně z mše svatá v Ivani v 11 hodin a v Přibicích již v 8 hodin z důvodu hodů v Ivani.

Ve Vranovickém kostele vystavuje velkoformátové fotografie fotografický spolek Člověk a Víra.  Výstava je k vidění před bohoslužbami a po nich. Jste srdečně zváni. 

Srdečně zveme na benefiční koncert na záchranu historických varhan v Pouzdřanech. Koncert se uskuteční v sobotu 28.8.2021 v 19:00 v kostele Navštívení Panny Marie ve Vranovicích.

V sobotu 18. září bude na Tetíně Národní Svatoludmilská pouť u příležitosti 1100 let od její smrti. V zákristii se prosím přihlašujte na případnou společnou dopravu autobusem.
Další materiály a akce pořádané k tomuto výročí naleznete na portálu https://www.svataludmila.cz/