Vánoční týden – ohlášky

bohoslužby podle aktuálních omezení (respirátor)


Neděle 26. prosince Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za Františku Brlíkovu, manžela a děti
11:00 Přibice Za Annu Kopřivovu a sourozence
11:00 Pouzdřany Za rodinu Langovu a Žiškovu (o. Jan Pavlíček)


Pondělí 27. prosince
17:00 Vranovice
Za ………


Úterý 28. prosince
17:00 Přibice
Za ………


Středa 29. prosince
17:00 Ivaň
Za Františka, Terezii, Antonína a Anežku Fickovy


ve čtvrtek v Pouzdřanech bohoslužba nebude


Pátek 31. prosince
17:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce


Sobota 1. ledna Slavnost Matky Boží, Panny Marie
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Charouzovu a Wagnerovu
17:00 Pouzdřany Za kněze a řeholníky


Neděle 2. ledna Slavnost Zjevení PáněTři králové
8:00 Ivaň Za Miladu a Františka Pavloňovi a vnuka
9:30 Vranovice Za zemřelé rodiče Jatelovy, Bělušovy a živou rodinu
11:00 Přibice Za farníky


V zákristii jsou k dispozici kalendáře na rok 2022 a zapisují se úmysly mší svatých na první polovinu roku 2022.
Při slavnosti Zjevení Páně 2. ledna budeme žehnat vodu, kadidlo a křídu.

Ve středu 5. ledna jste srdečně zváni v 19 hodin na novoroční koncert do Ivaně. Vystoupí sbor Les sirènes pod vedením Lukáše Kunsta.
Požehnané a radostné prožití Vánoc.

ohlášky – 4. adventní týden

bohoslužby podle aktuálních omezení  (povinný respirátor)

Neděle 19. prosince 4. adventní neděle
8:00 Ivaň Za Marii Koubkovu, manžela a bratry
9:30 Vranovice Za Helenu Maškovu a Stanislava Maška
11:00 Přibice Za farníky
předvánoční zpověď v kostele
14:
00 – 14:45 Přibice – svátost smíření (o. P.Pacner a J.Sojka)
1
5:1516:00 Vranovice – svátost smíření (o. P.Pacner a J.Sojka)
18:00 – 18:30 Ivaň – svátost smíření (o. V.Zahrádka a J.Sojka)


Pondělí 20. prosince
17:00 Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Úterý 21. prosince
17:00 Přibice
Za ………


Středa 22. prosince
17:00 Ivaň
Za Helenu a Vicence Langovy a dva syny


Čtvrtek 23. prosince
8:00 Pouzdřany
Za zemřelého Jaroslava Faměru, syna Přemysla a duše v očistci


Pátek 24. prosince Štědrý večer
19:00 Pouzdřany Za Oldřicha Svobody a bratry (o. Jiří Grmolec)
20:00 Ivaň Na úmysl dárce
21:30 Přibice Za rodinu Šopfovu a Matýškovu
23:00 Vranovice  Za zemřelého Zdeňka Šamalíka


Sobota 25. prosince Hod Boží Vánoční
8:00 Ivaň Za Františka Lásku a celou rodinu
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za rodinu Varmužkovu, Šenovu a Effenbergerovu  (o. Jan Pavlíček)
11:00 Pouzdřany Za rodiče Krčmářovi, syna, rodiče a rodinu Beranovu


Neděle 26. prosince Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za Františku Brlíkovu, manžela a děti
11:00 Přibice Za Annu Kopřivovu a sourozence
11:00 Pouzdřany Za rodinu Langovu a Žiškovu (o. Jan Pavlíček)


V zákristii jsou k dispozici kalendáře na rok 2022 a zapisují se úmysly mší svatých na první polovinu roku 2022.

Ve středu 22. prosince od 17 hodin se budou zdobit stromky kostele ve Vranovicích. Prosíme o pomoc.

Skauti a skautky budou ve čtvrtek 23.12. odpoledne (16:30-18:30 h) roznášet Betlémské světlo ve Vranovicích, Přibicích, Pouzdřanech a Ivani. S ohledem na současnou mimořádnou dobu budou Betlémské světlo roznášet hlavně větší skauti a skautky. Pokud chcete využít našich služeb nahlaste se ve formuláři.

Požehnané a radostné prožití Vánoc.

3. adventní týden – ohlášky

Neděle 12. prosince 3. adventní neděle
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za Boží pomoc a ochranu v rodině
11:00 Přibice Na úmysl dárce


Pondělí 13. prosince
17:0
0 Vranovice Za ……


Úterý 14. prosince
17:00 Přibice
Za zemřelé rodiče Fadrhonsovy a Marušákovy a za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu


Středa 15. prosince
17:00 Ivaň
Za Marii a Josefa Bauchovy a duše v očistci


Čtvrtek 16. prosince
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce – na poděkování


Pátek 17. prosince
17:00 Přibice
Za Jiřího Tomka a celou rodinu
18:00 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Sobota 18. prosince
8:00 Ivaň
Za Vincence a Helenu Langovy a dva syny

17:00 Pouzdřany Za syna Jana a živou a zemřelou rodinu


Neděle 19. prosince 4. adventní neděle
8:00 Ivaň
Za ……
9:30 Vranovice Za Helenu Maškovu a Stanislava Maška
11:00 Přibice Za farníky
předvánoční zpověď v kostele:
14:
00 – 14:45 Přibice – svátost smíření (o. P.Pacner a J.Sojka)
1
5:1516:00 Vranovice – svátost smíření (o. P.Pacner a J.Sojka)
18:00 – 18:30 Ivaň – svátost smíření (o. V.Zahrádka a J.Sojka)


V zákristii jsou k dispozici kalendáře na rok 2022.

Zapisují se úmysly mší svatých na první polovinu roku 2022.

V sobotu 18. prosince se bude stavět betlém v kostele ve Vranovicích. Prosíme o pomoc.

Skauti a skautky budou ve čtvrtek 23.12. odpoledne (16:30-18:30 h) roznášet Betlémské světlo ve Vranovicích, Přibicích, Pouzdřanech a Ivani. S ohledem na současnou mimořádnou dobu budou Betlémské světlo roznášet hlavně větší skauti a skautky. Pokud chcete využít našich služeb nahlaste se ve formuláři. 

2. adventní týden – ohlášky

 bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 5. prosince 2. adventní neděle
8:00 Ivaň
Za manžele Brabcovy
9:30 Vranovice
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00 Přibice
Za farníky


Pondělí 6. prosince svatý Mikuláš – hlavní patron Pouzdřanské farnosti
17:00 Pouzdřany
Za farníky


Úterý 7. prosince
17:00 Přibice
Za Václava Procházky, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu


Středa 8. prosince slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
17:00 Ivaň
Na poděkování


Čtvrtek 9. prosince
8:00 Pouzdřany
Za nemocnou Marii, Kláru a Leoše


Pátek 10. prosince
17:00 Přibice
Za Alžbětu Šopfovu, dva manžele a duše v očistci
18:00 Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu za Boží ochranu


Sobota 11. prosince
8:00 Ivaň
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
10:30 Vranovice křest Anny Šiškové

17:00 Pouzdřany
Za živé a zemřelé občany Pouzdřan


Neděle 12. prosince 3. adventní neděle
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice
Na úmysl dárce
11:00 Přibice Na úmysl dárce


V zákristii jsou k dispozici kalendáře na rok 2022.

Zapisují se úmysly mší svatých na první polovinu roku 2022.

Papež vyhlásil synodu církve (společnou cestu). K zapojení se do celého procesu je pozván celá Lid Boží a konkrétně v našich farnostech se mají uskutečnit setkání nad předem určenými tématy. Každý je zván. (podrobnosti: https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023)

K duchovnímu prožití adventní doby se nabízí tištěná brožura Průvodce adventem 2021. Můžete zdarma stáhnout na Google Play nebo App Store.