3. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 1. května 3. velikonoční neděle
8:00 Ivaň Na dobrý úmysl
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za rodiče Václava a Marii Vondrákovy


Pondělí 2. května
17:00 Ivaň adorace se zpěvy z Taize a Godzone
18:00 Vranovice Za …..


Úte 3. května
18:00 Přibice Za …..


Středa 4. května
18:00 Ivaň
Na úmysl dárce


Čtvrtek 5. května
8:00 Pouzdřany Za …..


Pátek 6. května
17:00 Přibice Za rodinu Hochmanovu, Ungrovu, Říhovu a Kadlecovu
18:00 Vranovice Za rodinu Pražákovu


Sobota 7. května
8:00 Ivaň Za babičku a dědečka Procházkovy
9:00 Vranovice Májová mše sv. za mládež
18:00 Pouzdřany Za syna, manžela, rodinu Fraňkovu, Hrabcovu a zemřelé z rodiny


Neděle 8. května 4. velikonoční neděle
8:00 Ivaň Za …..
9:30 Vranovice Za Helenu Doležalovu
11:00 Přibice Za farníky


V pondělí 2. května zveme na adoraci se zpěvy Taize a Godzone od 17 hodin  v Ivani.

Biřmovanci mají od 6. do 8. května setkání v Osové Bítýšce.

V Žarošicích bude 14. května pouť (nejen) donátorů fondu PULS. Mši bude 15:00 celebrovat biskup Pavel Konzbul a po ní bude v 17:00 koncert Pavla Helana. Zájemci o autobusovou dopravu ať se nahlásí co nejdříve u faráře osobně či telefonicky. Autobus z Moravského Krumlova pojede také přes Přibice (13:30) a přes Vranovice (13:35). Cena dopravy za dospělou osobu je 150Kč, neplnoletí zdarma.

Farnost Křepice zve na autobusový pouť v pondělí 23.května do poutního místa Mariahilf – kostela Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Více informací a přihlášky u faráře.

2. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 24. dubna Neděle Božího Milosrdenství
8:00 Ivaň Za bratra Milana
9:30 Vranovice Za rodinu Kuželovu a Vítkovu a duše v očistci
11:00 Přibice Za rodinu Bočkovu


Pondělí 25. dubna
18:00 Vranovice Za Annu Procházkovu


Úte 26. dubna
18:00 Přibice Za Aloise Janíčka, bratry a rodiče


Středa 27. dubna
18:00 Ivaň Za Marii a Jakuba Klouparovy


Čtvrtek 28. dubna
8:00 Pouzdřany Za dceru


Pátek 29. dubna
17:00 Přibice Za Jindřicha Vondráka a rodinu Vondrákovu
18:00 Vranovice Na úmysl dárce


Sobota 30. dubna
mše svatá v Ivani nebude

18:00 Pouzdřany Za Václava a Marii Kozlovy, syna Jiřího a Zdeňka a zemřelé z rodiny


Neděle 1. května 3. velikonoční neděle
8:00 Ivaň Na dobrý úmysl
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za rodiče Václava a Marii Vondrákovy


Dnešní neděli 24. dubna končí postní almužna, prosím přineste pokladničky.

V Žarošicích bude 14. května pouť (nejen) donátorů fondu PULS. Mši bude 15:00 celebrovat biskup Pavel Konzbul a po ní bude v 17:00 koncert Pavla Helana. Zájemci o autobusovou dopravu ať se nahlásí co nejdříve u faráře osobně či telefonicky. Autobus z Moravského Krumlova pojede také přes Přibice (13:30) a přes Vranovice (13:35). Cena dopravy za dospělou osobu je 150Kč, neplnoletí zdarma.

V sobotu 30. dubna bude ministrantský den v Olomouci.

Velikonoční oktáv – ohlášky

Neděle 17. dubna Velikonoční neděle žehnání pokrmů
8:00 Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
9:30 Vranovice
Za Jana a Marii Šťastných, celou rodinu a duše v očistci
11:00 Přibice
Za Jiřího Tomka a celou rodinu
11:00 Pouzdřany
Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy, syna a zemřelé z rodiny


Pondělí 18. dubna Velikonoční pondělí
8:00 Ivaň
Za farníky
18:00 Vranovice
Za Jaroslava Kilingera, dvoje rodiče a zemřelé z rodiny


Úte 19. dubna
18:00 Přibice
Za ……


Středa 20. dubna
18:00 Ivaň
Za Vojtěcha Langa, rodiče a duše v očistci


Čtvrtek 21. dubna
8:00 Pouzdřany
Za Jana Kolesu


Pátek 22. dubna
14:00 Vranovice
pohřeb pana Bohumila Nevěděla 
17:00 Přibice
Za důstoného p. Václava Procházky a rodiče a p. děkana
18:00 Vranovice
Za skauty a jejich vedoucí


Sobota 23. dubna
8:00 Ivaň
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
18:00 Pouzdřany
Za Jarmilu a Miroslava Macháčkovy, rodinu Butoruvu a zemřelé z rodiny


Neděle 24. dubna Neděle Božího Milosrdenství
8:00 Ivaň Za bratra Milana
9:30 Vranovice Za rodinu Kuželovu a Vítkovu a duše v očistci
11:00 Přibice Za rodinu Bočkovu


Děkuji všem za jakoukoliv službu a pomoc při letošních Velikonocích.

Příští neděli 24. dubna prosím přineste pokladničky postní almužny.

Přeji a vyprošuji požehnané prožití velikonočních svátků a radost z naší záchrany. o. Jaroslav Sojka

ohlášky svatý týden

Neděle 10. dubna Květná neděle
8:00 Ivaň Za Jaroslava Brabce a manželku
9:30 Vranovice Za rodinu Skoupou a Hejnovu
11:00 Přibice Za Vladimíra Bendy, rodiče, bratra a celou zemřelou rodinu
pobožnost křížové cesty : 15:00 Vranovice a Pouzdřany

svátost smíření: v Přibicích 14:00-14:45 (mikulovští kněží)
ve Vranovicích 15:00-15:45 (mikulovští kněží)
v Ivani 19:00-19:30 (o. Vojtěch Zahrádka)


Pondělí 11. dubna
18:00 Vranovice Na úmysl dárce


Úte 12. dubna
18:00 Přibice Na úmysl dárce


Středa 13. dubna
18:00 Ivaň Za Bohumila Bradáče, rodiče a syna


Čtvrtek 14. dubna Zelený čtvrtek
17:00 Přibice
Za Jaroslava Prokeše a dceru Marii (po mši svaté adorace)
18:00 Vranovice
Na úmysl dárce (po mši svaté adorace)


Pátek 15. dubna Velký pátek – den přísného postu
9:00 Přibice křížová cesta v kostele
1
1:00 Ivaň křížová cesta venku od kostela ke kapličce
15:00 Vranovice
velkopáteční obřady
17:00 Přibice
velkopáteční obřady

adorace v kostele na Velký pátek:
Ivaň 8:30-14:30
Přibice 8:30-12:00
Vranovice 8:30-17:30


Sobota 16. dubna Bílá sobota

adorace v kostele u Božího hrobu:
Ivaň 8:00-13:30
Přibice 8:00-12:00
Vranovice 8:30-15:00

8:00 Vranovice ranní chvály – denní modlitba církve
20:00 Vranovice Za nově pokřtěné věřící


Neděle 17. dubna Velikonoční neděle žehnání pokrmů
8:00 Ivaň Na poděkování Pánu Bonu s prosbou o další Boží ochranu
9:30 Vranovice Za Jana a Marii Šťastných, celou rodinu a duše v očistci
11:00 Přibice Za Jiřího Tomka a celou rodinu
11:00 Pouzdřany Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy, syna a zemřelé z rodiny


Dnes na květnou neděli završíme společnou četbu Izajáše ve Vranovicích na faře v 18:00. Jste srdečně zváni.

Příležitost k přijetí svátosti smíření je také ve všední dny přede mší sv.

Velký pátek je den přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení).

V sobotu 30. dubna 2022 se uskuteční Ministrantský den pro naši diecézi v AKS v Olomouci. Zváni jsou ministranti ve věku od 12 let. Je nezbytné se přihlásit přes faráře. Celkový počet účastníků je omezený.

Přeji a vyprošuji požehnané prožití velikonočních svátků a radost z naší záchrany. o. Jaroslav Sojka

5. postní týden – ohlášky

 

Neděle 3. dubna 5. postní neděle
8:00 Ivaň
Za Jaroslava Oberreitra a sourozence
9:30 Vranovice
Za Věru Vybíralovu a za rodinu Záblackou a Vybíralovu
11:00 Přibice
Za Helenu Svobodovu a celou rodinu
pobožnost křížové cesty : 15:00 Vranovice a Pouzdřany


Pondělí 4. dubna
18:00 Vranovice
Za ……

Úte 5. dubna
18:00 Přibice
Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Janíčkovu

Středa 6. dubna
18:00 Ivaň
Za ……

Čtvrtek 7. dubna
8:00 Pouzdřany
Za farníky

Pátek 8. dubna
17:00 Přibice
Za ……
18:00 Vranovice
Na úmysl dárce

Sobota 9. dubna
8:00 Ivaň
Za ……
18:00 Pouzdřany
Za Josefa a Terezii Kozlovy, Jaroslava a Jiřinu Effenbergerovy, zemřelé z rodiny a Stanislava Žižku

Neděle 10. dubna Květná neděle
8:00 Ivaň
Za Jaroslava Brabce a manželku
9:30 Vranovice
Za rodinu Skoupou a Hejnovu
11:00 Přibice
Za Vladimíra Bendy, rodiče, bratra a celou zemřelou rodinu
Příležitost ke svátosti smíření:
v Přibicích od 14:00 (Pavel Pacner)
ve Vranovicích od 15:00 (Pavel Pacner)
v Ivani od 19:00 (Vojtěch Zahrádka)


Ve sbírce na pomoc rodině Celnarové jste do pokladniček darovali 34.076Kč, (Ivaň: 9.885Kč, Pouzdřany: 1.000Kč , Přibice: 8.101Kč a Vranovice: 15.090Kč)

Na Diecézním setkání mládeže se můžete obohatit o spoustu zážitků, vědomostí, podnětů, myšlenek, nových kamarádství. Setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem se bude konat v Brně na Petrově v sobotu 9. dubna 2022 od 8 hodin. Akce je určená pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12-25 let. Více informací o průběhu bude postupně přibývat na facebookové události a na webových stránkách www.mladez.biskupstvi.cz/dsm

Mládež od 18 let (od 14 let s dospělým garantem) se může přihlašovat na letní Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové. (9.-14. srpna 2022).

V sobotu 30. dubna 2022 se uskuteční Ministrantský den pro naši diecézi v AKS v Olomouci. Zváni jsou ministranti ve věku od 12 let. Je nezbytné se přihlásit přes faráře. Celkový počet účastníků je omezený.

V neděli 3. dubna 2022 se uskuteční Pouť za obnovu víry v rodinách k blahoslavenému Karlu Rakouskému v Rajhradě. Duchovní program začíná od 17:30 v kostele Božského Srdce Ježíšova.  plakát