7. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 29. května Slavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 Ivaň
Za Terezii a Aloise Toncrovy
9:30 Vranovice
Za farníky
11:00 Přibice
Za Ladislava a Marii Janíčkovy, rodinu a duše v očistci


Pondělí 30. května
18:00 Vranovice Za ……..


Úte 31. června svátek Navštívení Panny Marie
19:00 Vranovice
Za poutníky


Středa 1. června
18:00 Ivaň
Za Václava Petrána


Čtvrtek 2. června
8:00 Pouzdřany
Za nemocnou osobu


Pátek 3. června
17:00 Přibice
Za rodinu Mackovu
18:00 Vranovice
Za manžela a dva syny


Sobota 4. června
8:00 Ivaň
Za
18:00 Pouzdřany
Za dědečky, Zmrzlíka a Čudana


Neděle 5. června Slavnost seslání Ducha Svatého sbírka na charitu
8:00 Ivaň
Za Jana Macka a zemřelé vojáky světových válek
9:30 Vranovice
Za daru Ducha svatého
11:00 Přibice
Za farníky


V úterý 31. května bude svátek Navštívení Panny Marie a patrocinium Vranovického kostela. Zveme na pěší minipouť ze Žabčic, kam je možné dojet vlakem v 16:54 Vranovic. Odchod ze Žabčic v 17 hodin, mše svatá ve Vranovicích v 19 hodin. plakát

Novým diecézním biskupem v Brně byl jmenován Pavel Konzbul.

Příští neděli bude sbírka na charitu.

V pátek 10. června bude Noc kostelů. Letos bude program v kostele sv. Mikuláše a Václava v Pouzdřanech.

6. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 22. května 6 . velikonoční neděle sbírka na pronásledované křesťany
8:00 Ivaň Za Boží ochranu pro bratra
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za Jiřího Rujzla a živou a zemřelou rodinu


Pondělí 23. května
mše svatá ve Vranovicích nebude z důvodu pouti
18:30 Vranovice májová pobožnost dětí


Úte 24. května
18:00 Přibice
Za ……..


Středa 25. května
18:00 Ivaň
Za nemocnou osobu


Čtvrtek 26. května
8:00 Pouzdřany
Za ……..


Pátek 27. května
17:00 Přibice
Za Vlatimila a Jarmilu Schimmerlovy a syny Vlastimila a Karla
18:00 Vranovice
Za Josefa Šťastného a za Boží pomoc a ochrnu pro celou rodinu


Sobota 28. května
8:00 Ivaň
Za Felixe Liedtke
14:00 Vranovice pohřeb paní Evy Vidoňové
18:00 Pouzdřany
Za živou a zemřelou rodinu Strakovu


Neděle 29. května Slavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 Ivaň
Za Trezii a Aloise Toncrovy
9:30 Vranovice
Za farníky
11:00 Přibice
Za Ladislava a Marii Janíčkovy, rodinu a duše v očistci


Farnost Křepice zve na autobusovou pouť v pondělí 23. května do poutního kostela Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Autobus pojede z Vranovic od sportovní haly Sokolovna v 6:40, směrem na Přibice kde zastaví u kostela v 6:45. Další informace a přihlášky u faráře.

V pondělí 23. května bude ve Vranovicích májová pobožnost dětí, které budou nacvičovat písně a básně v tuto neděli v 19 hodin v kostele.

V úterý 31. května bude svátek Navštívení Panny Marie a patrocinium Vranovického kostela. Zveme na pěší minipouť ze Žabčic, kam je možné dojet vlakem v 16:30 Vranovic.

5. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 15. května 5. velikonoční neděle
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice Za manžele Novákovy, syna Petříka a rodiče Šmídovy
11:00 Přibice
Za Jana Aujezdského, manželku a celou rodinu


Pondělí 16. května svatý Jan Nepomucký
18:00 Vranovice
Za …..


Úte 17. května
18:00 Přibice
Za Adama Trumpeše


Středa 18. května
18:00 Ivaň
Za Davida Juráska


Čtvrtek 19. května
8:00 Pouzdřany
Za studenty


Pátek 20. května
17:00 Přibice
Za …..
18:00 Vranovice
Za manžela, dvoje rodiče a přízeň


Sobota 21. května
8:00 Ivaň
Na úmysl dárce
18:00 Pouzdřany Za Václava Fialu, rodiče Jarmilu a Oldřicha Kozlovy a zemřelé z rodiny


Neděle 22. května 6 . velikonoční neděle sbírka na pronásledované křesťany
8:00 Ivaň
Za Boží ochranu pro bratra
9:30 Vranovice
Za farníky
11:00 Přibice
Za Jiřího Rujzla a živou a zemřelou rodinu


Farnost Křepice zve na autobusovou pouť v pondělí 23.května do poutního kostela Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Informace a přihlášky u faráře.

V pokladničkách Postní almužny jste darovali celkem 10.234Kč. Peníze budou použity na pomoc lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím břeclavské Charitní záchranné sítě. (Vranovice 2198Kč; Ivaň 1877Kč; Přibice 5768Kč; Pouzdřany 391Kč)

4. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 8. května 4. velikonoční neděle
8:00 Ivaň
Za Anastázii a Jana Kvapilovy
9:30 Vranovice Za Helenu Doležalovu
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 9. května
18:00 Vranovice
Na úmysl dárce


Úte 10. května
18:00 Přibice
Za Marii Sovkovu, rodinu Sovkovu a Janíčkovu

Středa 11. května
18:00 Ivaň
Za Josefa a Marii Bauchovy a duše v očistci


Čtvrtek 12. května
14:00 Vranovice pohřeb pana Marka Obdržálka
8:00
Pouzdřany Za studenty


Pátek 13. května
17:00 Přibice
Za …..
18:00 Vranovice
Za manžela, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci


Sobota 14. května
8:00 Ivaň Na úmysl dárce   mše svatá nebude
15:00 Ivaň pohřeb pana Vítězslava Pavloně
18:00 Pouzdřany Za manžela Zdeňka, rodiče Vašulkovy, Kožuškovy a Matýškovy


Neděle 15. května 5. velikonoční neděle
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice Za manžele Novákovy, syna Petříka a rodiče Šmídovy
11:00 Přibice Za Jana Aujezdského, manželku a celou rodinu


Ve středu 11. května zveme na přednášku o pouti do Santiaga de Compostela do ivaňského kostela po mši sv. přibližně v 18:40 po mši svaté. Přednášet bude MUDr. Martina Lásková a Jaroslav Sojka.

V Žarošicích bude 14. května pouť (nejen) donátorů fondu PULS. Mši bude 15:00 celebrovat biskup Pavel Konzbul a po ní bude v 17:00 koncert Pavla Helana. Zájemci o autobusovou dopravu ať se nahlásí co nejdříve u faráře osobně či telefonicky. Autobus z Moravského Krumlova pojede také přes Přibice (13:30) a přes Vranovice (13:35).

Farnost Křepice zve na autobusovou pouť v pondělí 23.května do poutního kostela Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Informace a přihlášky u faráře.

V pokladničkách Postní almužny jste darovali celkem 10.234Kč. Peníze budou použity na pomoc lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím břeclavské Charitní záchranné sítě. (Vranovice 2198Kč; Ivaň 1877Kč; Přibice 5768Kč; Pouzdřany 391Kč)