1. adventní týden – ohlášky

Neděle 27. listopadu 1. adventní neděle
8:00 Ivaň Za rodinu Brabcovu
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za Františka a Marii Brychtovy, celu rodinu a duše v očistci


Pondělí 28. listopadu
14:00 Přibice pohřeb pana Františka Veleby
mše svatá ve Vranovicích nebude


Úterý 29. listopadu mše svatá v Přibicích nebude


Středa 30. listopadu
17:00 Ivaň Za zemřelého Pavla Toncra


Čtvrtek 1. prosince
8:00 Pouzdřany Za ……
15:00 Ivaň pohřeb pana  Aloise Klementa


Pátek 2. prosince
17:00 Přibice Za Marii Vondrákovu a manžela
18:00 Vranovice Za Štěpánku Staňkovu a rodinu­


Sobota 3. prosince
 mše svatá v Ivani nebude
17:00 Pouzdřany Za farníky


Neděle 4. prosince 2. adventní neděle
8:00 Ivaň Za Boženu a Václava Petránovy a dvoje rodiče
9:30 Vranovice Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za farníky


 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz budou nakoupeny trvanlivé potraviny a drogistické potřeby a odvezeny na Ukrajinu.

 • Dovoluji si pozvat nové dárce do fondu PULS.
  Prostřednictvím fondu PULS se můžete podílet především na zajištění mezd pro kněze
  naší diecéze. Mzdy jsou hrazeny z darů donátorů fondu PULS, z výsledku své hospodářské činnosti a do roku 2029 ještě částečně i z (klesajícího) příspěvku státu. Děkujeme nejen za Vaši hmotnou podporu, ale i za veškerou pomoc a spolupráci. Hodnota Vašich darů nespočívá v jejich výši, ale je především projevem spoluodpovědnosti za budoucnost diecéze.
  Svým darem podporujete službu kněží a život v naší diecézi. Fond PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého nového donátora (dárce), který se registruje do 31. 12. 2022. Heslo PULSu je: energií farnosti jste Vy. www.donator.cz

 • K duchovnímu prožití adventu je připravena brožura Průvodce adventem 2022, která je k dispozici též elektronickou formou pro chytré telefony.
  Ve Vranovicích a Přibicích jsou na advent připraveny též úkoly u zadní nástěnky.

34. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 20. listopadu Slavnost Ježíše Krista krále
8:00 Ivaň Za Jaroslava Lízala a rodiče
9:30 Vranovice Na úmysl dárce
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Velebovu


Pondělí 21. listopadu
17:00 Vranovice Za ……


Úterý 22. listopadu
17:00 Přibice Za Stanislava Tomka a celou rodinu


Středa 23. listopadu
17:00 Ivaň Za Marii Zajícovu


Čtvrtek 24. listopadu
8:00 Pouzdřany Za ……


Pátek 25. listopadu
17:00 Přibice Za ……
18:00 Vranovice Na poděkování za poskytnuté milosti a prosba o ochranu do dalších let­


Sobota 26. listopadu
8:00 Ivaň Na dobrý úmysl
17:00 Pouzdřany Za farníky


Neděle 27. listopadu 1. adventní neděle
8:00 Ivaň Za rodinu Brabcovu
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za Františka a Marii Brychtovy, celu rodinu a duše v očistci


 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz budou nakoupeny trvanlivé potraviny a drogistické potřeby a odvezeny na Ukrajinu.

 • Dovoluji si pozvat nové dárce do fondu PULS.
  Prostřednictvím fondu PULS se můžete podílet především na zajištění mezd pro kněze
  naší diecéze. Mzdy jsou hrazeny z darů donátorů fondu PULS, z výsledku své hospodářské činnosti a do roku 2029 ještě částečně i z (klesajícího) příspěvku státu. Děkujeme nejen za Vaši hmotnou podporu, ale i za veškerou pomoc a spolupráci. Hodnota Vašich darů nespočívá v jejich výši, ale je především projevem spoluodpovědnosti za budoucnost diecéze.
  Svým darem podporujete službu kněží a život v naší diecézi. Fond PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého nového donátora (dárce), který se registruje do 31. 12. 2022. Heslo PULSu je: energií farnosti jste Vy. www.donator.cz

 • Příští neděle bude první adventní, proto budeme žehnat adventní věnce. K duchovnímu prožití adventu je připravena brožura Průvodce adventem 2022, která je k dispozici též elektronickou formou pro chytré telefony.

33. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 13. listopadu 33. neděle v mezidobísbírka na podporu křesťanských médií
8:00 Ivaň Za Zdenku Láskovu a živou a zemřelou rodinu Láskovu
9:30 Vranovice Za mládež
11:00 Přibice Za Jarmilu Šopfovu, rodiče a sourozence, Oldřicha a Marii a vnuka Zdeňka Hochmana a duše, na které nikdo nepamatuje


Pondělí 14. listopadu
17:00 Vranovice Na úmysl dárce


Úterý 15. listopadu
17:00 Přibice Na úmysl dárce


Středa 16. listopadu
17:00 Ivaň Na dobrý úmysl dárce


Čtvrtek 17. listopadu
8:00 Pouzdřany bohoslužba slova


Pátek 18. listopadu
17:00 Přibice Za Annu Hájkovu
18:00 Vranovice Za …… ­


Sobota 19. listopadu
8:00 Ivaň Za Miladu Pavloňovu a syna
17:00 Pouzdřany Za rodiče Dulínkovy a dceru Květoslavu Sokolovu


Neděle 20. listopadu Slavnost Ježíše Krista krále
8:00 Ivaň Za Jaroslava Lízala a rodiče
9:30 Vranovice Na úmysl dárce
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Velebovu

 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz budou nakoupeny trvanlivé potraviny a drogistické potřeby a odvezeny na Ukrajinu.


 • V tomto týdnu se koná týden modliteb za mládež. V naší farnosti se připojíme v přímluvách.


 • Dovoluji si pozvat nové dárce do fondu PULS.
  Prostřednictvím fondu PULS se můžete podílet především na zajištění mezd pro kněze
  naší diecéze. Mzdy jsou hrazeny z darů donátorů fondu PULS, z výsledku své hospodářské činnosti a do roku 2029 ještě částečně i z (klesajícího) příspěvku státu. Děkujeme nejen za Vaši hmotnou podporu, ale i za veškerou pomoc a spolupráci. Hodnota Vašich darů nespočívá v jejich výši, ale je především projevem spoluodpovědnosti za budoucnost diecéze.
  Svým darem podporujete službu kněží a život v naší diecézi. Fond PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého nového donátora (dárce), který se registruje do 31. 12. 2022. Heslo PULSu je: energií farnosti jste Vy. www.donator.cz

32. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 6. listopadu 32. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Václava a Blaženu Zajícovy
9:30 Vranovice Za duše v očistci
11:00 Přibice Za Jana Valáška
dušičková pobožnost na hřbitově
14:00 Pouzdřany, 15:00 Přibice,
15:30 Vranovice, 16:00 Ivaň


Pondělí 7. listopadu
17:00 Vranovice Na úmysl dárce


Úterý 8. listopadu
17:00 Přibice Za Reginu Klíčovu, manžela, syna, zetě a živou a zemřelou rodinu


Středa 9. listopadu
17:00 Ivaň Za ……


Čtvrtek 10. listopadu
8:00 Pouzdřany Za ……


Pátek 11. listopadu
17:00 Přibice Za ……
18:00 Vranovice Za Jana a Zdeňku Netopilovy a celou rodinu ­


Sobota 12. listopadu
8:00 Ivaň Za ……
17:00 Pouzdřany Za Josefa Brzicu a rodiče a Arnošta Němce


Neděle 13. listopadu 33. neděle v mezidobí sbírka na podporu křesťanských médií
8:00 Ivaň Za Zdenku Láskovu a živou a zemřelou rodinu Láskovu
9:30 Vranovice Za mládež
11:00 Přibice Za Jarmilu Šopfovu, rodiče a sourozence, Oldřicha a Marii a vnuka Zdeňka Hochmana a duše, na které nikdo nepamatuje


 • Druhý pátek v měsíci  (tzn. i 11. listopadu) budou mše svaté ve Vranovicích zaměřeny zvláště pro děti.

 • Pokračujeme v setkávání biřmovanců v 19. hodin na faře v pátek.

 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz budou nakoupeny trvanlivé potraviny a drogistické potřeby a odvezeny na Ukrajinu.

 • Podmínky pro získání plnomocných odpustků: 1.) svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“); 2.) svaté přijímání; 3.) modlitba na úmysl papeže; 4.) nemít zalíbení ani v lehkém hříchu;
  5.
  ) vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku, tj. na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).
  Pokud není některý z vypsaných bodů splněn, pak se získává odpustek částečný.
  (Dle dovolení Apoštolské Penitencierie platné od r. 2020 na 7 let je možné při návštěvě hřbitova získat odpustky již od 25.10. pro ty, kdo od 3. do 8. 11. nemohou z vážných důvodů hřbitov navštívit.)