4. týden v mezidobí 2023 – ohlášky

Neděle 29. ledna 4. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Annu Toncrovu
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Marii Matějů a tatínka


Pondělí 30. ledna
17:00 Vranovice Za ……


Úterý 31. ledna
17:00 Přibice Za ……


Středa 1. února
14:00 Ivaň pohřeb paní Ing. Marie Petránové


Čtvrtek 2. února svátek Uvedení Páně do chrámu
8:00 Pouzdřany Za ……


Pátek 3. února
17:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Friesovu a duše v očistci
18:00 Vranovice Za Petříka Nováka, manžela a rodinu Novákovu­


Sobota 4. února
8:00 Ivaň Za ……
17:00 Pouzdřany Za Oldřicha Svobody, bratry a rodiče


Neděle 4. února 5. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za rodiče Jedounkovy, syna a duše v očistci
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Kuželovu, Samsonovu a Lounkovu
11:00 Přibice Za Marii Sovkovu a rodinu Sovkovu a Janíčkovu


 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz se kupují trvanlivé potraviny a budou odvezeny na Ukrajinu.

 • Účastníci synody 2022 zvou věřící do nového farního společenství, které se bude scházet na faře ve Vranovicích každé první úterý v měsíci v 19 hodin.

3. týden v mezidobí 2023 – ohlášky

Neděle 22. ledna 3. neděle v mezidobí – neděle Božího Slova
8:00 Ivaň Za Zdenku Láskovu a živou a zemřelou rodinu Láskovu
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Zdeňka Hochmana, babičku, strýce a živou a zemřelou rodinu
17:00 fara Vranovice setkání nad biblí


Pondělí 23. ledna
17:00 Vranovice Za ……


Úterý 24. ledna
17:00 Přibice Za Adolfa Hafnera a duše v očistci


Středa 25. ledna
17:00 Ivaň Za ……


Čtvrtek 26. ledna
8:00 Pouzdřany Za dobrou volbu prezidenta


Pátek 27. ledna
17:00 Přibice Za farníky
18:00 Vranovice Na poděkování za přijaté milosti a za duše v očistci ­


Sobota 28. ledna
8:00 Ivaň Za ……
14:00 Vranovice pohřeb pana Jaroslava Říčky
17:00 Pouzdřany Na úmysl dárce


Neděle 29. ledna 4. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Annu Toncrovu
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Marii Matějů a tatínka


 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz se kupují trvanlivé potraviny a budou odvezeny na Ukrajinu.

 • V tříkrálové sbírce se vybralo v Ivani 46.982,-Kč, v Pouzdřanech 21.615,-Kč, v Přibicích 42.166Kč a ve Vranovicích 92.499,-Kč. Pán Bůh zaplať.

 • Ve dnech 18.–25. ledna 2023 se modlíme za jednotu křesťanů. Mottem je tentokrát citát z proroka Izajáše: „Učte se činit dobro, hledejte právo“ (Iz 1,17).

 • Papež František si přeje, abychom třetí neděli v liturgickém mezidobí slavili každý rok jako neděli Božího slova. „Jako křesťané jsme jeden lid, který je na cestě dějinami, posilněný přítomností Pána, který je uprostřed nás, hovoří k nám a sytí nás. Bibli se nemáme věnovat jednou do roka, ale po celý rok. Pociťujeme totiž naléhavou nutnost důvěrného spojení s Písmem svatým i se Vzkříšeným, který nikdy nepřestává lámat chléb ve společenství věřících. Z tohoto důvodu musíme dosáhnout důvěrné znalosti Písma svatého, jinak zůstane naše srdce chladné a oči zavřené, protože jsme takoví, jací jsme, postiženi různými formami slepoty.“

2. týden v mezidobí 2023 – ohlášky

Neděle 15. ledna 2. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
9:30 Vranovice Za rodinu Čeledovu a Šťastnou a duše v očistci
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 16. ledna 17:00 Vranovice Za ……

Úterý 17. ledna 17:00 Přibice Za Aloise Procházky, manželku, syna a duše v očistci

Středa 18. ledna 17:00 Ivaň Za rodiče Holánkovy

Čtvrtek 19. ledna 8:00 Pouzdřany Za ……

Pátek 20. ledna
17:00 Přibice Za Františka Fröhlicha a jeho rodiče a za celou zemřelou rodinu
18:00 Vranovice Za farníky­

Sobota 21. ledna
8:00 Ivaň Za rodiče Graclovy
17:00 Pouzdřany Za rodiče Šimákovy a Kondlerovy

Neděle 22. ledna 3. neděle v mezidobí – neděle Božího Slova
8:00 Ivaň Za Zdenku Láskovu a živou a zemřelou rodinu Láskovu
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Zdeňka Hochmana, babičku, strýce a živou a zemřelou rodinu


 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz se kupují trvanlivé potraviny a budou odvezeny na Ukrajinu.

 • V tříkrálové sbírce se vybralo v Ivani 46.982,-Kč, v Pouzdřanech 21.615,-Kč, v Přibicích 42.166Kč a ve Vranovicích 92.499,-Kč. Pán Bůh zaplať.

 • Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná ve dnech 18.–25. ledna 2023. Jeho mottem je tentokrát citát z proroka Izajáše: „Učte se činit dobro, hledejte právo“ (Iz 1,17).

 • Příští neděli budeme po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Sbírka bude ve prospěch biblického apoštolátu.

Zjevení Páně 2023 – ohlášky

Neděle 8. ledna Slavnost Zjevení Páně – Tři králové
8:00 Ivaň Za Miloše Bindera
9:30 Vranovice Za Antonína Klimeše, manželku a dcery
11:00 Přibice Za Terezii a Rudolfa Strouhalovy a vnuka Františka
12:30 Vranovice křest Elišky Suchánkové
1
5:00 Vranovice Sboreček ZŠ Vranovice – vystoupení
18:00 Vranovice večer chval – adorace


Pondělí 9. ledna 17:00 Vranovice Za ……


Úterý 10. ledna 17:00 Přibice Za ……


Středa 11. ledna 17:00 Ivaň Na úmysl dárce


Čtvrtek 12. ledna 8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce


Pátek 13. ledna
17:00 Přibice Za ……
18:00 Vranovice Za ……­


Sobota 14. ledna
8:00 Ivaň Za ……
17:00 Pouzdřany Za rodiče Benešovy a Kilingerovy a zemřelé z rodiny


Neděle 15. ledna 2. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
9:30 Vranovice Za ……
11:00 Přibice Za farníky


 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz se kupují trvanlivé potraviny a budou odvezeny na Ukrajinu.

 • Tříkrálová sbírka online. 

 • V neděli 8. ledna v 15 hodin zazpívá v kostele ve Vranovicích Sboreček ZŠ Vranovice.

 • 8. ledna bude ve Vranovicích v 18 hodin tříkrálový večer chval, který povede skupina Life 4G.

 • Požehnaný nový rok.

2.vánoční týden – ohlášky

Neděle 1. ledna Slavnost Matky Boží Panny Marie
8:00 Ivaň Za Antonína Procházky a sourozence
9:30 Vranovice Za zemřelé rodiče Jatelovy a Bělušovy a živou rodinu
11:00 Přibice Za zemřelého děkana Jaroslava Svobodu


Pondělí 2. ledna
17:00 Vranovice Za zemřelého Miloslava Staňky


Úterý 2. ledna
17:00 Přibice Za Jana Macka, manželku a celou rodinu


Středa 4. ledna
17:00 Ivaň Za těžce nemocnou osobu


Čtvrtek 5. ledna
8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce


Pátek 6. ledna
15:00 Vranovice pohřeb pana Vladimíra Kohouta
17:00 Přibice Za paní Ludmilu Strouhalovu ­


Sobota 7. ledna
8:00 Ivaň Za rodinu Láskovu a Filipcovu
17:00 Pouzdřany Za Hedviku a Stanislava Žižkovy, syny Stanislava a Milana a zemřelé z rodiny


Neděle 8. ledna Slavnost Zjevení Páně
8:00 Ivaň Za Miloše Bindera
9:30 Vranovice Za Antonína Klimeše, manželku a dcery
11:00 Přibice Za Terezii a Rudolfa Strouhalovy a vnuka Františka
12:30 Vranovice křest Elišky Suchánkové
18:00 Vranovice večer chval – adorace


 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz se kupují trvanlivé potraviny a budou odvezeny na Ukrajinu.

 • Tříkrálová sbírka bude v Přibicích v sobotu 7.ledna od 14 hodin. Sraz koledníků v 13:30 v sále obecního hostince. Ve Vranovicích také 7.ledna v sobotu; sraz koledníků v kostele v 8:30. V Ivani a v Pouzdřanech  se bude tříkrálová sbírka konat v neděli 8. ledna. 

 • 8. ledna bude ve Vranovicích v 18 hodin tříkrálový večer chval, který povede skupina Life 4G.

 • Požehnaný nový rok.