5. postní týden 2023 – ohlášky

Neděle 26. března 5. postní neděle
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Koubkovu a Pezlarovu
pobožnost křížové cesty : 15:00 Vranovice a Pouzdřany, Ivaň po mši svaté, Přibice přede mší svatou


Z důvodu nemoci jsou bohoslužby do pátku zrušeny

Pondělí 27. března
18:00 Vranovice Za Josefu Furchovu, manžela a živou a zemřelou rodinu

Úterý 28. března
18:00 Přibice Za Růženu Valáškovu, manžela, tři syny a živou rodinu

Středa 29. března
18:00 Ivaň Za Boženu a Františka Bobkovy

Čtvrtek 30. března
8:00 Pouzdřany Za Terezii Langovu a zemřelé z rodiny

Pátek 31. března
17:00 Přibice Za Jana a Jaroslavu Růžovy a rodiče a duše v očistci
18:00 Vranovice Za vnučku a vnuka, za dar zdraví a ochranu­


Sobota 1.dubna
8:00 Ivaň Za Marii a Huberta Seidlovy, na poděkování s prosbou o Boží ochranu
18:00 Pouzdřany Za Jaroslava Kilingera a dvoje rodiče


Neděle 2. dubna Květná (pašijová) neděle
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za Vladimíra Bendy, rodiče a bratra a za živou rodinu
Svátost smíření: Vranovice 13:30-14:30 Ivaň 15:00-15:30
Přibice 15:00-16:00

 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz se kupují trvanlivé potraviny a budou odvezeny na Ukrajinu.

 • Charita opět pořádá postní almužnu.

 • V souvislosti se změnou času na letní se posouvá začátek většiny večerních mší svatých na 18 hodinu.

 • V sobotu 15. dubna bude ve Vranovicích biřmovat biskup Pavel Konzbul.

4. postní týden 2023 – ohlášky

Neděle 19. března 4. postní neděle
8:00 Ivaň Za Libora Gracla
9:30 Vranovice Za otce Josefa Malíka a kněze, kteří sloužili v naší farnosti
11:00 Přibice Za Josefa Páviše a rodiče
pobožnost křížové cesty : 15:00 Vranovice a Pouzdřany, Ivaň po mši svaté, Přibice přede mší svatou


Pondělí 20. března
17:00 Vranovice Za ……..


Úterý 21. března
17:00 Přibice Za ……..


Středa 22. března
17:00 Ivaň Za Žofii Čermákovu, manžela a živou a zemřelou rodinu


Čtvrtek 23. března
8:00 Pouzdřany Za Josefa Dudka a rodinu


Pátek 24. března
17:00 Přibice Za Antonína Šibravy, dvoje rodiče a duše v očistci
18:00 Vranovice Za rodiče, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci­


Sobota 25. března
8:00 Ivaň Za Vojtěcha Langa, bratra a rodiče
17:00 Pouzdřany Za Jenovéfu a Josefa Václavíkovy a dvoje rodiče


Neděle 26. března 5. postní neděle začíná letní čas
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za ……..


 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz se kupují trvanlivé potraviny a budou odvezeny na Ukrajinu.

 • Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo pro postní dobu osvědčenou brožurku Malý průvodce postní dobou. Texty obsažené v průvodci jsou nyní rovněž dostupné uživatelům mobilních zařízení.

 • Charita opět pořádá postní almužnu.

 • Farnost Popice zve na duchovní obnovu v sotobu 25. března odpoledne. Tématem Eucharistie provede P. Marcel Javora.
  plakát a program

3. postní týden 2023 – ohlášky

Neděle 12. března 3. postní neděle
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Mazuchovu a Šuhajovu
11:00 Přibice Za rodiče Petrákovy, Hrubé a manžela a syna Hrubých a duše v očistci
pobožnost křížové cesty : 15:00 Vranovice a Pouzdřany, Ivaň po mši svaté, Přibice přede mší svatou


Pondělí 13. března bohoslužba  nebude


Úterý 14. března bohoslužba nebude


Středa 15. března
17:00 Ivaň Za ……


Čtvrtek 16. března
8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce


Pátek 17. března
17:00 Přibice Na úmysl dárce
18:00 Vranovice Za Josefa Šťastného a Josefa a Josefku Mahovských­


Sobota 18. března
8:00 Ivaň Za farníky
17:00 Pouzdřany Za Zdeňka a Františku Halámkovu a rodiče


Neděle 19. března 4. postní neděle
8:00 Ivaň Za Libora Gracla
9:30 Vranovice Za otce Josefa Malíka a kněze, kteří sloužili v naší farnosti
11:00 Přibice Za Josefa Páviše a rodiče


 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz se kupují trvanlivé potraviny a budou odvezeny na Ukrajinu.

 • Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo pro postní dobu osvědčenou brožurku Malý průvodce postní dobou. Texty obsažené v průvodci jsou nyní rovněž dostupné uživatelům mobilních zařízení.

 • Charita opět pořádá postní almužnu.

 • Farnost Popice zve na duchovní obnovu v sotobu 25. března odpoledne. Tématem Eucharistie provede P. Marcel Javora.

2. postní týden 2023 – ohlášky

Neděle 5. března 2. postní neděle
8:00 Ivaň Za Aleše Holánka
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Kolářovu a Kukletovu a duše o očistci
11:00 Přibice Za farníky
pobožnost křížové cesty : 15:00 Vranovice a Pouzdřany, Ivaň po mši svaté, Přibice přede mší svatou


Pondělí 6. března bohoslužba nebude


Úterý 7. března
17:00 Přibice Za dědečka Karla Nekolu


Středa 8. března
17:00 Ivaň Za rodiče Axmanovy a dceru


Čtvrtek 9. března
8:00 Pouzdřany Za ……


Pátek 10. března
17:00 Přibice Na úmysl dárce
18:00 Vranovice Za Jarmilu Novákovu a rodinu Novákovu a Šmídovu­


Sobota 11. března
8:00 Ivaň Za Augustina Otáhla, zetě a živou rodinu
14:00 Vranovice pohřeb pana Josefa Kelbla
17:00 Pouzdřany Za Jana Tišťana, syna Jana a Karola Kristiána


Neděle 12. března 3. postní neděle
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Mazuchovu a Šuhajovu
11:00 Přibice Za rodiče Petrákovy, Hrubé a manžela a syna Hrubých a duše v očistci


 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz se kupují trvanlivé potraviny a budou odvezeny na Ukrajinu.

 • Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo pro postní dobu osvědčenou brožurku Malý průvodce postní dobou. Texty obsažené v průvodci jsou nyní rovněž dostupné uživatelům mobilních zařízení.

 • Charita opět pořádá postní almužnu.

 • V pátek 10. března bude mše svatá ve Vranovicích určena zvláště pro děti.