3. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 30. dubna 3. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o Boží ochranu

11:00 Pouzdřany Za Václava Kozla, syna Jiřího, syna Zdeňka a zemřelé z rodiny


Pondělí 1. května památka svatého Josefa, dělníka

18:00 Vranovice Za Jana Klimeše a rodinu Klimešovu a Liškovu


Úterý 2. května

16:00 Vranovice Za zemřelého Jaroslava Šťastného – poslední rozloučení

18:00 Pouzdřany Za otce Lukáše


Středa 3. května svátek sv. Filipa a Jakuba

18:00 Ivaň Za Annu, Josefa, Václava a Terezii Klementovy


Čtvrtek 4. května

17:00 Vranovice  Za zemřelého Františka Němce


Pátek 5. května

17:30 Vranovice  adorace Nejsvětější svátosti oltářní

18:00 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Sobota 6. května bohoslužba nebude

Olomouc – ministrantský den, odjezd autobusu 6:30 z Hustopečí


Neděle 7. května 4. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za Andělu Toncrovu a duše v očistci

9:30 Vranovice  Za živou a zemřelou rodinu Mazuchovu a Šuhajovu

11:00 Pouzdřany Za Josefa Hrabce, rodiče Fraňkovy, syna Jiřího a rodiče Hrabcovy a zemřelé z rodiny


  • V sobotu setkání biřmovanců mimořádně nebude.
  • V Ivani bude místo pondělního náboženství setkání ve středu po mši svaté v kostele. (tj. od 18:30)
  • V sobotu 27. května 2017 se naše farnost vypraví na pouť do Křtin, kde bude poutní mše svatá v 10:30. Prosím zapisujte se v zákristii.
  • Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.