Svatý týden – ohlášky

Neděle 25. března Květná neděle (6. postní neděle)

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o Boží pomoc

11:00 Přibice Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Valáškovu a Janíčkovu

svátost smíření Přibice 14:00 – 15:30
svátost smíření Vranovice 16:00 – 17:30

křížové cesty: 8:50 Ivaň, 10:30 Přibice, 14:00 Vranovice, 14:00 Pouzdřany


Pondělí 26. března
17:00 Vranovice
Za rodiče, živou i zemřelou přízeň a duše v očistci (zpověď i po mši sv.)


Úterý 27. března
17:00 Přibice Za
Antonína Šibravy, dvoje rodiče a duše v očistci
(zpověď i po mši sv.)


Středa 28. března
17:00 Ivaň  Za rodiče Hafnerovy (zpověď i po mši sv.)
18:30 – 19:15 Vranovice svátost smíření a možnost tiché adorace v kostele


Čtvrtek 29. března Zelený čtvrtek

17:00 Ivaň Za nová kněžská povolání
17:00 Pouzdřany Za Jana Kolesu
18:00 Vranovice Za dobrý úmysl
18:00 Přibice Za biskupy a kněze


tek 30. března Velký pátek

křížová cesta po Vranovicích ve 13:00 od kostela

15:00 Vranovicevelkopáteční obřady
17:00 Přibicevelkopáteční obřady
18:00 Ivaň – velkopáteční obřady


Sobota 31. března Bílá sobota

9:00 Vranovice – Denní modlitba církve a obřad Effetapříprava na křest o vigilii

20:00 Vranovice vigilie Za nově pokřtěné


Neděle 1. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (při mši žehnání pokrmů)

8:00 Ivaň  Za Jaroslava Brabce a manželku
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za farnost
14:00 Pouzdřany Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy, syna a zemřelé z rodiny


Velikonoční pondělí 2. dubna: 8:00 Přibice, 9:30 Vranovice, 11:00 Pouzdřany


  • Zvu ministranty na na zelený čtvrtek na Petrov, kde bude v 9:00 „Missa Chrismatis“ – mše se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů.

  • Velký pátek je den přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení).
  • Přeji a vyprošuji požehnané prožití velikonočních svátků a radost z naší záchrany.   o. Jaroslav Sojka
Příspěvek byl publikován v rubrice Ohlášky a jeho autorem je Jaroslav Sojka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.