Velikonoční týden – ohlášky

Neděle 1. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně   (při mši žehnání pokrmů)

8:00 Ivaň  Za Jaroslava Brabce a manželku
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za farnost
14:00 Pouzdřany Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy, syna a zemřelé z rodiny


Velikonoční pondělí 2. dubna
8:00 Přibice Za dobrý úmysl dárce
9:30 Vranovice Za rodinu Helikarovu a Žákovu
11:00 Pouzdřany Za Marii a Františka Pištkovy, dcery, syna a zemřelé z rodiny


Úterý 3. dubna
17:00 Přibice Za Jana Charouze, manželku, rodiče a duše v očistci


Středa 4. dubna
17:00 Ivaň  Za Bohumila Bradáče a rodiče


Čtvrtek 5. dubna 9:00 Mikulov sv. Václav – mše svatá a setkání kněží našeho děkanství


Pátek 6.dubna
17:00 Přibice
Za Františka a Marii Brychtovy, sourozence a duše v očistci
18:00 Vranovice Za poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu


Sobota 7. dubna

8:00 Ivaň  Na úmysl dárce

17:00 Pouzdřany Za Jenovéfu a Josefa Václavíkovy a dvoje rodiče
18:30 Vranovice večer chval a duchovní přípravy na biřmování


Neděle 8. dubna2. velikonoční neděle – neděle Božího milosrdenství

10:00 Vranovice  Za dary Ducha svatého pro biřmované – svátost biřmování

11:00 Přibice Za Boží milosrdenství pro všechny lidi

17:00 Ivaň  Za farnost


  • V sobotu bude s biřmovanci v 18:00 nácvik v kostele ve Vranovicích na liturgii udílení svátosti biřmování. Generální zkouška s kmotry bude v neděli v 9:30 v kostele.
  • V sobotu od 18:30 jsou všichni věřící zváni na modlitební večer chval do vranovického kostela, kde budeme vyprošovat dary Ducha Svatého biřmovancům.
  • Děkuji za všechny služby, které konáte pro kostel a liturgii.
  • Přeji radostné prožití svátků našeho vykoupení – Velikonoc. o. Jaroslav
Příspěvek byl publikován v rubrice Ohlášky a jeho autorem je Jaroslav Sojka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.