3. týden v mezidobí 2023 – ohlášky

Neděle 22. ledna 3. neděle v mezidobí – neděle Božího Slova
8:00 Ivaň Za Zdenku Láskovu a živou a zemřelou rodinu Láskovu
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Zdeňka Hochmana, babičku, strýce a živou a zemřelou rodinu
17:00 fara Vranovice setkání nad biblí


Pondělí 23. ledna
17:00 Vranovice Za ……


Úterý 24. ledna
17:00 Přibice Za Adolfa Hafnera a duše v očistci


Středa 25. ledna
17:00 Ivaň Za ……


Čtvrtek 26. ledna
8:00 Pouzdřany Za dobrou volbu prezidenta


Pátek 27. ledna
17:00 Přibice Za farníky
18:00 Vranovice Na poděkování za přijaté milosti a za duše v očistci ­


Sobota 28. ledna
8:00 Ivaň Za ……
14:00 Vranovice pohřeb pana Jaroslava Říčky
17:00 Pouzdřany Na úmysl dárce


Neděle 29. ledna 4. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Annu Toncrovu
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Marii Matějů a tatínka


  • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
    Z peněz se kupují trvanlivé potraviny a budou odvezeny na Ukrajinu.

  • V tříkrálové sbírce se vybralo v Ivani 46.982,-Kč, v Pouzdřanech 21.615,-Kč, v Přibicích 42.166Kč a ve Vranovicích 92.499,-Kč. Pán Bůh zaplať.

  • Ve dnech 18.–25. ledna 2023 se modlíme za jednotu křesťanů. Mottem je tentokrát citát z proroka Izajáše: „Učte se činit dobro, hledejte právo“ (Iz 1,17).

  • Papež František si přeje, abychom třetí neděli v liturgickém mezidobí slavili každý rok jako neděli Božího slova. „Jako křesťané jsme jeden lid, který je na cestě dějinami, posilněný přítomností Pána, který je uprostřed nás, hovoří k nám a sytí nás. Bibli se nemáme věnovat jednou do roka, ale po celý rok. Pociťujeme totiž naléhavou nutnost důvěrného spojení s Písmem svatým i se Vzkříšeným, který nikdy nepřestává lámat chléb ve společenství věřících. Z tohoto důvodu musíme dosáhnout důvěrné znalosti Písma svatého, jinak zůstane naše srdce chladné a oči zavřené, protože jsme takoví, jací jsme, postiženi různými formami slepoty.“

Příspěvek byl publikován v rubrice Ohlášky a jeho autorem je Jaroslav Sojka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.