Velikonoční týden 2023 – ohlášky

Neděle 9. dubna Neděle Zmrtvýchvstání Páně žehnání pokrmů
8:00 Ivaň Za Jaroslava Brabce a manželku
9:30 Vranovice Za rodinu Skoupou a Hejnovu
11:00 Přibice Za Jana a Marii Charouzovy, rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
18:00 Pouzdřany Za Josefa a Terezii Kozlovy, Jaroslava a Jiřinu Effenbergerovy, zemřelé z rodiny a Stanislava Žižku


Pondělí 10. dubna 18:00 Vranovice Za rodiče Netopilovy a zemřelé z rodiny


Úterý 11. dubna 18:00 Přibice Za zemřelého syna Františka Veleby


Středa 12.dubna 18:00 Ivaň Za Bohumila Bradáče a rodiče


Čtvrtek 13.dubna 8:00 Pouzdřany Za farníky


Pátek 14.dubna
17:00 Přibice Za Jakuba Blažeje
18:00 Vranovice Na úmysl dárce
19:00 Vranovice modlitba za seslání Ducha svatého a poté i praktická příprava na sobotní slavnost biřmování


Sobota 15.dubna
v Ivani mše svatá nebude
10:00 Vranovice Za biřmovance Svátost biřmování
18:00 Pouzdřany Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy, syna a zemřelé z rodiny


Neděle 16. dubna 2. neděle velikonoční Neděle Božího milosrdenství
8:00 Ivaň Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
9:30 Vranovice Za Věru Vybíralovu a rodinu Záblackou a Vybíralovu
11:00 Přibice Za Jiřího Tomka a celou rodinu


  • V sobotu 15. dubna v 10:00 bude ve Vranovicích biřmovat biskup Pavel Konzbul. Srdečně zvu všechny věřící na tuto slavnost a prosím, abychom podpořili svými modlitbami biřmovance. Například každodenní modlitbou Vzývání Ducha Svatého (kancionál 003). Také zvu na páteční vigilii, při které se budeme duchovně připravovat na slavnost biřmování.

  • Přeji a vyprošuji požehnané prožití velikonočních svátků a radost z naší záchrany. o. Jaroslav Sojka

  • Na příští neděli (2. Velikonoční) prosím přineste pokladničky postní almužny.

  • V pondělí 1. května bychom se v případě dostatečného zájmu vypravili na autobusovou pouť na Svatou horu u Příbrami, nejvýznamnější mariánské poutní místo v Čechách. Prosím hlaste se v zákristii nebo u faráře.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ohlášky a jeho autorem je Jaroslav Sojka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.