Výuka náboženství 2020/21


Výuka náboženství probíhá na faře ve Vranovicích a pro první stupeň také v Přibicích a v Ivani ve škole.

Výuka náboženství začíná dle rozpisu níže:


Ve Vranovicích jsou děti rozděleny na tyto skupiny:

  • 3. třída + příprava na první svaté přijímání vede otec Jaroslav Sojka ve středu v 15:30 – začíná od 16.9.
  • 2. třída vede paní Ilona Kukletová  v pátek v 15:00 – začíná od 2.10.
  • 1. třída vede paní Ilona Kukletová  v pátek v 14:15 – začíná od 2.10.
  • 4.-6. třída vede pan Pavel Kukleta ve středu v 19:00 – začíná od 30.9.
  • 7.-9. třída vede paní Hana Mazuchová ve čtvrtek v 18:30 – začíná od 1.10.

V Přibicích ve škole:

vede otec Jaroslav Sojka

  • prvokomunikanti (3. třída) v úterý po vyučování, začíná od 15.9.
  • 1.-5. třída v úterý po vyučování, začíná od 15.9.

V Ivani ve škole

vede otec Jaroslav Sojka

  • ve školním roce 2020/2021 nebude v Ivani výuka náboženstí a děti budou chodit do sousedních farností

V době prázdnin a státních svátků se náboženství nevyučuje. Příprava na první svaté přijímání bude v rámci výuky 3. třídy.
Prosíme rodiče nově přihlášených dětí, které budou chtít navštěvovat výuku náboženství, aby si v sakristii vyzvedli přihlášku. Pokud budou děti nebo někdo z dospělých chtít přistoupit v letošním školním roce k prvnímu svatému přijímání, nahlaste to také v sakristii. Prosíme také zájemce o svátost biřmování, aby se přihlásili v sakristii.


Informace k individuální výuce najdete třeba zde:katechismus

Informace k aktuálním liturgickým textům:
http://www.liturgie.cz/lekcionar/